Ile zarabia Technik informatyk administrator systemow? Zarabia: 2546 zł (972 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 861 zł Mężczyzna 1 952 zł Kobieta
Miejscowość
7 750 zł Poznan (obrzeża) 3 433 zł Sopot
Województwo
3 038 zł mazowieckie 1 678 zł lubelskie
Wykształcenie
3 147 zł zasadnicze zawodowe 1 910 zł gimnazjalne
Zadowolenie
2 989 zł bardzo dobrze 1 581 zł bardzo źle
2 546 zł 2 095 zł 972
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Administrator
administrator/programista
informatyk
Administrator Windows
Technik informatyk
administrator systemów
Administrator Linux
Administrator Sieci
wdrożeniowiec systemów erp
administrator nieruchomości
administrator projektu
laborant-informatyk
Administrator IT
Administrator serwisu
technik-informatyk
Technik
Główny Specjalista ds. systemów inf.
Administrator Oprogramowania
Technik elektronik
administrator Unix & DBA
architekt systemow
administrator sieci, baz danych
inżynier systemów
specjalista informatyk
Manager systemów jakościowych
technik farmaceuta
administrator systemów i sieci
Technik UR
ref. ds. systemów jakości i środowiska
technik serwisu
technik analityki medycznej
Administrator Badań Klinicznych
technik pomiarowiec
Administrator SAP MM
st. administrator
Administrator systemów łącznościowych.
Technik produkcji
Referent techniczny- informatyk
technik budowlany
dyspozytor/informatyk
technik laboratoryjny
technik elektryk
Starszy Technik przetwarzania danych komputerowych
Technik żywienia
Administrator sklepów internetowych firmy
analityk systemów informatycznych
technik elektroradilogii
Senior Welcome Center Administrator
Analityk Systemów
wdrożeniowiec systemów informatycznych
Konsultant systemów ERP
technik mechanik utrzymanie ruchu
Administrator ERP
Administrator bazy danych
Administrator biura
analityk systemów IT, wdrożenia
administrator baz danych
system administrator
technik instalator
technik faraceutyczny
technik logistyki
administrator sap PS
INFORMATYK/PROGRAMISTA
referent ds. systemów zarządzania
technik d/s utrzymania ruchu
technik weterynarii
Administartor Systemów
Informatyk Programista
technik farmacji stażysta
Technik jakości
Technik Informatyk - administrator systemów
technik farmacji
Administrator sieci komputerowej
technik administracyjny
administrator systemow informatycznych
Administrator systemów IT
technik farmaceuta
informatyk seriwsant
stażysta technik prac biurowych
administrator sieci i systemów
administrator lan
Młodszy technik
Technik urządzeń sanitarnych
Technik jakości
Technik multimedialny
Programista systemów automatyki
starszy technik
technik dentystyczny
statystyk informatyk
Administrator Aplikacji
informatyk, marketingowiec
technik obsługi budynku
Architekt systemow telekomunikacyjnych
st.technik izjoterapii
st. technik fizjoterapii
IT Administrator
technik biurowy
instalator systemow alarmowych
administrator DBA
Technik organizacyjny
analityk systemów raportowania
Informatyk sklepu
Administrator Systemów Operacyjnych
Technik - lider zmiany
Architekt Systemów IT
Administrator wspólnot mieszkaniowych
technik mechanik
technik fizjoterapii
technik elektroradiolog
technik kontroli jakości
technik-chemik aparatowy
monter systemów żaluzjowo - roletowych
technik elektroradiologii
Administrator ds. kadr
Junior HR Administrator
technik prac biurowych
technik utrzymania ruchu
Administrator sieci i systemów komputerowych
Mikrobiolog - Technik
administrator sklepu internetowego
koordynator ds. systemów informacyjnych
Administrator produkcji
technik ochrony
specjalista ds. systemów jakości
Junior System Administrator
Młodszy programista, administrator
Starszy informatyk
technik teleinformatyk
technik ustawiacz
główny informatyk
projektant systemów
Specjalista Systemów Komputerowych
Office Administrator
Samodzielny informatyk
konsulant/informatyk
starszy specjalista informatyk
starszy technik amalityki medycznej
st. technik analityki medycznej
Szef Zespołu ds. Zintegrowanych Systemów
technik laborant
Administrator biurowy
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Administrator SI
Administrator domeny
Technik utrzymania obiektu
projektant systemów pożarowych
Technik Radiowy
administrator ds kadrowych
st.technik analityk
Administrator produkcji filmowej
Administrator sieci informatycznej
Administrator stron internetowych
Administrator systemów poczty elektronicznej
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy CRP
Administrator zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRP
Administrator zintegrowanych systemów zarządzani a klasy ERP
Analityk systemów teleinformatycznych
Informatyk medyczny
Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
Instalator systemów telewizji przemysłowej
Instruktor doskonalenia technik jazdy
Inżynier systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Inżynier systemów i sieci komputerowych
Inżynier systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Konserwator systemów komputerowych i sieci
Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
Monter systemów rurociągowych 'S'
Operator systemów komputerowych
Operator systemów nurkowych
Operator systemów sterylizacyjnych artykułów sanitarnych, sprzętu i aparatów medycznych
Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy (ERP)
Pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych
Projektant systemów alarmowych
Projektant / architekt systemów teleinformatycznych
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Technik administracji 'S'
Technik agrobiznesu 'S'
Technik akustyk
Technik analityk 'S'
Technik analizy i monitoringu środowiska
Technik architekt
Technik architektury krajobrazu 'S'
Technik archiwista 'S'
Technik automatyk
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 'S'
Technik awionik 'S'
Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 'S'
Technik budownictwa okrętowego 'S'
Technik budownictwa 'S'
Technik budownictwa wodnego 'S'
Technik cyfrowych procesów graficznych 'S'
Technik dentystyczny 'S'
Technik dozymetrysta
Technik drogownictwa 'S'
Technik dróg i mostów kolejowych 'S'
Technik dźwięku 'S'
Technik ekonomista 'S'
Technik eksploatacji portów i terminali 'S'
Technik elektroniki medycznej 'S'
Technik elektronik 'S'
Technik elektroradiolog 'S'
Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
Technik elektryk 'S'
Technik elektryk samochodowy
Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
Technik energetyk
Technik farmaceutyczny 'S'
Technik garbarz 'S'
Technik gazownictwa
Technik geodeta 'S'
Technik geofizyk 'S'
Technik geolog 'S'
Technik górnictwa odkrywkowego 'S'
Technik górnictwa otworowego 'S'
Technik górnictwa podziemnego 'S'
Technik handlowiec 'S'
Technik hodowca koni 'S'
Technik hodowca zwierząt
Technik hotelarstwa 'S'
Technik hutnik 'S'
Technik hydrolog 'S'
Technik informacji naukowej 'S'
Technik informatyk 'S'
Technik instrumentów muzycznych 'S'
Technik inżynierii środowiska i melioracji 'S'
Technik kryminalistyki
Technik księgarstwa 'S'
Technik leśnik 'S'
Technik logistyk 'S'
Technik masażysta 'S'
Technik mechanik budowy środków transportu
Technik mechanik eksploatacji środków transportu
Technik mechanik lotniczy 'S'
Technik mechanik maszyn i urządzeń
Technik mechanik obróbki skrawaniem
Technik mechanik okrętowy 'S'
Technik mechanik precyzyjny
Technik mechanik 'S'
Technik mechanik urządzeń przemysłowych
Technik mechanik - konserwator urządzeń dźwigowych
Technik mechanizacji rolnictwa 'S'
Technik mechatronik 'S'
Technik meteorolog 'S'
Technik metrolog
Technik nawigator morski 'S'
Technik normowania pracy
Technik obsługi turystycznej 'S'
Technik obuwnik 'S'
Technik ochrony fizycznej i mienia 'S'
Technik ochrony środowiska 'S'
Technik odlewnik 'S'
Technik ogrodnik 'S'
Technik optyk 'S'
Technik organizacji produkcji
Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 'S'
Technik organizacji reklamy 'S'
Technik organizacji usług gastronomicznych 'S'
Technik ortopeda 'S'
Technik papiernictwa 'S'
Technik pojazdów samochodowych 'S'
Technik poligraf 'S'
Technik pożarnictwa 'S'
Technik prac biurowych 'S'
Technik przeróbki kopalin stałych 'S'
Technik przetwórstwa mleczarskiego 'S'
Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
Technik pszczelarz 'S'
Technik rachunkowości 'S'
Technik realizacji dźwięku 'S'
Technik rolnik 'S'
Technik rybactwa śródlądowego 'S'
Technik rybołówstwa morskiego 'S'
Technik spedytor 'S'
Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego 'S'
Technik technologii ceramicznej 'S'
Technik technologii chemicznej 'S'
Technik technologii drewna 'S'
Technik technologii materiałów budowlanych
Technik technologii odzieży 'S'
Technik technologii szkła 'S'
Technik technologii środków farmaceutycznych
Technik technologii środków kosmetycznych
Technik technologii wyrobów skórzanych 'S'
Technik technologii żywności 'S'
Technik teleinformatyk 'S'
Technik telekomunikacji 'S'
Technik transportu drogowego 'S'
Technik transportu kolejowego 'S'
Technik turystyki wiejskiej 'S'
Technik urządzeń audiowizualnych 'S'
Technik urządzeń chłodniczych
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Technik urządzeń ruchu lotniczego
Technik urządzeń sanitarnych 'S'
Technik usług fryzjerskich 'S'
Technik usług kosmetycznych 'S'
Technik usług pocztowych i finansowych 'S'
Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych 'S'
Technik weterynarii 'S'
Technik wiertnik 'S'
Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 'S'
Technik włókiennik 'S'
Technik zabezpieczeń przeciwkorozyjnych
Technik żeglugi śródlądowej 'S'
Technik żywienia i gospodarstwa domowego 'S'
Technik elektroenergetyk transportu szynowego 'S'
Tester systemów teleinformatycznych
technik farmaceutyczny
Technik produktu
technik rtg
Programista Wdrożeniowiec systemów wizyjnych
technik obiektu
Administrator serwerów
st. technik analityki madycznej
technik utrzymania budynku
Spesjalista ds systemów infrastruktury technicznej IT
Starszy specjalista do spraw wdrożeń systemów medycznych
spec.technik radioterapii
technik konserwacji
Młodszy administrator
Technik dentystyczny
starszy technik ds. instalacji elektrycznych
Informatyk wsparcia ( help desk)
Specjalista ds. systemów billingowych
Lider grupy - technik
Administrator w dziela sprzedaży
sekretarka medyczna/technik administracji
project administrator
technik mechanik samochodowy
starszy technik budowy matryc
Order Administrator
Projektant Systemów Wbudowanych
Administrator systemu informatycznego
Administrator systemowy
technik anaityki medycznej
technik procesu
Młodszy Administrator Sieci
Administrator sprzedaży
Młodszy administrator it
Projektant systemów sterowania
Technik sterylizacji medycznej
technik radioterapii
technik farmaceuta stażysta
Młodszy informatyk
administrator terminala
Technik SQA
Technik centrum dyspozytorskiego
młodszy programista, administrator aplikacji
technik elektroriadolog
st.technik analityki medycznej
otc administrator
technik technologii drewna
Administrator nieruchomości
Pricing administrator
Software Administrator
technik-elektronik
Administrator magazynu
administrator vmware
technik teleifnormatyk
Erp administrator
Specjalista wsparcia systemów
Technik Administracji
Administrator magazynu
Technik sterylizacj medycznej
Technik Fizjoterapeuta
Technik T1 QA
analityk ds ustawień systemów
aDMINISTRATOR iNFRASTRUKTURY it
technik farmacji staż
administrator obiektów
Technik konserwator
Technik pomiarowy
technik handlowiec
Technik ds. badań i rozwoju
Starszy technik sterylizacji
administrator sieci i systemów IT
Starszy Administrator Sieci i Usług
technik uslug kosmetycznych
technik farmaceuta staz
Inżynier systemów pomiarowych
Arrayst technik analityki med
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością
samodzielny technik
Technik ds Farb
Technik stazysta
AR administrator z jezykiem niderlandzkim
Administrator kadrowy
Junior Linux Administrator
Starszy technik utrzymania ruchu
Technik ds. pomiarów
Technik telekomynikacji
Starszy technik elektroradiolog

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 100 1 248 1 550 2 095 3 000 4 296 5 500
Przeciętnie zarabia się: 2 095
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 100 i więcej niż 5 500
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 248 i więcej niż 4 296
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 550 i więcej niż 3 000
Ile zarabia Administrator

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Administrator średnio wynosi 2 546 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 586 zł,umowa zlecenie:3 441 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:2 995 zł,umowa o dzieło:2 829 zł,faktura Vat:3 106 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 550 zł i 3 000

Mediana zarobków wynosi: 2 095 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 100 zł percentyl 10: 1 248 zł percentyl 25: 1 550 zł percentyl 50: 2 095 zł percentyl 75: 3 000 zł percentyl 90: 4 296 zł percentyl 95: 5 500 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 3 000 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 550 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 5 500
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Media/Sztuka/Rozrywka: 4 560 zł Najmniej w Instalacja/Utrzymanie/Serwis: 2 200
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w mazowieckie: 3 038 zł Najmniej w lubelskie: 1 678
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w architekt systemow: 10 000 zł Najmniej w Administrator SI: 4 300
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Poznan (obrzeża): 7 750 zł Najmniej w Sopot: 3 433
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 3 238 zł Najmniej w do 20 pracowników: 2 052
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 15 do 20 lat: 4 272 zł Najmniej w od 6 do 12 msc: 1 849
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 3 037 zł Najmniej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 1 843
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 4 638 zł Najmniej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 1 854
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 10 do 20 lat: 2 741 zł Najmniej w od 3 do 5 lat: 2 337
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 10: 3 567 zł Najmniej w 9: 2 314
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 2 989 zł Najmniej w bardzo źle: 1 581

Raport powstał na podstawie 972 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Media/Sztuka/Rozrywka 4560 zł( 3 )
Badania i rozwój 4126 zł( 6 )
Informatyka/Programowanie 3805 zł( 67 )
Human Resources 3570 zł( 5 )
Telekomunikacja 3530 zł( 21 )
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja 3260 zł( 10 )
Finanse/Ekonomia 3108 zł( 9 )
Informatyka/Administracja 3072 zł( 242 )
Budownictwo/Geodezja 3040 zł( 19 )
Doradztwo/Konsulting 2933 zł( 3 )
Sprzedaż 2909 zł( 8 )
Praca fizyczna 2870 zł( 2 )
Produkcja 2867 zł( 43 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 2691 zł( 18 )
Internet/E-Commerce 2496 zł( 16 )
Prawo 2400 zł( 2 )
Projektowanie/Wdrażanie 2300 zł( 2 )
Kontrola jakości 2252 zł( 17 )
Inne 2223 zł( 21 )
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 2200 zł( 49 )
Województwo tabela html wykres flash
mazowieckie 3038 zł( 247 )
wielkopolskie 2766 zł( 72 )
zachodniopomorskie 2760 zł( 37 )
małopolskie 2653 zł( 72 )
dolnośląskie 2476 zł( 105 )
łódzkie 2443 zł( 60 )
kujawsko-pomorskie 2442 zł( 39 )
pomorskie 2331 zł( 67 )
śląskie 2202 zł( 123 )
świętokrzyskie 2151 zł( 17 )
opolskie 2144 zł( 16 )
warmińsko-mazurskie 2117 zł( 28 )
podkarpackie 2046 zł( 23 )
podlaskie 2018 zł( 13 )
lubuskie 1814 zł( 13 )
lubelskie 1678 zł( 37 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2861 zł( 626 )
Kobieta 1952 zł( 340 )
Wiek tabela html wykres flash
41 4633 zł( 5 )
34 4030 zł( 23 )
46 3518 zł( 6 )
45 3371 zł( 7 )
36 3214 zł( 18 )
29 3191 zł( 67 )
35 3183 zł( 26 )
37 3075 zł( 10 )
32 2980 zł( 29 )
28 2973 zł( 82 )
30 2836 zł( 91 )
49 2808 zł( 6 )
54 2795 zł( 3 )
52 2698 zł( 1 )
31 2689 zł( 29 )
33 2575 zł( 40 )
39 2554 zł( 9 )
17 2500 zł( 1 )
38 2466 zł( 5 )
25 2445 zł( 82 )
Stanowisko tabela html wykres flash
architekt systemow 10000 zł( 1 )
administrator DBA 8500 zł( 1 )
Architekt Systemów IT 8000 zł( 2 )
administrator Unix & DBA 7100 zł( 2 )
Analityk Systemów 7000 zł( 1 )
Technik multimedialny 6750 zł( 1 )
Szef Zespołu ds. Zintegrowanych Systemów 6350 zł( 1 )
administrator sieci i systemów 5600 zł( 1 )
Administrator Windows 5430 zł( 5 )
Architekt systemow telekomunikacyjnych 5300 zł( 1 )
analityk systemów IT, wdrożenia 5100 zł( 1 )
administrator sap PS 5000 zł( 1 )
starszy specjalista informatyk 4900 zł( 1 )
administrator systemów i sieci 4584 zł( 7 )
analityk systemów informatycznych 4533 zł( 3 )
Administrator domeny 4530 zł( 1 )
administrator systemów 4431 zł( 16 )
główny informatyk 4400 zł( 1 )
Administrator systemów IT 4333 zł( 3 )
Administrator SI 4300 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Poznan (obrzeża) 7750 zł( 2 )
Londyn 6750 zł( 1 )
Bolesławiec 5733 zł( 3 )
Debnica Kaszubska 4700 zł( 1 )
WARSZAWA OKOLICE 4433 zł( 3 )
Mielec 4100 zł( 1 )
Wołomin 4000 zł( 1 )
Zielonka 4000 zł( 1 )
Ksawerów 3850 zł( 1 )
Szczecin 3771 zł( 18 )
Kalisz 3582 zł( 2 )
Radom 3575 zł( 2 )
Działoszyn 3500 zł( 1 )
Krotoszyn 3500 zł( 1 )
Piotrków Tryb 3500 zł( 1 )
wola Ducka 3500 zł( 1 )
Reda 3500 zł( 1 )
lrakow 3500 zł( 1 )
Przemyśl 3444 zł( 1 )
Sopot 3433 zł( 3 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 3238 zł( 161 )
od 100 do 250 pracowników 2797 zł( 125 )
od 250 do 500 pracowników 2751 zł( 94 )
od 500 do 1000 pracowników 2626 zł( 70 )
od 50 do 100 pracowników 2530 zł( 100 )
od 20 do 50 pracowników 2363 zł( 116 )
do 20 pracowników 2052 zł( 293 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
zasadnicze zawodowe 3147 zł( 16 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2997 zł( 282 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2771 zł( 243 )
średnie 2325 zł( 164 )
niepełne podstawowe/podstawowe 2220 zł( 1 )
pomaturalne/policealne 1939 zł( 259 )
gimnazjalne 1910 zł( 3 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat 4272 zł( 23 )
od 5 do 10 lat 3081 zł( 216 )
od 10 do 15 lat 2829 zł( 78 )
od 3 do 5 lat 2632 zł( 212 )
od 1 do 3 lat 2265 zł( 239 )
conajmniej 20 lat 2088 zł( 49 )
do 6 msc 1891 zł( 70 )
od 6 do 12 msc 1849 zł( 79 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 3037 zł( 409 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2413 zł( 234 )
wieś 2075 zł( 24 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2037 zł( 193 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 1843 zł( 90 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 4638 zł( 25 )
umowa o pracę 2526 zł( 882 )
umowa zlecenie 2238 zł( 24 )
umowa o dzieło 1920 zł( 12 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1854 zł( 29 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 10 do 20 lat 2741 zł( 297 )
2645 zł( 12 )
ponad 20 lat 2555 zł( 244 )
do 3 lat 2476 zł( 65 )
od 5 do 10 lat 2422 zł( 216 )
od 3 do 5 lat 2337 zł( 137 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
10 3567 zł( 25 )
6 3207 zł( 27 )
7 3063 zł( 23 )
3 2724 zł( 170 )
4 2638 zł( 72 )
2 2557 zł( 165 )
8 2487 zł( 22 )
5 2466 zł( 72 )
1 2320 zł( 354 )
9 2314 zł( 8 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 2989 zł( 141 )
dobrze 2809 zł( 385 )
neutralne 2378 zł( 308 )
źle 1666 zł( 105 )
bardzo źle 1581 zł( 28 )
Ile zarabia Technik informatyk administrator systemow? Zarabia: 2546 zł (972 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia technik informatyk administrator systemow. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 972 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie