Stanowisko: administrator baz danych Podobne stanowiska: administrator baz danych

Szybkie podsumowanie

Płeć
3 077 zł Mężczyzna 2 294 zł Kobieta
Miejscowość
4 000 zł Zielonka 1 183 zł Gdańsk
Województwo
3 330 zł łódzkie 1 183 zł pomorskie
Wykształcenie
3 308 zł wyższe magisterskie lub równorzędne 1 183 zł pomaturalne/policealne
Zadowolenie
3 665 zł bardzo dobrze 1 183 zł źle
2 686 zł 2 840 zł 6
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 313 1 442 1 863 2 840 3 495 3 775 3 888
Przeciętnie zarabia się: 2 840
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 313 i więcej niż 3 888
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 442 i więcej niż 3 775
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 863 i więcej niż 3 495
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku administrator baz danych średnio wynosi 2 686 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 783 zł,umowa zlecenie:3 630 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:3 160 zł,umowa o dzieło:2 984 zł,faktura Vat:3 277 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 863 zł i 3 495

Mediana zarobków wynosi: 2 840 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 313 zł percentyl 10: 1 442 zł percentyl 25: 1 863 zł percentyl 50: 2 840 zł percentyl 75: 3 495 zł percentyl 90: 3 775 zł percentyl 95: 3 888 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 495 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 863 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 3 888
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Finanse/Ekonomia: 3 330 zł Najmniej w Administracja Państwowa: 2 350
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w łódzkie: 3 330 zł Najmniej w pomorskie: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w administrator baz danych: 2 686 zł Najmniej w administrator baz danych: 2 686
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Zielonka: 4 000 zł Najmniej w Gdańsk: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 250 do 500 pracowników: 3 330 zł Najmniej w od 20 do 50 pracowników: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 5 do 10 lat: 3 175 zł Najmniej w od 1 do 3 lat: 2 256
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 3 440 zł Najmniej w miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców: 1 766
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 2 986 zł Najmniej w umowa o dzieło: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 5 do 10 lat: 3 330 zł Najmniej w do 3 lat: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 6: 4 000 zł Najmniej w 1: 1 183
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 3 665 zł Najmniej w źle: 1 183

Raport powstał na podstawie 6 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Finanse/Ekonomia 3330 zł( 1 )
Informatyka/Administracja 2608 zł( 4 )
Administracja Państwowa 2350 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
łódzkie 3330 zł( 1 )
śląskie 2950 zł( 2 )
mazowieckie 2850 zł( 2 )
pomorskie 1183 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 3077 zł( 3 )
Kobieta 2294 zł( 3 )
Wiek tabela html wykres flash
37 4000 zł( 1 )
27 3330 zł( 1 )
30 2533 zł( 3 )
22 1183 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
administrator baz danych 2686 zł( 6 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Zielonka 4000 zł( 1 )
Katowice 3550 zł( 1 )
Łódź 3330 zł( 1 )
BB 2350 zł( 1 )
Sochaczew 1700 zł( 1 )
Gdańsk 1183 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 250 do 500 pracowników 3330 zł( 1 )
1000 i więcej pracowników 2950 zł( 2 )
od 100 do 250 pracowników 2850 zł( 2 )
od 20 do 50 pracowników 1183 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe magisterskie lub równorzędne 3308 zł( 4 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 1700 zł( 1 )
pomaturalne/policealne 1183 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 5 do 10 lat 3175 zł( 2 )
od 3 do 5 lat 2625 zł( 2 )
od 1 do 3 lat 2256 zł( 2 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3440 zł( 2 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2850 zł( 2 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 1766 zł( 2 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 2986 zł( 5 )
umowa o dzieło 1183 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 5 do 10 lat 3330 zł( 1 )
ponad 20 lat 2900 zł( 4 )
do 3 lat 1183 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
6 4000 zł( 1 )
2 3550 zł( 1 )
3 3330 zł( 1 )
4 2350 zł( 1 )
1 1183 zł( 1 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 3665 zł( 2 )
dobrze 3550 zł( 1 )
neutralne 2350 zł( 1 )
bardzo źle 1700 zł( 1 )
źle 1183 zł( 1 )

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie