Stanowisko: Sales Support Specialist Podobne stanowiska: Sales Support Specialist

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 883 zł Mężczyzna 2 711 zł Kobieta
Miejscowość
2 801 zł Warszawa 2 662 zł Kraków
Województwo
2 801 zł mazowieckie 2 662 zł małopolskie
Wykształcenie
3 142 zł wyższe magisterskie lub równorzędne 1 420 zł pomaturalne/policealne
Zadowolenie
3 435 zł neutralne 1 420 zł bardzo źle
2 746 zł 2 770 zł 5
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 647 1 874 2 555 2 770 2 883 3 613 3 857
Przeciętnie zarabia się: 2 770
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 647 i więcej niż 3 857
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 874 i więcej niż 3 613
25%ludzi zarabia mniej niż: 2 555 i więcej niż 2 883
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Sales Support Specialist średnio wynosi 2 746 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 868 zł,umowa zlecenie:3 711 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 231 zł,umowa o dzieło:3 051 zł,faktura Vat:3 350 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 2 555 zł i 2 883

Mediana zarobków wynosi: 2 770 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 647 zł percentyl 10: 1 874 zł percentyl 25: 2 555 zł percentyl 50: 2 770 zł percentyl 75: 2 883 zł percentyl 90: 3 613 zł percentyl 95: 3 857 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 2 883 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 2 555 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 3 857
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Finanse/Ekonomia: 4 100 zł Najmniej w Inne: 1 420
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w mazowieckie: 2 801 zł Najmniej w małopolskie: 2 662
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Sales Support Specialist: 2 746 zł Najmniej w Sales Support Specialist: 2 746
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Warszawa: 2 801 zł Najmniej w Kraków: 2 662
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 50 do 100 pracowników: 4 100 zł Najmniej w 1000 i więcej pracowników: 1 420
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 5 do 10 lat: 4 100 zł Najmniej w od 1 do 3 lat: 2 407
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 746 zł Najmniej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 746
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 3 077 zł Najmniej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 1 420
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 10 do 20 lat: 3 142 zł Najmniej w ponad 20 lat: 2 152
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 2: 4 100 zł Najmniej w 1: 2 095
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w neutralne: 3 435 zł Najmniej w bardzo źle: 1 420

Raport powstał na podstawie 5 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Finanse/Ekonomia 4100 zł( 1 )
Informatyka/Administracja 2883 zł( 1 )
Sprzedaż 2770 zł( 1 )
Tłumaczenia 2555 zł( 1 )
Inne 1420 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
mazowieckie 2801 zł( 3 )
małopolskie 2662 zł( 2 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2883 zł( 1 )
Kobieta 2711 zł( 4 )
Wiek tabela html wykres flash
29 3328 zł( 2 )
23 2883 zł( 1 )
25 2770 zł( 1 )
20 1420 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Sales Support Specialist 2746 zł( 5 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Warszawa 2801 zł( 3 )
Kraków 2662 zł( 2 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 50 do 100 pracowników 4100 zł( 1 )
od 500 do 1000 pracowników 2826 zł( 2 )
od 100 do 250 pracowników 2555 zł( 1 )
1000 i więcej pracowników 1420 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe magisterskie lub równorzędne 3142 zł( 3 )
średnie 2883 zł( 1 )
pomaturalne/policealne 1420 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 5 do 10 lat 4100 zł( 1 )
od 1 do 3 lat 2407 zł( 4 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2746 zł( 5 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 3077 zł( 4 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1420 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 10 do 20 lat 3142 zł( 3 )
ponad 20 lat 2152 zł( 2 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
2 4100 zł( 1 )
6 2883 zł( 1 )
4 2555 zł( 1 )
1 2095 zł( 2 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
neutralne 3435 zł( 2 )
dobrze 2719 zł( 2 )
bardzo źle 1420 zł( 1 )

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie