Stanowisko: ADMIn Podobne stanowiska: Obsługa administracyjna, Administrator, specjalista ds administracji i kadr, administrator sap PS, ...

Szybkie podsumowanie

Płeć
288 zł Mężczyzna 288 zł Mężczyzna
Miejscowość
288 zł Warszawa 288 zł Warszawa
Województwo
288 zł mazowieckie 288 zł mazowieckie
Wykształcenie
288 zł wyższe magisterskie lub równorzędne 288 zł wyższe magisterskie lub równorzędne
Zadowolenie
288 zł bardzo dobrze 288 zł bardzo dobrze
288 zł 288 zł 1
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Stworzyłeś/aś ciekawy raport? Nazwij go!

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska
Obsługa administracyjna
Administrator
specjalista ds administracji i kadr
administrator sap PS
specjalita ds finansów i administracji
administrator/programista
Administrator Windows
Pracownik administracji biurowej
administrator systemów
Administrator Linux
Administrator Sieci
Admin Windows/Linux/Solaris/Unix
starszy specjalista ds administracji i kadr
Adminsstrator
pracownik administracyjno-biurowy
Specjalista ds Administracji
koordynator ds organizacyjo-administracyjnych
Purchasing & Administration Coordinator
administrator nieruchomości
administrator projektu
pacownik administracyjny
edytor admin tester
koordynator ds. administracyjnych
Specjalista ds. administracji
pracownik ds. księgowo-administracyjnych
administratorsieci
starszy spec. ds administracyjnych
Administrator IT
pracownik administracyjny
młodszy specjalista ds administracji
Administrator serwisu
specjalista d/s administracyjno - finansowych
Kierownik administracyjny
pomoc administracyjna
Pracownik ds Administracji
administracja
STARSZY REFERENT ADMINISTRACYJNY
specjalista d/s kadr iadministracji
Administrator Oprogramowania
administrator Unix & DBA
pracownik administracyjny transportu międzynarodowego
administrator sieci, baz danych
ogólna administracja biura
Menadżer administracji biurowej
administracja sieci
referent ds., administracyjnych
referent ds. administracji
SAMOdzielny referent ds.administracyjnych
Adminstrator Oracle
Procownik biurowo-administracyjny
administrator systemów i sieci
Specjalista ds. administracji i sprzedaży
pomoc administracyjno-biurowa
referent ds.administracji
Administrator Badań Klinicznych
Scejalista ds. administracji dystrybucyjnej
Administrator SAP MM
St. Ref.ds.Administracji
st. administrator
kierownik administracji
referent d/s administracji
Administrator systemów łącznościowych.
specjalista do spraw administracji
referent ds. administracyjnych
Sp.d/s administarcji
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
Administratorkielce
Menedżer Działu Administracji
referent administacyjno-finansowy
koordynator do spraw administracji
administracja biurowa
starszy referent administarcyjny
PRACOWNIK ADMINISTACYJNO-BIUROWY
asystent ds. administracji
inspektor administracyjno biurowy
referent administracyjny
Kierownik ds. księgowo-kadrowych i administracji
referent administacyjno-biurowy
Specjalista ds. Administracyjnych
pracowni administracyjny
specjalista ds. adminiostracji
pracownik administracyjny-biurowy
pomoc administracyjno-biurowa 1/2 etatu
Administrator sklepów internetowych firmy
specjalista ds administracji
Specjalista ds. administracji kredytowej
samodzielny referent ds. administracyjno-biurowych
Specjalista ds.administracji
referent ds. administacyjno-gospodarczych
Młodszy Specjalista ds Finasów i Administracji
Senior Welcome Center Administrator
Administratot sieci komputerowej
administrcja
specjalistka ds. administracji
specjalista ds. administracyjno prawnych
Specjalista ds. administracji ruchu
Dyrektor Administracji
młodszy specjalista do spraw administracji
REFERENT ADMINISTRACYJNY
referent do spraw administracyjnych
Administrator ERP
samodzielny referent ds.administracyjno-techniczny
Administrator bazy danych
Administrator biura
pracownik administracyjny na magazynie
administrator baz danych
pracownik administracji
system administrator
specjalista ds administracji windykacji prawnej
administratorka
Administarator sprzedazy
Kierownik administracyjno - gospodarczy
Administartor Systemów
administracyjno-biurowy
ref. ds admin,
referent administracyjno-techniczny
Technik Informatyk - administrator systemów
kasa administracja
Specjalista Administracji i Marketingu
Administrator sieci komputerowej
technik administracyjny
administrator systemow informatycznych
ref. ds. administracji
Administrator systemów IT
asystent ds administracyjno księgowych
starszy specjalista ds administracyjnych
kierownik d/s administracji i finansów
asystent administracji/ recepcja
inspektor ds administracji
Specjalista ds. Administracji Biurowej
Specjalista Administracji Spedycyjnej
administrator sieci i systemów
administrator lan
referent do spraw adminisyracyjnych
Specjalista ds. administracji magazynowej
referent prawno administracyjny
Specjalista ds. administracji
prac. administracyjno-biurowy
administracyjno biurowy
asystent administarcyjno -biurowy
Asystent ds. finansowo-administracyjnych
Administrator Aplikacji
prcownik administracji
IT Administrator
Referent ds administracyjnych w szkole podstawowej
administrator DBA
mechanik budowlaniec szofer magazynier dostawca kierowca operator itd w sumie administracja firmy walca
Menager ds Administracji Biurowej
Referent ds. administracyjno-magazynowych
Specjalista ds. administracyjno-personalnych
specjalista ds administracyjno technicznych
Administrator Systemów Operacyjnych
starszy referent ds administracyjnych
Administrator wspólnot mieszkaniowych
ADMIn
dyrektor administracyjny
specjalista ds. administrowania serwisami www
Administrator ds. kadr
Specjalaista ds. administracyjnych
Junior HR Administrator
Administrator sieci i systemów komputerowych
Asystentka ds. administracji i sprzedaży
Office Administration specialist
administrator sklepu internetowego
specjalista ds. kredytów i administracji
Administrator produkcji
Junior System Administrator
asystentka ds. administracji
Młodszy programista, administrator
Specjalista ds. administracyjno-finanosowych
Office Administrator
specjalista ds. obslugi administracyjno ksiegowej biura
Administrator biurowy
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Młodszy specjalista ds administarcyjno-biurowych
referent ds administracyjno księgowych
Specjalista administracji
Administrator SI
Administaror Sieci
asystentka administratora
Administrator domeny
specjalista ds.administracyjnych
Specjalista ds administracyjnych
asystentka marketingu i administracji
asystentka administracji
opiekun finansowy, pomoc administracyjna
Kierownik Działu Administracji
referent ds. administracyjno-biurowych
administrator ds kadrowych
pracownik administracyjno - biurowy
inspektor ds administracyjno-technicznych
Administrator produkcji filmowej
Administrator sieci informatycznej
Administrator stron internetowych
Administrator systemów poczty elektronicznej
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP
Administrator zintegrowanych systemów zarządzani a klasy ERP
Dyrektor do spraw administracyjnych
Kierownik działu administracyjno -gospodarczego
Pozostali pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu
Specjalista administracji publicznej
Technik administracji 'S'
Referent ds administracyjno - kadrowych
specjalista ds. administracyjno-finansowych
Administracja magazyny
Administrator serwerów
pracownik administarcyjno-biurowy
specjalista ds administracji sprzedaży
Starszy specjalista ds. administracji
kierownik administrayjny
kierownik ds. administracyjno-księgowych
asystentka ds. kadr i administracji
Specjalista ds. administracji magazynowej.
dyrektor ds. administracyjnych
Asystent administracyjno biurowy
Młodszy administrator
Młodszy specjalista ds. administracji
kierownik zespołu administratorów budowy
adminstraor biurowy
kierownik ds administracyjno-handlowych
Referent w dziale administracyjno-organizacyjnym
Administrator w dziela sprzedaży
RACHMISTRZ I REFERENT D/S ADMINISTRACJI
kierownik d/s administracji
sekretarka medyczna/technik administracji
project administrator
asystnet administracyjny
Order Administrator
Administraotr IT
kierownik administracyjno-gospodarczy
Specjalista IT ds. Administracji Sieci
Administrator systemu informatycznego
Administrator systemowy
Młodszy Administrator Sieci
Administrator sprzedaży
specjalista ds. rekrutacji i administracji kadr
Młodszy administrator it
Specjalista ds administarcji magazynowej
adminstrator
samodzielny referent administracyjny
specjalista ds administracyjno biurowych
pracownik administracyjno -biurowy
Specjalista administracyjny
Adminstrator Sieci
administrator terminala
Administarator baz danych
pomoc administracja- biurowa
referent administracyjno-biurowy
Aadministrator nieruchomości
kierownik biura do spraw administracyjno finansowych
młodszy programista, administrator aplikacji
SAP BASIS admin
Pracownik biurowo-administracyjny
otc administrator
Pracowni administracji
Administrator nieruchomości
Pricing administrator
pomoc adminitracyjna
referent ds. administracyjno-handlowych
Software Administrator
Administracja www
Administrator magazynu
administrator vmware
Specjalista ds adminisracjisprzedazy
referent ds administracji
ref.administr.
Erp administrator
specjalista ds. administracyjno-rozliczeniowych
referent DS administracji floty
Technik Administracji
Administrator magazynu
soecjalista ds administracji
aDMINISTRATOR iNFRASTRUKTURY it
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i administracji
prac administracyjno biurowy
administrator obiektów
Asystentka administracji/Recepcjonistka
administrator sieci i systemów IT
Starszy Administrator Sieci i Usług
referent ds administracyjno-żywieniowych
Pracownik biurowo administracyjny
AR administrator z jezykiem niderlandzkim
Administrator kadrowy
referent ds administracyjnych
Junior Linux Administrator
Pomoc administracyjno biurowa
Pracownik ds administracyjno magazynowych
Administration specialist
junior admin
administracyjne

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
288 288 288 288 288 288 288
Przeciętnie zarabia się: 288
5%ludzi zarabia mniej niż: 288 i więcej niż 288
10%ludzi zarabia mniej niż: 288 i więcej niż 288
25%ludzi zarabia mniej niż: 288 i więcej niż 288
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku ADMIn średnio wynosi 288 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:406 zł,umowa zlecenie:389 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:339 zł,umowa o dzieło:320 zł,faktura Vat:351 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 288 zł i 288

Mediana zarobków wynosi: 288 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 288 zł percentyl 10: 288 zł percentyl 25: 288 zł percentyl 50: 288 zł percentyl 75: 288 zł percentyl 90: 288 zł percentyl 95: 288 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 288 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 288 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 288
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Informatyka/Administracja: 288 zł Najmniej w Informatyka/Administracja: 288
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w mazowieckie: 288 zł Najmniej w mazowieckie: 288
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w ADMIn: 288 zł Najmniej w ADMIn: 288
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Warszawa: 288 zł Najmniej w Warszawa: 288
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 288 zł Najmniej w 1000 i więcej pracowników: 288
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 1 do 3 lat: 288 zł Najmniej w od 1 do 3 lat: 288
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 288 zł Najmniej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 288
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa zlecenie: 288 zł Najmniej w umowa zlecenie: 288
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w ponad 20 lat: 288 zł Najmniej w ponad 20 lat: 288
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 1: 288 zł Najmniej w 1: 288
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 288 zł Najmniej w bardzo dobrze: 288

Raport powstał na podstawie 1 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Informatyka/Administracja 288 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
mazowieckie 288 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 288 zł( 1 )
Wiek tabela html wykres flash
28 288 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
ADMIn 288 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Warszawa 288 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 288 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe magisterskie lub równorzędne 288 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 1 do 3 lat 288 zł( 1 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 288 zł( 1 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa zlecenie 288 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
ponad 20 lat 288 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
1 288 zł( 1 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 288 zł( 1 )

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie