Raport: kierownik jakości

Ile zarabia Kierownik

Oceń raportDodaj filtr na województwo

2921 zł 17
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko Kierownik
Kierownik zmiany
kierownik robót
kierownik sklepu
kierownik oddziału
kierownik budowy
kierownik projektu
kierownik ds. PR
Kierownik Sekcji
Kierownik Działu Marketingu
Kierownik hotelu
kierownik zmianu magazynu
kierownik działu
kierownik ośrodka wypoczynkowego
kierownik ds marketingu i zakupów
kierownik ds.kluczowych klijentów
kierownik ds sprzętu i transportu
kierownik działu handlowego
Kierownik magazynu
kierownik do spraw rozwoju
kierownik salonu
Kierownik BHP
kierownik księgarni
Kierownik działu zapewnienia jakości
kierownik zespołu
KIEROWNIK DZIAŁU KADR
kierownik produkcji
kierownik biura
Kierownik Sprzedaży Zewnętrznej
Kierownik Działu Zagospodarowania Odpadów
kierownik grupy sprzedażowej
kierownik gospodarczy
kierownik robót sanitarnych
kierownik apteki
kierownik działu jakości
kierownik działu projektowego branży sanitarnej
Kierownik administracyjny
kierownik działu utrzymania
Kierownik Transportu
kierownik introligatorni
kierownik biura obsługi klienta
Kierownik Działu Zakupów
kierownik wydziału transportu
kierownik obszaru
Kierownik narzędziowni
kierownik dziłu marketingua
kierownik wydziału IT
kierownik gastronomii
kierownik dzialu it
Kierownik projektów
kierownik pracowni architektury zieleni
kierownik jakości
Kierownik Biura Marketingu
Kierownik UTR
Kierownik Działu IT
kierownik ciepłowni
kierownik zespołu sprzedaży
Kierownik Logistyki i Magazynu
kierownik działu płac
kierownik techniczny
kierownik kontroli
Kierownik IT
kierownik regionu
kierownik kisegi glownej
kierownik biblioteki
Kierownik Działu Księgowości
kierownik ochrony
Kierownik Sprzedaży i Marketingu
Kierownik Biura Sprzedaży/Specjalista ds. turystyki (Trójmiasto
Kierownik Działu Rozliczeń
Kierownik restauracji
Kierownik Serwisu
kierownik wydziału
Kierownik kadr i zarządzania zasobami ludzkimi
kierownik placówki
kierownik gabinetu
kierownik operacyjny
kierownik budowy - kolejnictwo
kierownik dzialu sprzedaży
Kierownik BOK
kierownik budowy-inżynier sanitarny
kierownik pracowni
kierownik działu ochronyn fizycznej
kierownik administracji
kierownik bufetu
kierownik marketingu
Kierownik ds. badań i analiz
kierownik- sprzedawca
Kierownik Zespołu ds Bezpieczeństwa
kierownik regionalny ds. handlu
kierownik biura zarządu
kierownik zakładu
kierownik zaopatrzenia
Kierownik Regionalny
Kierownik Działu Technicznego
kierownik sali
Regionalny Kierownik Sprzedaży
kierownik działu produkcyjnego
kierownik działu sprzedaży
kierownik regionalny merchandisingu
kierownik warsztatu
Kierownik obiektu
kierownik stoiska
kierownik oczyszczalni
kierownik oczyszczalni ścieków
kierownik stacji
Kierownik ds. zakupów
kierownik produkcji
kierownik biura podróży
Kierownik ds. księgowo-kadrowych i administracji
Kierownik Recepcji i Słuzby Pięter
kierownik robót mostowych
kierownik ds. rozwoju
kierownik działu kadr
kierownik działu dystrybucji
kierownik logistyki
Kierownik Hurtowni Budlowanej
Kierownik ochrony obiektu
kierownik ds kontroli jakości
Kierownik księgarni expans
kierownik zarządzający
kierownik zakladu leczniczego
kierownik salonu Orange
kierownik sklepu obuwniczego
kierownik banku
Kierownik Działu personalnego
kierownik hurtowni
kierownik pięter
kierownik zmainay
kierownik wytwórni rur
kierownik kontroli jakości
Kierownik floty
kierownik mobilny sklepów
kierownik recepcji
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
kierownik zespołu (IT Manager)
fakturzysta-kierownik biura
kierownik robót instalacyjnych
kierownik laboratorium
kierownik działu terapeutyczno opiekuńczego
kierownik sprzedaży
Kierownik Działu Logistyki
Kierownik utrzymania ruchu
Kierownik Działu Informatyki / Fleet Manager
Kierownik administracyjno - gospodarczy
Reginalny kierownik wsparacia IT
kierownik zespołu call center
kierownik adm-gosp i kadr
kierownik obsługi klienta
kierownik Call Center
kierownik oddziału reklamacji
Kierownik sektora
Kierownik działu rekrutacji
statystyk medyczny-kierownik
Kierownik reginalny
kierownik montażu urządzeń dźwigowych
kierownik robót drogowych
Kierownik Działu IT
kierownik księgowości zarządczej
kierownik ds logistyki
Kierownik Zespołu Analityków Biznesowych
kierownik d/s administracji i finansów
Kierownik ds Reklamacji
kierownik sklepu internetowego
Kierownik ds. Kontroli Zarządzania
Kierownik Grup Usługowych
kierownik ds kadr i płac
Kierownik robót elektrycznych
p.o. kierownik oddziału operacyjnego
kierownik służby pięter
kierownik działu obsługi prawnej
kierownik biura dostaw
kierownik działu obsługi klienta
Kierownik ds ochrony
kierownik stacji paliw
Kierownik ds. personalnych
Kierownik Działu Planowania i Zaopatrzenia
kierownik działu reklamy
Kierownik działu wsparcia produkcji rooślinnej
Kierownik Działu Kontrollingu
kierownik robót budowlanych
kierownik zespołu programistów
Kierownik Sprzedaży i Marketingu Europa Wsdchodnia
kierownik działu gzm
kierownik obiketu
Kierownik magazynów
młodszy kierownik projektu
kierownik zmiany restauracji
Kierownik usług konsultingowych
Kierownik robót
kierownik zmisny nocnej
kierownik planowania produkcji
Kierownik ds. IT
kierownik zespołu handlowego
kierownik działu sprzedaży i marketingu
Kierownik niższego szczebla
kierownik zmiany recepcji
kierownik placówek handlowych
Kierownik działu kadr i płac
kierownik salonu fryzjerskiego
kierownik strefy
kierownik zmianowy
kierownik działu przygotowania produkcji
kierownik robót elektrycznych sanitarnych budowlany, kosztorysant
kierownik ds ryzyka kredytowego
kierownik kancelarii tajnej
kierownik ds. logistyki
kierownik sklepu ODZIEZOWEGO
kierownik produktu
kierownik ds inwestycji
kierownik marketu
kierownik działu kas
kierownik ds. kontroli cen
kierownik magazynu
KIerownik ds. ZL
IT kierownik
kierownik zespołu ds. wydawniczych
Kierownik do spraw logistyki i obsługi klienta
Kierownik Biura Projektu
kierownik technologii chemicznej
kierownik galerii
kierownik ds. obsługi klienta
Kierownik Projektów Internetowych
kierownik kawiarni
kierownik piekarni
Kierownik powiatowego oddziału organizacji pozarządowej
Kierownik Salonu T-Mobile
kierownik webstudia
kierownik liniowy
psycholog/kierownik
kierownik robót melioracyjnych
kierownik barów
kierownik komórki
Kierownik KADR I PŁAC
Kierownik zmiany nocnej w hipermarkecie
młodszy kierownik ds zakupów
kierownik działu instalacji
kierownik dostaw
Kierownik ds Sprzedaży
kierownik ds. kadr i płac
kierownik ds. transportu
kierownik spedycji
kierownik kontrolingu
Koordynator/kierownik przedszkola
kierownik przedszkola
kierownik / koordynator przedszkola
KIEROWNIK PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
kierownik zmiany w pizzerii
Kierownik robót wiertniczych
kierownik płac
sprzedawca/kierownik zmiany
kierownik działu bhp
Kierownik ds. Rozwoju Personelu
kierownik biura handlowego
kierownik spawalni
Kierownik SEO
kierownik sklepu spożywczego
kierownik działu w markecie budowlanym
Kierownik Działu Administracji
kierownik ds. inwestycji
kierownik ds rozwoju
Kierownik Aministracji
Kierownik gazowego pogotowia technicznego
wychowawca kierownik
Kierownik agencji doradztwa finansowego
Kierownik agencji do spraw usług sportowych / turystycznych / kulturalnych
Kierownik agencji filmowej / telewizyjnej
Kierownik agencji ochrony mienia i osób
Kierownik agencji reklamowej
Kierownik agencji ubezpieczeniowej
Kierownik archiwum
Kierownik biura rachunkowego
Kierownik biura tłumaczeń
Kierownik centrum handlowego
Kierownik centrum konferencyjnego
Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center)
Kierownik centrum rozrywki dla dzieci
Kierownik domu dziecka
Kierownik domu kultury
Kierownik domu opieki społecznej
Kierownik domu spokojnej starości
Kierownik do spraw kontroli jakości
Kierownik do spraw rozwoju produktu
Kierownik do spraw strategicznych i planowania
Kierownik do spraw windykacji
Kierownik działu administracyjno -gospodarczego
Kierownik działu badawczo -rozwojowego
Kierownik działu finansowego
Kierownik działu informatyki
Kierownik działu kadrowo -płacowego
Kierownik działu produkcji
Kierownik działu reklamy / promocji / public relations
Kierownik działu szkoleń
Kierownik działu transportu
Kierownik działu wydobycia
Kierownik działu w banku
Kierownik działu w handlu detalicznym
Kierownik działu w handlu hurtowym
Kierownik działu w hotelu
Kierownik działu w instytucjach opieki społecznej
Kierownik działu w instytucji ubezpieczeniowej
Kierownik działu w lokalu gastronomicznym
Kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym
Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik firmy audytorskiej
Kierownik firmy sprzątającej
Kierownik galerii sztuki
Kierownik hospicjum
Kierownik hostelu / motelu
Kierownik jednostki ratownictwa górniczego
Kierownik kancelarii prawnej
Kierownik kasyna
Kierownik kempingu
Kierownik kina
Kierownik klubu fitness
Kierownik klubu sportowego
Kierownik komórki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej
Kierownik lokalu gastronomicznego
Kierownik małego przedsiębiorstwa budowlanego
Kierownik małego przedsiębiorstwa hodowli drobiu
Kierownik małego przedsiębiorstwa obsługi biznesu
Kierownik małego przedsiębiorstwa ogrodniczego
Kierownik małego przedsiębiorstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej
Kierownik małego przedsiębiorstwa sadowniczego
Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw mieszanych
Kierownik małego przedsiębiorstwa upraw polowych
Kierownik małego przedsiębiorstwa usług osobistych, porządkowych i pokrewnych
Kierownik małego przedsiębiorstwa wyspecjalizowanej produkcji zwierzęcej
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle przetwórczym
Kierownik małego przedsiębiorstwa w przemyśle wydobywczym
Kierownik muzeum
Kierownik ośrodka pomocy rodzinie
Kierownik parku rozrywki / cyrku
Kierownik pensjonatu
Kierownik placówki bankowej
Kierownik placówki usług medycznych
Kierownik planu filmowego
Kierownik pociągu
Kierownik prac podwodnych
Kierownik produkcji filmowej / telewizyjnej
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach rolnych
Kierownik produkcji w przedsiębiorstwach upraw wodnych
Kierownik przedsiębiorstwa informatycznego
Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
Kierownik przedsiębiorstwa usługowego związanego z leśnictwem
Kierownik przedsiębiorstwa w rybołówstwie
Kierownik rozwoju technologii informatycznych
Kierownik rozwoju technologii telekomunikacyjnych
Kierownik ruchu w zakładzie górniczym
Kierownik sali sprzedaży
Kierownik sieci informatycznych
Kierownik siłowni
Kierownik stoiska w markecie
Kierownik supermarketu
Kierownik szkółki jeździeckiej
Kierownik teatru
Kierownik warsztatów szkolnych
Kierownik wioski dziecięcej
Kierownik w gospodarce leśnej
Kierownik zakładu opieki zdrowotnej
Kierownik żłobka
Naczelnik / kierownik wydziału
kierownik działu prawnego
Kierownik biura projektowego
kierownik ds transportu
Kierownik da. Prognozowania
kierownik apteki
Kierownik salonu mody męskiej
kierownik w call center
kierownik zmiany produkcyjnej
Kierownik Projektów IT
kierownik sklepu plus
Kierownik-Pracownik
kierownik administrayjny
Kierownik dystrybucji
kierownik regionu MEDIAEXPERT
KIerownik kontraktu
Kierownik Programistów
kierownik ds produkcji
Kierownik Zakupów
kierownik ds. administracyjno-księgowych
kierownik w firmie finansowej
Kierownik składu węgla
kierownik sekretariatu sekcji
kierownik grupy magazynowej
kierownik stacji benzynowej
Kierownik Studia
kierownik budowy inżynier sanitarny
kierownik zespołu administratorów budowy
kierownik ds administracyjno-handlowych
kierownik kuchni
kierownik hurtowni farmaceutycznej
kierownik kas
Kierownik ds. Marketingu
Kierownik/dyrektor
kierownik myjni
Kierownik działu CNC
kierownik d/s administracji
Kierownik Grupy Robót(mistrz)
kierownik szwalni
kierownik zakładu produkcyjnego
kierownik sklepu budowlanego
Kierownik Logistyki wewnętrznej
Kierownik Personalny
kierownik metrologii
kierownik sekretariatu w kancelarii notarialnej
kierownik administracyjno-gospodarczy
Kierownik zespolu programistow
Starszy kierownik ds. zakupów
kierownik rozwoju i certyfikacji
kierownik punkt sprzedaży
kierownik dzialu projektowego instalacji sanitarnych
Kierownik badan klinicznych
poznań kierownik sklepu
Kierownik sprzedaży flotowej
Kierownik Infolinii
kierownik sekretariatu
kierownik dyspozytury
Kierownik ds. sprzedaży
kierownik sklepu, sprzedawca
Kierownik Działu Analiz
Kierownik Biura Kadr i Wynagrodzeń
Kierownik gabinetu stomatologi
Kierownik Działu HR
kierownik biura do spraw administracyjno finansowych
Kierownik zespołu klinicznego
Kierownik kopalni
Kierownik skupu zlomu
Project Manager ,kierownik
kierownik hurotwni farmaceutycznej
kierownik w gastronomii
pracownik biurowy- kierownik
kierownik Terminalu
Kierownik ds. Gastronomi
Kierownik butiku
kierownik salonu jubilerskiego
kierownik houskepingu
Wewnętrzny kierownik sprzedaży
kierownik cukierni
kierownik handlowy
Kierownik działu jakości/ pelnomocnik ds. ZSZ
kierownik montażu konstrukcji stalowej
kierownik salonu odzieżowego
Kierownik Kancelarii
Kierownik Sluzby Pięter
kierownik ds. zakup
Kierownik ds.personalnych
Miejscowość Łódź
Łódź
łódź`
Łódź
Łódź, Nowy Józefów 70
łódż widzew
Łódź: łódzkie
Płeć Kobieta
Wiek 30
40
Województwo łódzkie

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Doradztwo/Konsulting 5000 zł( 1 )
Produkcja 4150 zł( 2 )
Inne 3675 zł( 2 )
Farmaceutyka/Biotechnologia 3067 zł( 3 )
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 3000 zł( 1 )
Administracja biurowa 2650 zł( 1 )
Kadra zarządzająca 2500 zł( 1 )
Budownictwo/Geodezja 2200 zł( 1 )
Sprzedaż 1915 zł( 4 )
Szkolenia/Edukacja 1800 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
łódzkie 2921 zł( 17 )
Płeć tabela html wykres flash
Kobieta 2921 zł( 17 )
Wiek tabela html wykres flash
37 3800 zł( 1 )
32 3725 zł( 2 )
33 3420 zł( 5 )
36 3000 zł( 2 )
38 3000 zł( 1 )
34 2650 zł( 1 )
30 2020 zł( 3 )
31 1800 zł( 2 )
Stanowisko tabela html wykres flash
kierownik placówki 5000 zł( 1 )
KIEROWNIK DZIAŁU KADR 4500 zł( 1 )
Kierownik ds. księgowo-kadrowych i administracji 3225 zł( 2 )
Kierownik Logistyki i Magazynu 3100 zł( 1 )
kierownik apteki 3067 zł( 3 )
Kierownik magazynu 3000 zł( 1 )
Kierownik zmiany 2900 zł( 2 )
Kierownik zmiany nocnej w hipermarkecie 2500 zł( 1 )
kierownik sklepu 2230 zł( 2 )
kierownik projektu 2225 zł( 2 )
kierownik biura 1200 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Łódź 2921 zł( 17 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 250 do 500 pracowników 3850 zł( 2 )
od 50 do 100 pracowników 3625 zł( 2 )
do 20 pracowników 3212 zł( 4 )
od 500 do 1000 pracowników 3000 zł( 1 )
1000 i więcej pracowników 2492 zł( 5 )
od 20 do 50 pracowników 1300 zł( 2 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe licencjackie/inżynierskie 3100 zł( 2 )
pomaturalne/policealne 3000 zł( 1 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2978 zł( 11 )
średnie 2567 zł( 3 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 3 do 5 lat 4400 zł( 2 )
od 1 do 3 lat 3200 zł( 1 )
od 5 do 10 lat 2696 zł( 9 )
od 10 do 15 lat 2680 zł( 5 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 3350 zł( 2 )
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2797 zł( 14 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 2921 zł( 17 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 3 do 5 lat 5000 zł( 1 )
3800 zł( 1 )
od 10 do 20 lat 3045 zł( 8 )
od 5 do 10 lat 3000 zł( 2 )
ponad 20 lat 2275 zł( 4 )
do 3 lat 1400 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
2 3212 zł( 4 )
3 3193 zł( 7 )
5 2230 zł( 2 )
1 2067 zł( 3 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
dobrze 4030 zł( 2 )
bardzo dobrze 3550 zł( 5 )
neutralne 2593 zł( 7 )
bardzo źle 2250 zł( 2 )
źle 1200 zł( 1 )

Zawody zawarte w raporcie:

Branże zawarte w raporcie:

Opis stanowiska

Źródlo: Wikipedia

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie