Stanowisko: Specjalista Podobne stanowiska: Specjalista, Specjalista ds. kadr i płac, Specjalista ds. handlu, Specjalista ds. sprzedaży, ...

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 895 zł Mężczyzna 2 444 zł Kobieta
Miejscowość
10 500 zł Legionowo 2 822 zł Bydgoszcz
Województwo
3 300 zł lubuskie 1 065 zł opolskie
Wykształcenie
4 300 zł niepełne podstawowe/podstawowe 768 zł zasadnicze zawodowe
Zadowolenie
3 531 zł bardzo dobrze 1 781 zł bardzo źle
2 684 zł 2 400 zł 301
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska
Specjalista
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. handlu
Specjalista ds. sprzedaży
młodszy specjalista
Specjalista ds. finansów i statystyki
specjalista ds kadrowych
specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. handlowych
specjalista ds gospodarki wsadem wielkiego pieca
specjalista. ds. handlu i produkcji
specjalista ds.marketingu
specjalista d/s serwisu
SPECJALISTA DS KADR I PŁAC
specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista d/s rozwoju i szkoleń
Specjalista ds oprogramowania
Starszy Specjalista
specjalista ds usability
specjalista geolog
Specjalista ds. marketingu
Specjalista d/s sprzedaży
Główny Specjalista
specjalista ds controllingu
Specjalista ds. serwisu baz danych i wdrożeń
Specjalista SEM/SEO
specjalista ds. ecommerce
specjalista w zawodzie
specjalista d/s księgowych i kadrowych
Specjalista Wsparcia
specjalista ds. public relations
starszy specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. finasowo-księgowych
Specjalista ds. Kadr
specjalista crm
Specjalista ds ochrony środowiska
Specjalista ds Administracji
specjalista ds. inwestycji
Starszy specjalista ds.produkcji
młodszy specjalista ds personalnych
mlodszy specjalista ds. realizacji projektow
młodszy specjalista ds obsługi klienta
Specjalista d/s projektów i wdrożeń
specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. marketingu i reklamy
specjalista ds. inżynierii środowiska
specjalista d/s obsługi klienta
Specjalista IT
specjalista ds. kadr i plac
Specjalista do spraw kontrolii jakości
specjalista ds. ochrony środowiska
Specjalista ds. zakupów
specjalista d/s marketingu i sprzedaży
specjalista ds. marketingu internetowego i reklamy
młodszy specjalista ds.hr
specjalista d/s sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. administracji
specjalista ds.inwestycji
specjalista ds sprzedaży
specjalista ds marketingu
Specjalista ds Obslugi klienta
specjalista d/s pr
stażysta specjalista
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
specjalista d/s kadr i płac
Główny Specjalista ds. inwestycji
Specjalista d/s informatyki
Specjalista d/s zakupów
Specjalista d/s przygotowania produkcji
specjalista ds. reklamy
młodszy specjalista ds administracji
Specjalista d/s zamówień publicznych
Specjalista d/s windykacji
specjalista d/s turystyki
specjalista d/s administracyjno - finansowych
Specjalista jakości
Specjalista ds. PR
specjalista ds. wdrożeń
specjalista ds.kadr i płac
specjalista ds gospodarki magazynowej
Specjalista d/s marketingu
specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy
Specjalista ds. jakości
specjalista ds ZSJ
specjalista ds marketingu i PR
specjalista ds. zakupów surowców
specjalista ds wdrożeń
specjalista bhp
specjalista IT - freelancer
Specjalista ds zakupów
specjalista ds. nieruchomości
Specjalista ds logistyki
specjalista ds/handlowych
specjalista d/s logistyki
Specjalista ds.sprzedazy
hr specjalista
specjalista ds. informacji
specjalista ds. kadrowo-płacowych
specjalista ds.zamówień publicznych
specjalista do spraw zamówień publicznych
Główny Specjalista ds. systemów inf.
specjalistads promocji
specjalista kasjer finansowy
Specjalista ds. Rekrutacji
specjalista d/s kadr iadministracji
specjalista ds obsługi klienta
Specjalista ds.Zarządzania Zasobami Ludzkimi
specjalista ds rozliczeń
specjalista ds. mechanicznego utrzymania ruchu
specjalista ds. prawnych
Specjalista ds Handlowych
Specjalista ds. kluczowych klientów
specjalista ds. danych stałych
Specjalista ds zamówień publicznych
specjalista ds ekspozycji
Główny Specjalista ds. Pracowniczych i Płac
specjalista ds kadrowo-księgowych
Specjalista ds telekomunikacji
Specjalista ds. e-marketigu
specjalista ds jakości
specjalista informatyk
specjalista ds. planowania
specjalista ds windykacji
Specjalista d/s integracji
specjalista ds. finansowych
Specjalista w laboratorium kryminalistycznym
młodszy specjalista d/s planowania jakości
specjalista ds.controllingu
specjalista d/s marketingu
specjalista ds.kadr
specjalista do sprawy ochrony środowiska
specjalista d.s. kadr i płac
specjalista sap sd
Specjalista d/s księgowych
Specjalista d/s eksportu
specjalista ds. sprzętu
specjalista d/s kosztorysowania
specjalista ds organizacji
Specjalista d.s. aplikacji int.
specjalista SEO/SEM
specjalista do spraw kadr i płac
młodszy specjalista ds.finansowych
specjalista d/s rozliczeń
Specjalista d/s inżynierii i uruchomień
młodzy specjalista
Specjalista ds. HR
Kierownik Biura Sprzedaży/Specjalista ds. turystyki (Trójmiasto
Specjalista ds turystyki
specjalista ds. spółek zaleznych
specjalista d/s obslugi klienta
młodszy specjalista ds kontrolingu
specjalista d/s obrotu towarowego
Specjalista ds personalnych
młodszy specjalista ds rekrutacji
specjalista ds płac
Specjalista ds. transportu
specjalista ds. rozliczeń płac i ZUS
specjalista ds przygotowania produkcji
specjalista do spraw logistyki
specjalista ds finansowych
Specjalista ds. administracji i sprzedaży
Specjalista ds. płac
Specjalista d/s gospodarki odpadami
Specjalista ds.Zamówień publicznych i rozliczeń kontraktów
Młodszy Specjalista ds. transportu
specjalista ds inwestycji
Specjalista Baz Danych
Młodszy Specjalista ds.logistyki
Specjalista ds reklamy
Specjalista ds. Szkoleń
specjalista ds. kadrowych
starszy specjalista ds personalnych
specjalista ds szkoleń
specjalista ds. inwestycji komunalnych
specjalista d/s gospodarki magazynowej
Specjalista ds. rozwoju i marketingu
Specjalista ds rekrutacji
specjalista ds. produkcji
specjalista ds windykacji prawnej
specjalista ds. spzredaży io marketingu
specjalista ds. zamówień publicznych
specjalista ds. przyg. produkcji
Starszy Specjalista ds. Analiz
Specjalista d/s handlu i logistyki
młodszy specjalista mikrobiolog
specjalista ds techniczno handlowych
specjalista d/s rekrutacji
specjalista ds. informatyki
Specjalista d/s Jakości
specjalista ds. kontroli wewnętrznej
specjalista do spraw szkoleń klinicznych
Specjalista ds testowania
specjalista do spraw serwisu
specjalista d/s kosztów
Specjalista do spraw zakupów
specjalista ds transporu
specjalista utrzymania ruchu
specjalista d/s zaopatrzenia i zakupów
specjalista ds baz danych
specjalista ds. turystyki i rekreacji, fakturzystka
Specjalista ds. IT
specjalista d.s. PR
Specjalista d/s marketingu i PR
Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń
specjalista ds podatków
specjalista do spraw administracji
Specjalista d/s teleinformatyki
Specjalista ds. jakości dostaw
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
Specjalista d. rozliczeń
Specjalista ds dystrybucji
specjalista ds. techniczno-ekonomicznych
specjalista d/s handlowych
Specjalista ds zarządzania ryzykiem
specjalista ds organizacyjnych
specjalista d/s prawnych
Specjalista ds. Funduszy Europejskich
specjalista ds. e-marketingu
specjalista ds. organizacji szkoleń
specjalista d/s sprzedaży i obsługi Klienta
specjalista kadr
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami
Samodzielny specjalista
specjalista ds.logistyki
Specjalista ds. regulowania zobowiązań
specjalista ds. księgowości uproszczonej
specjalista ds płac i kadr
Specjalista ds. logistycznych
specjalista do spraw pracowniczych
młodszy specjalista d/s logistyki
Specjalista ds. organizacji produkcji
Specjalista elektronik
specjalista logistyk
specjalista ds. rachunkowości
Specjalista ds. zakupów i planowania produkcji
specjalista ds transportu
specjalista ds. badań i rozwoju
starszy specjalista ds programowania
specjalista ds. rozwoju
specjalista d/s finansowo-księgowych
Specjalista ds.Planowania
Specjalista ds. trade marketingu
inżynier specjalista
specjalista
starszy specjalista ds obsługi klienta
specjalista d/s księgowości
Specjalista ds. Administracyjnych
Młodszy specjalista ds wsparcia technicznego
młodszy specjalista ds. Zaopatrzenia
Główny Specjalista ds Zarządzania Efektywnością
młodszy specjalista w zespole prawnym
specjalista ds. adminiostracji
specjalista ds. turystyki
Specjalista ds dokumentacji technicznej
sSpecjalista
specjalista ds, szkoleń
Główny specjalista ds. analiz
Specjalista ds Aplikacji Biznesowych
Specjalista ds. technicznych
specjalista ds. windykacji
specjalista ds administracji
specjalista ds przetargów
Specjalista ds. administracji kredytowej
Specjalista ds. teleinformatycznych
Specjalista ds.administracji
specjalista ds promocji
specjalista ds. spedycji i transportu
Specjalista Wsparcia technicznego
Specjalista ds. reklamacji
Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
specjalista ds. ramówki
specjalista do spraw reklamy internetowej
specjalista ds. ksiegowości
starszy Specjalista ds. szkoleń
Młodszy Specjalista ds Finasów i Administracji
specjalista do spraw energetyki wiatrowej
Specjalista do spraw sprzedaży
Specjalista ds. Reklamy i PR
Główny Specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds.handlu
SPECJALISTA DS. KORESPONDENCJI KOMORNICZO-SĄDOWEJ
Specjalista ds kontroli jakości
specjalista ds. organizacyjnych
specjalista ds. zaopatrzenia
specjalista ds. ubezpieczeń
Specjalista ds. Eksportu
specjalista ds. rozliczeń
Specjalista ds. korespondencji
specjalista biolog
Specjalista SEM
Specjalista Sprzedaży ds. Bibliotek
specjalista kontroler
specjalista ds. kontroli jakości produkcji
specjalista ds. finansowych i organizacyjnych
specjalista ds obsługi klienta i auditów
specjalista ds. administracyjno prawnych
specjalista ds. ochrony środowiska, Pełnomocnik ds. ISO
Specjalista ds. utrzymania ruchu
Specjalista ds. administracji ruchu
specjalista ds reklamacji
specjalista ds analiz
specjalista ds rozliczeń magazynu
specjalista ds, spedycji
Specjalista ds. personalnych
Specjalista Wealth Management
młodszy specjalista do spraw administracji
Młodszy Specjalista ds. Zakupów i Logistyki
Specjalista ds. baz danych
specjalista w ARiMR
SPECJALISTA DS UBEZPIECZEŃ
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
Młodszy specjalista ds kontroli Jakości
młodszy specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. Zarządzania Kategorią
specjalista ds.jakości
Specjalista ds. techniczno-handlowych
specjalista ds projektów
starszy specjalista ds. personalnych
specjalista ds. gospodarki magazynowej
Automatyk Specjalista Maszyn Drukarskich.
konsultant-specjalista
specjalista ds rozliczeń i windykacji
monter specjalista
specjalista do spraw wsparcia użytkowników
Specjalista ds. wsparcia operacji
specjalista ds księgowości
Specjalista ds. Procesów Chemicznych
specjalista ds obslugi klienta (jezyk angielski)
młodszy specjalista ds.planowania kampanii
Specjalista ds osób niepełnosprawnych
specjalista ds. controlingu
specjalista ds handlu
specjalista ds.windykacji
specjalista ds plac
specjalista ds sprzedaży nieruchomości
główny Specjalista ds promocji
młodszy specjalista ds. rekrutacji
specjalista ds. promocji
Specjalista ds kluczowych klientow
młodszy specjalista IT
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju
młodszy specjalista ds rozliczeń
specjalista ds administracji windykacji prawnej
Specjalista ds. przygotowania produkcji
specjalista diagnostyki medycznej
specjalista ds funduszy
młodszy specjalista ds.marketingu
St. Specjalista ds Technicznych
specjalista ds sprzedaży szkoleń
młodszy specjalista ds.marketingu
specjalista ds importu
specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds eksporty
specjalista d/s zatrudnienia i płac
specjalista od spraw reklamy
Specjalista ds. aplikacji
Specjalista w dziale strategii
Specjalista ds rozwoju
specjalista ds.funduszy unijnych
specjalista ds. projektów
Specjalista ds telefonicznej obsługi klienta
specjalista technolog
Specjalista ds. ZSZ
specjalista do spraw księgowości
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klientów
Młodszy specjalista HR
Specjalista ds marketingu internetowego
specjalista do spraw obsługi klienta
Specjalista ds sprzedaży telefonicznej
Specjalista ds. Windykacji Telefonicznej
Specjalista GIS
młodszy specjalista ds.zakupów
specjalista ds maszyn i urządzeń
Specjalista ds. odszkodowań
mł. specjalista ds. analiz rynku nieruchomości
młodszy specjalista ds płąc
specjalista serwisu
specjalista ds wycen
specjalista ds utrzymania ruchu
specjalista ds. emarketingu
specjalista ds. importu
Specjalista Administracji i Marketingu
młodszy specjalista do spraw analiz rynku nieruchomości
Specjalista ds. Wsparcia Aplikacji i Baz Danych
SPECJALISTA DS KADR
specjalista ds funduszy unijnych
specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Specjalista ds. obsługi
młodszy specjalista ds naliczania płac
mł. specjalista w dziale sprzedazy ub. grupowych
Specjalista HR
Specjalista ds. optymalizacji kosztów
specjalista kontraktu drogowego
starszy specjalista ds zamówień publicznych
starszy specjalista w ARiMR
specjalista ds operacji
Specjalista ds farb
starszy specjalista ds administracyjnych
specjalista obsługi klienta międzynrodowego
specjalista ds. oprogramowania
Specjalista ds. rekrutacjii
specjalista ds. zkupów
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń
specjalista ds sprzedaży horeca
specjalista ds.finansowych i kadrowych
Specjalista ds. planowania eksportu
Starczy specjalista technolog
Specjalista ds. Produktu
Specjalista ds Eksportu
Specjalista ds. Administracji Biurowej
specjalista ds. planowania dytrybucji
Specjalista Administracji Spedycyjnej
specjalista ds. kontroli jakości
specjalista ds.rekrutacji
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Lekarz specjalista II stopnia
specjalista ds REACH
Specjalista ds. wytłaczania
mlodszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds.zakupów
młodszy specjalista ds. logistyki
specjalista ds energetycznych
specjalista botanik
Specjalista ds zaopatrzenia
specjalista agronom
Młodszy specjalista ds, pozyskania i utrzymania klienta
Specjalista ds. administracji magazynowej
St. Specjalista ds Szkoleń
specjalista ds obsługi zamówień eksportowych
specjalista ds. turystyki-kasjer lotniczy
Specjalista ds.obsługi klienta systemowo
Specjalista ds. zabezpieczenia przychodów
młodszy specjalista ds niszczenia
Specjalista ds. rozwiązań logistycznych
specjalista ochrony
Specjalista do spraw ofertowania
specjalista ds technicznych
starszy specjalista ds.sprzedaży
specjalista ds. rozliczeń z ZUS
specjalista d/szkoleń
specjalista ds. BHP
specjalista ds. analizy finansowej
Specjalista ds. administracji
Specjalista ds planowania produkcji
Specjalista d/s logistyki
Mlodszy specjalista ds niszczenia
specjalista ds obmiarów
młodszy specjalista ds sprzedaży
Specjalista ds. organizacji szkoleń i obsługi biura
specjalista ds rozliczeń z zus
specjalista ds badań i analiz
Specjalista MSP
Młodszy specjalista ds. sprzedaży
Specjalista ds.techniczno handlowych
Specjalista ds. obsługi inwestora
Specjalista ds. infrastruktury
Specjalista Zastosowań Informatyki
Specjalista ds. marketingu i zaopatrzenia
specjalista ds rozliczeń i wprowadzania danych
specjalista do sp. kalkulacji i ofertowania
specjalista mikrobiolog
Specjalista w PMO
specjalista energetyczny
specjalista ds umów
młodszy specjalista do spraw wsparcia sprzedaży ubezpieczeń grupowych
Specjalista ds. projektowania
specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowej
specjalista ds. rozwiązań internetowych
specjalista ds kadr i ekonomicznych
Specjalista IT
specjalista d.s. ochrony środowiska
specjalista ds wsparcia sprzedaży
Specjalista
młodszy specjalista w dziale zamówień publicznych
młodszy specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds współpracy z zagranicą
specjalista analityk
Specjalista techniczny
Specjalista ds. rozwoju rynku
Specjalista ds. należności
specjalista ds szkoleń
specjalista ds hr
specjalista ds obsługi biurowej
specjalista ds. umów
Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
młodszy specjalista ds. Social Media
specjalista ds.rezerwacji
Młodszy specjalista ds gospodarki magazynowej
specjalista ds. dystrybucji w kinie
Specjalista ds. integracji ofert
Specjalista ds.kredytu i leasingu
specjalista ds zakupów i arketingu
Specjalista ds Elektrycznych
specjalista ds.technicznych
Specjalista ds. planowania produkcji
specjalista do spraw jakości
specjalista ds.księgowości
Starszy specjalista ds. kontroli eksploatacji
starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista do spraw kadr
Specjalista ds. uruchamiania usług
Specjalista ds. administracyjno-personalnych
specjalista ds. konferencji i kongresów
Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
Specjalista ds. współpracy z zagranicą
Specjalista ds. obsługi sprzedaży
specjalista ds administracyjno technicznych
specjalista ds napraw serwisowych
specjalista ds r&d
specjalista ds. sprzedaży internetowej
Specjalista ds IT
specjalista dtp
Specjalista ds. sprzedaży i zakupów
Specjalista ds leasingu i kredytu
specjalista w back office
Starszy Specjalista back office
Główny Specjalista IT
Głowny specjalista ds zakupów
Główny Specjalista ds. Operacji Logistycznych
specjalista ds. marketingu internetowego
Specjalista ds e-commerce
Specjalista ds. sprzedaży reklamy internetowej
specjalista ds. obsługi kontraktów flotowych
Specjalista ds. sprzedaży regionalnej
młodszy specjalista ds handlu
specjalista ecommerce
specjalista ds.analiz laboratoryjnych
Starszy specjalista ds. reklamy
specjalista pracy socjalnej
specjalista ds haccp
Specjalista ds kadr i plac
specjalista ds. administrowania serwisami www
Mł. specjalista ds. marketingu i pr
Starszy Specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista ds.podatków
specjalista ds. weryfikacji wniosków kredytowych
specjalista ds rachunkowości zarządczej
Specjalista ds. zasobów ludźkich
specjalista ds cctv
specjalista od spraw nadzwyczajnych
specjalista ds raportow
specjalista ds. gospodarki odpadami
Specjalista ds Serwisu i Wdrożeń
specjalista do spraw wdrożeń
specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki
specjalista ds. obsługi projeków
specjalista ds sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. IT - Właściciel
specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń
Specjalista ds. archiwizacji
Specjalista ds. Ofert i Umów
specjalista ds.promocji
specjalista do spraw obslugi klienta
specjalista ds. kredytów i depozytów
specjalista do spraw planowania
specjalista ds automatyki
specjalista ds kredytów
Specjalista SEO
Specjalista ds. Serwisu i Budowy Sieci
Specjalista Kontroli Jakości
specjalista ds kontroli wewnętrznej
Specjalista ds. Realizacji i Obsługi Zamówień
Młodszy specjalista ds.IT
Specjalista obsługi
specjalista ds. kredytów i administracji
specjalista ds. usability
specjalista d/s kadr
Specjalista ds. Analiz
specjalista ds. systemów jakości
Specjalista ds. controllingu personalnego
Młodszy Specjalista ds. Zakupów
Specjalista ds. dystrybucji
Specjalista back office
specjalista ds.helpdesk
specjalista ds.wniosków unijnych
specjalista ds ubezpieczeń komunikacyjnych
młodszy specjalista ds. PR
specjalista ds.utrzymania ruchu
specjalista do spraw ubezpieczeń
młodszy specjalista ds marketingu
Starszy specjalista ds. handlowych
specjalista ds. automatyzacji testów
operator maszyn specjalista
młodszy specjalista ds. planowania produkcji
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Specjalista ds Informatyki
Specjalista do spraw IT
Specjalista ds. badań konsumenckich
Specjalista ds. projektów UE
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
starszy specjalista e-commerce
specjalista planowania kampanii
Główny specjalista ds. bhp
Specjalista ds. ekonomicznych
młodszy specjalista ds. prawnych
młodszy specjalista ds ubezpieczen
Specjalista ds. zakładowej kontroli produkcji
specjalista ds kontrolingu
Specjalista ds. administracyjno-finanosowych
Specjalista ds. dokumentacji
Specjalista do spraw dokumentacji
specjalista ds. koordynacji projektów
Specjalista ds. technicznych i sprzedaży
gł. specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista Systemów Komputerowych
starszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds. ewaluacji
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu
Starszy Specjalista IT
specjalista ds. bhp inspektor ocgrony ppoż
Specjalista dss przedaży
specjalista ds informtycznych
starszy specjalista informatyk
Specjalista - technolog
specjalista ds. sprzedaży bezpośredniej
Młodszy specjalista ds wsparcia
młodszy specjalista ds. księgowości finansowej
specjalista ds. obslugi administracyjno ksiegowej biura
Starszy Specjalista ds, Sprzedazy
specjalista ds bhp
Specjalista do spraw finansów
Młodszy specjalista ds administarcyjno-biurowych
specjalista ds. trchnicznych
specjalista ds standaryzacji usług medycznych
Specjalista ds promocji i rekrutacji
specjalista ds obslugi klient
młodszy specjalista ds. spedycji samochodowej
Specjalista administracji
specjalista ds analiz i marketingu
specjalista personalny
specjalista do spraw windykacji
specjalista ds. operacyjnych
specjalista ds. organizacj usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
Młodszy specjalista ds. walidacji
Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych
młodszy specjalista ds. handlowych
Specjalista ds. zakupów strategicznych
specjalista ds rozliczeń gwarancyjnych
specjalista ds badań i rozwoju
Specjalista ds Wdrażania Procesów Biznesowych
specjalista ds. farb
specjalista ds.administracyjnych
(junior) Specjalista ds. baz danych
Specjalista ds.operacji i kontroli ryzyka
Specjalista ds. Raportowania
specjalista dc. jakości
Specjalista ds. Rozwoju Bazy
specjalista ds. promocji i marketingu
starszy specjalista obsługi klienta
młodszy specjalista ds. likwidacji szkód
Specjalista ds administracyjnych
specjalista ds. relacji z klientami
specjalista ds architektury i budownictwa
główny specjalista ds. informatyzacji
specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych
Specjalista ds rozliczenia produkcji
Specjalista ds. Standardów i Jakości Obsługi
Specjalista ds. Aparatury medycznej
Młodszy specjalista ds kadr
specjalista ds zakupów i logistyki
specjalista ds kontrolingu- stażysta
specjalista ds. zaopatrzenia i zatowarowania
Specjalista ds kontroli jakości i serwisu
Specjalista ds. usług IP i Transmisji
specjalista ds.organizacji produkcji
Specjalista ds. Digitalizacji Danych
Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Położna specjalista organizacji i zarządzania
Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Ratownik medyczny specjalista
Specjalista administracji publicznej
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista bankowości
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Specjalista dietetyk
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
Specjalista do spraw badań społeczno -ekonomicznych
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw integracji europejskiej
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw kontrolingu
Specjalista do spraw kultury firmy
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista do spraw planowania strategicznego
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
Specjalista do spraw public relations
Specjalista do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
Specjalista do spraw reklamy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw rodziny (familolog)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
Specjalista do spraw szkoleń
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Specjalista ochrony informacji niejawnych
Specjalista ochrony środowiska
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Specjalista polityki społecznej
Specjalista psychoterapii uzależnień
Specjalista resocjalizacji
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
Specjalista terapii uzależnień
Specjalista wielokulturowości
Specjalista zaopatrzenia medycznego
Specjalista zarządzania informacją
Specjalista zarządzania kryzysowego
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista żywienia człowieka
Specjalista ds. sterowania
st.rzemieślnik specjalista
Specjalista ds.rozwoju sieci IT
Specjalista ds. GIS
Specjalista ds. kontrolingu
Specjalista ds. Planowania Materiałów
specjalista ds.termoformingu
specjalista ds ochrony przyrody
specjalista ds. wspólnot
Specjalista sem seo
młodszy specjalista do spraw pomiarów i badań
Specjalista ds prawnych
specjalista ds produkcji zwierzęcej
Specjalista w biurze zarządu
młodszy specjalista ds. umów i audytów
specjalista ds. obsługi finansowej
specjalista ds obsługi finansowej
specjalista ds. rynku kapitałowego/makler
młodszy specjalista ds. dokumentacji kredytowej
specjalista ds. administracyjno-finansowych
specjalista w biurze leasingu
Specjalista ds. wspolnot mieszkaniowych
Młodszy specjalista ds. korespondencji
specjalista ds. roszczeń
specjalista automatyk
specjalista ds księgowo- kadrowych
pielęgniarkaspecjalista
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
specjalista ds administracji sprzedaży
młodszy specjalista ds. turystyki
Starszy specjalista ds. administracji
specjalista ds. obsługi biura
Starszy specjalista R&D
Starszy specjalista ds. płac i kadr
Specjalista do spraw technicznych
specjalista ds kadr i pl
Starszy specjalista ds zakupów
specjalista ds. seo
specjalista ds.zamówień
młodszy specjalista ds. rozliczeń prowizji
specjalista ds fakturowania
młodszy specjalista ds. analiz
specjalista ds. elektroniki
specjalista ds. wynagrodzeń
Specjalista ds audytów 5S
specjalista ds klienta MSP
Specjalista bms
Specjalista ds. ochrony informacji niejawnych
specjalista ds. serwisu
specjalista ds. kontaktów z zagranicą
Specjalista ds. programów
specjalista ds. magazynowych
Doświadczony specjalista ds. logistyki
Młodszy specjalista ds. księgowości
Specjalista ds wsparcia technicznego
specjalista ds analizy dna
specjalista ds skarbca
Młodszy Specjalista Seo
specjalista ds. wprowadzania danych
specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
specjalista ds.bhp
specjalista ds kosztów
specjalista ds LEAN
starszy specjalista ds. technicznych
Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Starszy specjalista do spraw wdrożeń systemów medycznych
specjalista ds. obsługi Klienta biznesowego
Magazynier specjalista ds. zaopatrzenia pół etatu
Mlodszy specjalista ds kontrolingu
Specjalista ds. obsługi rynku niemieckiego
Starszy Specjalista ds.BHP
Specjalista ds. marketingi i PR
specjalista d/s zakupów w dziale medycznym
specjalista ds. rozliczeń sprzedaży
Starszy specjalista ds planowania produkcji
specjalista BI
młodszy specjalista ds aktuarialnych
specjalista ds. controllingu
Specjalista ds. administracji magazynowej.
Specjalista ds. sieci
specjalista ds. księgowań
Specjalista d.s zakupów
specjalista ds produktów finansowych
młodszy specjalista ds likwidacji szkóid
Specjalista ds. jakosci dostawców
Specjalista ds. rozliczeń produkcji
Specjalista ds. operacji finansowych
specjalista ds. pozostałych / taxi dyspozytor
Specjalista ds. Allegro
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością
Młodszy specjalista ds. martketingu
Młodszy specjalista ds. administracji
starszy specjalista ds magazynowych
specjalista ds. egzekucji
Mlodszy specjalista ds handlowych
specjalista ds. sprzedaży, handlowiec
Mlodszy specjalista ds regulacji zobowiazan
Specjalista ds. systemów billingowych
Specjalista Help Desk IT
specjalista ds budownictwa i admistarcji
Specjalista ds. Analityki
specjalista ds. realizacji usług w sieci
specjalista ds. automatyki
Specjalista ds. projektów unijnych
specjalista ds. wsparcia zakupów
Specjalista ds. badań klinicznych
specjalista hydrolog
specjalista ds wsparcia oddziału
specjalista ds sanitarnych
specjalista ds dokumentacji
Specjalista ds. automatyki budynków
Specjalista SAP BW
Specjalista ds. wsparcia IT
specjalista ds. relrutacji
Specjalista ds Kluczowego Klienta
Specjalista w Dziale Inwestycji
specjalista ds. logistyki sprzedaży
Młodszy specjalista automatyk
specjalista ds. obsługi klienta i windykcji
specjalista ds funduszy ue
młodszy specjalista ds. obsługi frachtu
starszy specjalista ds assistance
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
Specjalista ds. Rozwoju Biznesu
Specjalista ds. franczyzy
specjalista do spraw wsparcia sprzedazy
Specjalista ds inwestycji deweloperskich
Specjalista ds. szkoleń i promocji
Specjalista ds. sprzedaż
specjalista ds. osobowych
rzemieślnik specjalista
specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds. kontaktów z mediami
specjalista ds. wysyłek
Specjalista - Projektant instalacji elektrycznych
starszy specjalista ds. zarządzania ryzykiem rynkowym
specjalista ds. dokumentacji projektowej
młodszy specjalista ds. przygotowania produkcji
Młodszy Specjalista ds. Kadr
specjalista ds. produkcji i kooperacji
specjalista energetyk
Główny Specjalista/Manager Kultury/Grafik
Specjalista ds. procesów miedzynarodowych
Specjalista IT ds. Administracji Sieci
specjalista ds. inwestycji zagranicznych
specjalista zamowień publicznych
specjalista zakupów
Starszy specjalista ds controllingu
Specjalista ds. usług porządkowych
magister pielegniarstwa specjalista epidemiologii
specjalista epidemiologii mgr
specjalista help desk
specjalista ds. logistyki i bezpieczeństwa chem.
specjalista zarządzania ryzykiem niefinansowym
specjalista ds. szkoleń i logistyki
specjalista ds logistyki produkcji
Specjalista tech. ds CAD/CAM
Specjalista ds. Planowania sprzedaży
Specjalista ds laboratorium
starszy specjalista ds kadr
specjalista ds. rekrutacji i administracji kadr
specjalista ds. rozwoju zawodowego
specjalista ds. kontroli
Specjalista ds. SolidWorks Cad 3D
Specjalista do spraw turystyki
specjalista ds kadrowo-płacowych
specjalista ds.reklamacji
Specjalista ds administarcji magazynowej
Specjalista ds zakupu
specjalista ds. layoutów
specjalista ds administracyjno biurowych
młodszy specjalista ds dokumentacji i aministracji kredytowej
Specjalista ds rozwoju i planowania transportu
Specjalista Mechanicznego Utrzymania Ruchu
Specjalista administracyjny
Specjalista ds. Zarządznia Zasobami Ludzkimi
specjalista do spraw czynszu
Specjalista ds. e-commerce
Starszy Specjalista ds. HR
specjalista ds. zegarkow
specjalista do spraw przygotowania produkcji
Specjalista ds kadr i księgowości
St. Specjalista ds. Analiz
Specjalista ds. Analiz Rynkowych
starszy specjalista ds,finansowo-księgowych
specjalista sprzedaży i obsługi klienta
specjalista sprzedaży internetowej
specjalista ds zamowien publicznych
specjalista ds. ofertowania
Specjalista II ds umów i rozliczeń
Starszy Specjalista Helpdesk
Specjalista ds sprzedaży i obsługi
Młodszy specjalista SEM
specjalista do sp. windykacji
specjalista do spraw marketingu
specjalista ds. handlowo-magazynowych
Specjalista IT Help Desk
Specjalista ds. Jakości projektów obiektowych
Specjalista do spraw rozliczeń
specjalista ds. planowania i kontroli produkcji
Mlodszy specjalista ds wdrożeń
Specjalista ds. bezpieczenstwa
Specjalista ds. wyceny funduszy
specjalista ds e-marketingu
specjalista pedagog
Specjalista ds. wynajmu
Specjalista ds. wsparcia i obsługi sprzedaży
Specjalista - Analityk
Specjalista techniczno handlowy
Specjalista ds adminisracjisprzedazy
sprzedawca specjalista
specjalista ds. alokacji
specjalista ds. optymalizacji
Specjalista ds.rozliczeń
Młodszy Specjalista ds. Technicznych
specjalista górniczy
specjalista ds R&D
specjalista ds. administracyjno-rozliczeniowych
Specjalista ds. planowania transportu
Specjalista wsparcia systemów
Specjalista programista
Młodszy specjalista ds. controllingu
Specjalista ds. Walidacji
specjalista marketing
specjalista ds. mechanicznych/serwisu
specjalista ds. badań ndt
specjalista ds regulowania zobowiązań
Specjalista pielęgniarka
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i administracji
Główny Specjalista ARiMR
Specjalista Serwisu Technicznego
Specjalista ds. budowania kampanii digitalowych
Specjalista ds zabezpieczeń ppoż
Specjalista controlingu i planowania produkcji
Specjalista do spraw Zbrojeniowych
specjalista spawalnik
specjalista ds. reklamacji i jakości
Młodszy specjalista ds produkcji
specjalista ds szkolen i audytow
Specjalista ds. B+R
Specjalista ds. zamowien
Specjalista ds windykacja
specjalista ds. statystyki
Specjalista kontraktow
Specjalista do spraw obsugi klienta
Przedstawiciel handlowy / specjalista ds. sprzedaży
Główny Specjalista Informayk
specjalista do zarządzania i organizacji
Specjalista ds. eksportu i logistyki
St. Specjalista
Specjalista ds. rozwoju produktu
Starszy Specjalista ds Korespondencji Przychodzącej
Specjalista ds. sprzedaży ibezpi
Starszy specjalista ds. rekrutacji
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością
specjalista/handlu
specjalista ds. badań laboratoryjnych
specjalista wsparcia IT
Młodszy Specjalista ds inwestycji
Specjalista ds.transportu
Specjalista ds. Transportu i spraw celnych
specjalista ds obsługi patentowej
specjalista ds. infolinii
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY I LOGISTYKI
Specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Specjalista da automatyki
Mładszy specjalista
Młodszy Specjalista w Dziale Logistyki
specjalista ds. ochrony danych osobowych
specjalista ds wprowadzania danych
Specjalista ds. baz danych i aplikacji
Starszy Specjalistads Planowania Produkcji
Specjalista ds. zobowiazan
specjalista ds. teledetekcji
Specjalista Wzornictwa
specjalista ds.realizacji zamówień
Młodszy specjalista back office
starszy specjalista ds. jakości

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 300 1 522 1 870 2 400 3 000 4 200 5 000
Przeciętnie zarabia się: 2 400
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 300 i więcej niż 5 000
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 522 i więcej niż 4 200
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 870 i więcej niż 3 000
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Specjalista średnio wynosi 2 684 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 780 zł,umowa zlecenie:3 627 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 158 zł,umowa o dzieło:2 982 zł,faktura Vat:3 274 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 870 zł i 3 000

Mediana zarobków wynosi: 2 400 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 300 zł percentyl 10: 1 522 zł percentyl 25: 1 870 zł percentyl 50: 2 400 zł percentyl 75: 3 000 zł percentyl 90: 4 200 zł percentyl 95: 5 000 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 000 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 870 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 5 000
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz: 7 200 zł Najmniej w Szkolenia/Edukacja: 2 625
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w lubuskie: 3 300 zł Najmniej w opolskie: 1 065
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Specjalista: 2 684 zł Najmniej w Specjalista: 2 684
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Legionowo: 10 500 zł Najmniej w Bydgoszcz: 2 822
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 2 895 zł Najmniej w od 20 do 50 pracowników: 2 173
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 10 do 15 lat: 3 281 zł Najmniej w od 6 do 12 msc: 2 032
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 870 zł Najmniej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 2 112
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 2 881 zł Najmniej w umowa o dzieło: 1 834
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 3 do 5 lat: 2 892 zł Najmniej w : 2 060
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 6: 3 917 zł Najmniej w 1: 2 394
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 3 531 zł Najmniej w bardzo źle: 1 781

Raport powstał na podstawie 301 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz 7200 zł( 1 )
Księgowość/Audyt/Podatki 5226 zł( 6 )
Sprzedaż 4083 zł( 6 )
Media/Sztuka/Rozrywka 3638 zł( 5 )
Farmaceutyka/Biotechnologia 3565 zł( 4 )
Human Resources 3400 zł( 4 )
Informatyka/Administracja 3382 zł( 9 )
Telekomunikacja 3143 zł( 9 )
Finanse/Ekonomia 3090 zł( 35 )
Kontrola jakości 2939 zł( 7 )
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 2915 zł( 6 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 2884 zł( 13 )
Inne 2868 zł( 6 )
Prawo 2833 zł( 3 )
Informatyka/Programowanie 2833 zł( 3 )
Marketing/Reklama/Public Relations 2808 zł( 7 )
Projektowanie/Wdrażanie 2780 zł( 5 )
Analiza 2725 zł( 2 )
Zakupy 2725 zł( 4 )
Szkolenia/Edukacja 2625 zł( 2 )
Województwo tabela html wykres flash
lubuskie 3300 zł( 4 )
mazowieckie 3066 zł( 132 )
dolnośląskie 2591 zł( 18 )
małopolskie 2591 zł( 24 )
zachodniopomorskie 2520 zł( 7 )
wielkopolskie 2456 zł( 23 )
śląskie 2411 zł( 25 )
pomorskie 2343 zł( 14 )
kujawsko-pomorskie 2288 zł( 16 )
łódzkie 2264 zł( 12 )
lubelskie 2106 zł( 8 )
warmińsko-mazurskie 1994 zł( 7 )
świętokrzyskie 1914 zł( 4 )
podkarpackie 1784 zł( 4 )
opolskie 1065 zł( 2 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2895 zł( 160 )
Kobieta 2444 zł( 141 )
Wiek tabela html wykres flash
49 5834 zł( 2 )
42 5100 zł( 3 )
34 4577 zł( 8 )
21 4141 zł( 2 )
40 3975 zł( 4 )
45 3690 zł( 2 )
43 3267 zł( 3 )
32 2987 zł( 13 )
38 2934 zł( 8 )
16 2887 zł( 1 )
30 2853 zł( 29 )
39 2820 zł( 3 )
26 2770 zł( 30 )
29 2660 zł( 23 )
35 2623 zł( 6 )
31 2574 zł( 21 )
47 2500 zł( 1 )
44 2500 zł( 1 )
28 2489 zł( 23 )
27 2441 zł( 24 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Specjalista 2684 zł( 301 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Legionowo 10500 zł( 1 )
Mysłowice 10000 zł( 1 )
warsawa 9000 zł( 1 )
Siemianowice Śląskie 7200 zł( 1 )
Koszalin 5300 zł( 1 )
Warszawa/Polska 5000 zł( 1 )
Cigacice 4900 zł( 1 )
Lubin 3820 zł( 1 )
Brusy 3800 zł( 1 )
warszawa specjalista ds roliczeń 3500 zł( 1 )
trewer 3400 zł( 1 )
WWarszawa 3300 zł( 1 )
Nadarzyn 3250 zł( 1 )
Łomianki 3200 zł( 1 )
Pyrzowice 3040 zł( 1 )
Warszawa 3016 zł( 107 )
Sucha Beskidzka 3000 zł( 1 )
Błonie 2900 zł( 1 )
wroclaw 2875 zł( 2 )
Bydgoszcz 2822 zł( 7 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 2895 zł( 91 )
od 500 do 1000 pracowników 2823 zł( 33 )
od 100 do 250 pracowników 2715 zł( 48 )
od 250 do 500 pracowników 2678 zł( 35 )
do 20 pracowników 2525 zł( 35 )
od 50 do 100 pracowników 2524 zł( 32 )
od 20 do 50 pracowników 2173 zł( 26 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
niepełne podstawowe/podstawowe 4300 zł( 1 )
gimnazjalne 3524 zł( 3 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2819 zł( 60 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2711 zł( 193 )
średnie 2609 zł( 28 )
pomaturalne/policealne 1787 zł( 15 )
zasadnicze zawodowe 768 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 10 do 15 lat 3281 zł( 26 )
od 5 do 10 lat 2840 zł( 83 )
od 15 do 20 lat 2676 zł( 9 )
od 1 do 3 lat 2612 zł( 87 )
do 6 msc 2602 zł( 7 )
od 3 do 5 lat 2584 zł( 64 )
conajmniej 20 lat 2152 zł( 10 )
od 6 do 12 msc 2032 zł( 15 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2870 zł( 194 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 2627 zł( 10 )
wieś 2530 zł( 11 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2438 zł( 49 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2112 zł( 34 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa zlecenie - student do 26 lat 2881 zł( 6 )
umowa o pracę 2712 zł( 282 )
faktura Vat 2382 zł( 2 )
umowa zlecenie 1951 zł( 7 )
umowa o dzieło 1834 zł( 4 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 3 do 5 lat 2892 zł( 21 )
od 10 do 20 lat 2848 zł( 89 )
do 3 lat 2761 zł( 16 )
ponad 20 lat 2629 zł( 129 )
od 5 do 10 lat 2416 zł( 44 )
2060 zł( 2 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
6 3917 zł( 12 )
10 3425 zł( 8 )
8 3103 zł( 7 )
9 2828 zł( 2 )
4 2807 zł( 26 )
3 2784 zł( 54 )
2 2727 zł( 56 )
7 2606 zł( 11 )
5 2603 zł( 14 )
1 2394 zł( 104 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 3531 zł( 31 )
dobrze 2985 zł( 105 )
neutralne 2462 zł( 119 )
źle 2054 zł( 37 )
bardzo źle 1781 zł( 9 )

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie