Ile zarabia Starszy specjalista obslugi klienta? Zarabia: 2474 zł (3877 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 784 zł Mężczyzna 2 250 zł Kobieta
Miejscowość
12 000 zł zagranica/Norwegia 3 729 zł Siemianowice Śląskie
Województwo
2 906 zł mazowieckie 1 830 zł świętokrzyskie
Wykształcenie
2 970 zł niepełne podstawowe/podstawowe 1 742 zł zasadnicze zawodowe
Zadowolenie
3 189 zł bardzo dobrze 1 578 zł bardzo źle
2 474 zł 2 200 zł 3877
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Specjalista
Specjalista ds. kadr i płac
starszy asystent
Specjalista ds. handlu
Specjalista ds. sprzedaży
młodszy specjalista
Specjalista ds. finansów i statystyki
specjalista ds kadrowych
specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. handlowych
specjalista ds gospodarki wsadem wielkiego pieca
specjalista. ds. handlu i produkcji
specjalista ds.marketingu
specjalista d/s serwisu
SPECJALISTA DS KADR I PŁAC
specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista d/s rozwoju i szkoleń
Starszy programista
Specjalista ds oprogramowania
Starszy Specjalista
specjalista ds usability
specjalista geolog
Specjalista ds. marketingu
doradca Klienta
Specjalista d/s sprzedaży
Główny Specjalista
specjalista ds controllingu
Specjalista ds. serwisu baz danych i wdrożeń
Specjalista SEM/SEO
specjalista ds. ecommerce
starszy inżynier oprogramowania
specjalista w zawodzie
specjalista d/s księgowych i kadrowych
Specjalista Wsparcia
specjalista ds. public relations
starszy specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. finasowo-księgowych
Specjalista ds. Kadr
specjalista crm
Specjalista ds ochrony środowiska
Specjalista ds Administracji
specjalista ds. inwestycji
Starszy specjalista ds.produkcji
młodszy specjalista ds personalnych
mlodszy specjalista ds. realizacji projektow
młodszy specjalista ds obsługi klienta
starszy magazynier
Specjalista d/s projektów i wdrożeń
specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. marketingu i reklamy
Starszy Konsultant
starszy referent
specjalista ds. inżynierii środowiska
starszy asytent
specjalista d/s obsługi klienta
obsługa klienta
starszy analityk
Starszy Inspektor
Specjalista IT
specjalista ds. kadr i plac
Specjalista do spraw kontrolii jakości
specjalista ds. ochrony środowiska
Specjalista ds. zakupów
specjalista d/s marketingu i sprzedaży
Telefoniczna obsługa klienta
specjalista ds. marketingu internetowego i reklamy
młodszy specjalista ds.hr
specjalista d/s sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. administracji
STARSZY BIBLIOTEKARZ
specjalista ds.inwestycji
specjalista ds sprzedaży
Starszy Doradca ds. Ubezpieczeń
specjalista ds marketingu
Specjalista ds Obslugi klienta
specjalista d/s pr
starszy spec. ds administracyjnych
stażysta specjalista
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
specjalista d/s kadr i płac
Pracownik obsługi klienta
Główny Specjalista ds. inwestycji
Specjalista d/s informatyki
Specjalista d/s zakupów
Specjalista d/s przygotowania produkcji
specjalista ds. reklamy
młodszy specjalista ds administracji
Specjalista d/s zamówień publicznych
Specjalista d/s windykacji
specjalista d/s turystyki
specjalista d/s administracyjno - finansowych
Specjalista jakości
Specjalista ds. PR
specjalista ds. wdrożeń
specjalista ds.kadr i płac
opiekun klienta
specjalista ds gospodarki magazynowej
Specjalista d/s marketingu
starszy szeregowy
specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy
Specjalista ds. jakości
specjalista ds ZSJ
specjalista ds marketingu i PR
starszy inspektor bankowy
specjalista ds. zakupów surowców
konsultant ds. utrzymania klienta
specjalista ds wdrożeń
specjalista bhp
konsultant klienta
specjalista IT - freelancer
Specjalista ds zakupów
kierownik biura obsługi klienta
pracownk obsługi klienta stacja paliw
specjalista ds. nieruchomości
Specjalista ds logistyki
specjalista ds/handlowych
specjalista d/s logistyki
Specjalista ds.sprzedazy
hr specjalista
specjalista ds. informacji
specjalista ds. kadrowo-płacowych
specjalista ds.zamówień publicznych
specjalista do spraw zamówień publicznych
Główny Specjalista ds. systemów inf.
specjalista kasjer finansowy
Specjalista ds. Rekrutacji
STARSZY REFERENT ADMINISTRACYJNY
specjalista d/s kadr iadministracji
specjalista ds obsługi klienta
Specjalista ds.Zarządzania Zasobami Ludzkimi
specjalista ds rozliczeń
specjalista ds. mechanicznego utrzymania ruchu
specjalista ds. prawnych
Specjalista ds Handlowych
Specjalista ds. kluczowych klientów
specjalista ds. danych stałych
Starszy asystent biegłego rewidenta
Specjalista ds zamówień publicznych
Starszy Konsultant ds. Personalnych
specjalis d/s obsługi klienta
specjalista ds ekspozycji
Główny Specjalista ds. Pracowniczych i Płac
specjalista ds kadrowo-księgowych
konsultant ds. obsługi klienta
mobilny doradca klienta
Specjalista ds telekomunikacji
Specjalista ds. e-marketigu
specjalista ds jakości
specjalista informatyk
specjalista ds. planowania
specjalista ds windykacji
Specjalista d/s integracji
specjalista ds. finansowych
Inspektor jakosci obsługi klienta
Specjalista w laboratorium kryminalistycznym
młodszy specjalista d/s planowania jakości
specjalista ds.controllingu
specjalista d/s marketingu
specjalista ds.kadr
specjalista do sprawy ochrony środowiska
specjalista d.s. kadr i płac
specjalista sap sd
Specjalista d/s księgowych
Specjalista d/s eksportu
specjalista ds. sprzętu
specjalista d/s kosztorysowania
specjalista ds organizacji
Specjalista d.s. aplikacji int.
specjalista SEO/SEM
specjalista do spraw kadr i płac
młodszy specjalista ds.finansowych
specjalista d/s rozliczeń
Specjalista d/s inżynierii i uruchomień
młodzy specjalista
Specjalista ds. HR
Kierownik Biura Sprzedaży/Specjalista ds. turystyki (Trójmiasto
Specjalista ds turystyki
specjalista ds. spółek zaleznych
Starszy asystent geodety
specjalista d/s obslugi klienta
młodszy specjalista ds kontrolingu
specjalista d/s obrotu towarowego
Specjalista ds personalnych
Refesrent ds. Obsługi Klienta
młodszy specjalista ds rekrutacji
specjalista ds płac
Specjalista ds. transportu
specjalista ds. rozliczeń płac i ZUS
specjalista ds przygotowania produkcji
specjalista do spraw logistyki
specjalista ds finansowych
starszy strażnik
Specjalista ds. administracji i sprzedaży
Specjalista ds. płac
pracownik biura obsługi klienta
Specjalista d/s gospodarki odpadami
starszy redaktor
Specjalista ds.Zamówień publicznych i rozliczeń kontraktów
Młodszy Specjalista ds. transportu
specjalista ds inwestycji
Specjalista Baz Danych
Młodszy Specjalista ds.logistyki
Specjalista ds reklamy
Specjalista ds. Szkoleń
specjalista ds. kadrowych
starszy specjalista ds personalnych
specjalista ds szkoleń
specjalista ds. inwestycji komunalnych
specjalista d/s gospodarki magazynowej
Starszy Specjalist ds. kadr i płac
Specjalista ds. rozwoju i marketingu
Manager ds. Obsługi Klienta
Specjalista ds rekrutacji
specjalista ds. produkcji
starszy asystent projektanta drogowego
specjalista ds windykacji prawnej
specjalista ds. spzredaży io marketingu
starszy kontroler jakości
specjalista ds. zamówień publicznych
specjalista ds. przyg. produkcji
starszy księgowy
koordynator ds. obsługi klienta
Starszy Specjalista ds. Analiz
Specjalista d/s handlu i logistyki
młodszy specjalista mikrobiolog
specjalista ds techniczno handlowych
specjalista d/s rekrutacji
starszy kontroler
specjalista ds. informatyki
Specjalista d/s Jakości
specjalista ds. kontroli wewnętrznej
specjalista do spraw szkoleń klinicznych
Starszy inżynier
Specjalista ds testowania
specjalista do spraw serwisu
młodszy doradca klienta
Starszy doradca ds nieruchomości komercyjnych
specjalista d/s kosztów
Specjalista do spraw zakupów
specjalista ds transporu
specjalista utrzymania ruchu
specjalista d/s zaopatrzenia i zakupów
specjalista ds baz danych
starszy sekretarz sądowy
specjalista ds. turystyki i rekreacji, fakturzystka
Specjalista ds. IT
specjalista d.s. PR
Specjalista d/s marketingu i PR
Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń
specjalista ds podatków
specjalista do spraw administracji
Koordynator ds obsługi klienta
Specjalista d/s teleinformatyki
Specjalista ds. jakości dostaw
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
Specjalista d. rozliczeń
Specjalista ds dystrybucji
specjalista ds. techniczno-ekonomicznych
specjalista d/s handlowych
Specjalista ds zarządzania ryzykiem
specjalista ds organizacyjnych
specjalista d/s prawnych
Specjalista ds. Funduszy Europejskich
specjalista ds. e-marketingu
specjalista ds. organizacji szkoleń
specjalista d/s sprzedaży i obsługi Klienta
specjalista kadr
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami
starszy kelner
Samodzielny specjalista
Sprzedawca-obsługa klienta
specjalista ds.logistyki
starszy sprzedawca
Specjalista ds. regulowania zobowiązań
specjalista ds. księgowości uproszczonej
starszy referent administarcyjny
specjalista ds płac i kadr
Specjalista ds. logistycznych
specjalista do spraw pracowniczych
młodszy specjalista d/s logistyki
Specjalista ds. organizacji produkcji
Specjalista elektronik
specjalista logistyk
specjalista ds. rachunkowości
starszy STATYSTYK
Specjalista ds. zakupów i planowania produkcji
specjalista ds transportu
specjalista ds. badań i rozwoju
starszy specjalista ds programowania
specjalista ds. rozwoju
specjalista d/s finansowo-księgowych
Specjalista ds.Planowania
obsługa klienta detalicznego
Specjalista ds. trade marketingu
fachowy doradca klienta
inżynier specjalista
specjalista
obsługa klienta/recepcja
Starszy projektant
Starszy Technik przetwarzania danych komputerowych
starszy specjalista ds obsługi klienta
specjalista d/s księgowości
Specjalista ds. Administracyjnych
Młodszy specjalista ds wsparcia technicznego
młodszy specjalista ds. Zaopatrzenia
starszy referent ds kadr i plac
Główny Specjalista ds Zarządzania Efektywnością
młodszy specjalista w zespole prawnym
specjalista ds. adminiostracji
specjalista ds. turystyki
Specjalista ds dokumentacji technicznej
specjalista ds, szkoleń
Główny specjalista ds. analiz
starszy asystent w banku
Specjalista ds Aplikacji Biznesowych
Specjalista ds. technicznych
specjalista ds. windykacji
specjalista ds administracji
starszy intendent
specjalista ds przetargów
starszy wartownik konwojent
Specjalista ds. administracji kredytowej
starszy inspektor
Specjalista ds. teleinformatycznych
Specjalista ds.administracji
specjalista ds promocji
specjalista ds. spedycji i transportu
Specjalista Wsparcia technicznego
Specjalista ds. reklamacji
Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
specjalista ds. ramówki
specjalista do spraw reklamy internetowej
specjalista ds. ksiegowości
starszy Specjalista ds. szkoleń
Młodszy Specjalista ds Finasów i Administracji
specjalista do spraw energetyki wiatrowej
Specjalista do spraw sprzedaży
Specjalista ds. Reklamy i PR
Główny Specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds.handlu
SPECJALISTA DS. KORESPONDENCJI KOMORNICZO-SĄDOWEJ
Specjalista ds kontroli jakości
specjalista ds. organizacyjnych
specjalista ds. zaopatrzenia
starszy asystent architekta
specjalista ds. ubezpieczeń
doradca klienta/ call center
starszy technolog
Specjalista ds. Eksportu
specjalista ds. rozliczeń
Specjalista ds. korespondencji
specjalista biolog
Doradca klienta indywidualnego
Specjalista SEM
starszy geodeta
referent ds. obsługi klienta
Specjalista Sprzedaży ds. Bibliotek
specjalista kontroler
obsługa klienta anglojęzycznego
specjalista ds. kontroli jakości produkcji
specjalista ds. finansowych i organizacyjnych
specjalista ds obsługi klienta i auditów
pracownik działu obsługi klienta
specjalista ds. administracyjno prawnych
specjalista ds. ochrony środowiska, Pełnomocnik ds. ISO
Specjalista ds. utrzymania ruchu
Starszy konsultant ds reklamy
Specjalista ds. administracji ruchu
specjalista ds reklamacji
starszy asystent projektanta
specjalista ds analiz
starszy programista .net
specjalista ds rozliczeń magazynu
specjalista ds, spedycji
Specjalista ds. personalnych
Specjalista Wealth Management
młodszy specjalista do spraw administracji
Młodszy Specjalista ds. Zakupów i Logistyki
Specjalista ds. baz danych
specjalista w ARiMR
Punkt Obsługi Klienta
SPECJALISTA DS UBEZPIECZEŃ
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
Młodszy specjalista ds kontroli Jakości
młodszy specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. Zarządzania Kategorią
specjalista ds.jakości
Specjalista ds. techniczno-handlowych
starszy refenrent
specjalista ds projektów
starszy specjalista ds. personalnych
specjalista ds. gospodarki magazynowej
Młodszy konsultant ds. obsługi klienta.
Automatyk Specjalista Maszyn Drukarskich.
konsultant-specjalista
specjalista ds rozliczeń i windykacji
monter specjalista
specjalista do spraw wsparcia użytkowników
Specjalista ds. wsparcia operacji
doradca klienta / telemarketer
specjalista ds księgowości
Specjalista ds. Procesów Chemicznych
specjalista ds obslugi klienta (jezyk angielski)
młodszy specjalista ds.planowania kampanii
Specjalista ds osób niepełnosprawnych
specjalista ds. controlingu
specjalista ds handlu
aplikant ds. obsl. klienta
starszy instalator
specjalista ds.windykacji
starszy refrent ds. informatyki
specjalista ds plac
specjalista ds sprzedaży nieruchomości
główny Specjalista ds promocji
młodszy specjalista ds. rekrutacji
specjalista ds. promocji
Specjalista ds kluczowych klientow
spacjalista ds obsługi klienta
Doradca Klienta Mikro
młodszy specjalista IT
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju
młodszy specjalista ds rozliczeń
specjalista ds administracji windykacji prawnej
Specjalista ds. przygotowania produkcji
specjalista diagnostyki medycznej
specjalista ds funduszy
młodszy specjalista ds.marketingu
St. Specjalista ds Technicznych
specjalista ds sprzedaży szkoleń
Inzynier ds. Obsługi Klienta
młodszy specjalista ds.marketingu
specjalista ds importu
specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds eksporty
starszy referent ds.marketingu
specjalista d/s zatrudnienia i płac
specjalista od spraw reklamy
Specjalista ds. aplikacji
Specjalista w dziale strategii
Specjalista ds rozwoju
doradca klienta w dziale kredytowo-leasingowym
specjalista ds.funduszy unijnych
specjalista ds. projektów
Specjalista ds telefonicznej obsługi klienta
kierownik obsługi klienta
specjalista technolog
Specjalista ds. ZSZ
specjalista do spraw księgowości
Doradca Klienta Call Center
Doradca junior ds obsługi klienta detalicznego
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klientów
starszy konsultant handlowy
doradca klienta biznesowego
Młodszy specjalista HR
Specjalista ds marketingu internetowego
specjalista do spraw obsługi klienta
Specjalista ds sprzedaży telefonicznej
Starszy Kasjer walutowy
Specjalista ds. Windykacji Telefonicznej
Specjalista GIS
młodszy specjalista ds.zakupów
starszy referent ds. sekretariatu i archiwum
specjalista ds maszyn i urządzeń
Specjalista ds. odszkodowań
mł. specjalista ds. analiz rynku nieruchomości
młodszy specjalista ds płąc
Starszy Inżynier IT
specjalista serwisu
specjalista ds wycen
starszy statystyk medyczny
specjalista ds utrzymania ruchu
specjalista ds. emarketingu
specjalista ds. importu
Specjalista Administracji i Marketingu
młodszy specjalista do spraw analiz rynku nieruchomości
Specjalista ds. Wsparcia Aplikacji i Baz Danych
starszy dupowniczy
SPECJALISTA DS KADR
Doradca Klienta w banku
specjalista ds funduszy unijnych
specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Specjalista ds. obsługi
asystent ds. obsługi klienta
młodszy specjalista ds naliczania płac
mł. specjalista w dziale sprzedazy ub. grupowych
Specjalista HR
Specjalista ds. optymalizacji kosztów
Opiekun Kluczowego Klienta
specjalista kontraktu drogowego
starszy specjalista ds zamówień publicznych
starszy specjalista w ARiMR
specjalista ds operacji
Specjalista ds farb
starszy inspektor ds zatrudnienia osadzonych w zk
starszy specjalista ds administracyjnych
starszy serwisant
specjalista obsługi klienta międzynrodowego
specjalista ds. oprogramowania
Specjalista ds. rekrutacjii
specjalista ds. zkupów
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń
specjalista ds sprzedaży horeca
opiekun klienta bank
specjalista ds.finansowych i kadrowych
Specjalista ds. planowania eksportu
starszy programista asp.net
Starczy specjalista technolog
Specjalista ds. Produktu
Specjalista ds Eksportu
Specjalista ds. Administracji Biurowej
specjalista ds. planowania dytrybucji
sprzedawca-doradca klienta
Specjalista Administracji Spedycyjnej
specjalista ds. kontroli jakości
ASYSTENT KLIENTA
specjalista ds.rekrutacji
kierownik działu obsługi klienta
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Lekarz specjalista II stopnia
specjalista ds REACH
starszy kustosz
Specjalista ds. wytłaczania
mlodszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds.zakupów
asystent w dziale obsługi klienta
młodszy specjalista ds. logistyki
specjalista ds energetycznych
specjalista botanik
Specjalista ds zaopatrzenia
specjalista agronom
Młodszy specjalista ds, pozyskania i utrzymania klienta
Specjalista ds. administracji magazynowej
St. Specjalista ds Szkoleń
specjalista ds obsługi zamówień eksportowych
specjalista ds. turystyki-kasjer lotniczy
Specjalista ds.obsługi klienta systemowo
Specjalista ds. zabezpieczenia przychodów
młodszy specjalista ds niszczenia
Specjalista ds. rozwiązań logistycznych
specjalista ochrony
Starszy Konsultant ds. sprzedaży
Specjalista do spraw ofertowania
specjalista ds technicznych
starszy specjalista ds.sprzedaży
specjalista ds. rozliczeń z ZUS
telefoniczna obsługa klienta z językiem angielskim
specjalista d/szkoleń
specjalista ds. BHP
specjalista ds. analizy finansowej
Specjalista ds. administracji
Specjalista ds planowania produkcji
starszy technik
Specjalista d/s logistyki
Mlodszy specjalista ds niszczenia
specjalista ds obmiarów
młodszy specjalista ds sprzedaży
Specjalista ds. organizacji szkoleń i obsługi biura
specjalista ds rozliczeń z zus
specjalista ds badań i analiz
Specjalista MSP
Młodszy specjalista ds. sprzedaży
Specjalista ds.techniczno handlowych
konsultant ds. obsługi klienta IT
Bankier Klienta Biznesowego
starszy doradca klienta
Specjalista ds. obsługi inwestora
starszy inspektor ds. elektrycznych
Specjalista ds. infrastruktury
Specjalista Zastosowań Informatyki
Specjalista ds. marketingu i zaopatrzenia
specjalista ds rozliczeń i wprowadzania danych
specjalista do sp. kalkulacji i ofertowania
specjalista mikrobiolog
Specjalista w PMO
Starszy instruktor
starszy referent prawny
specjalista energetyczny
doradca klienta w salonie jubilerskim
specjalista ds umów
specialista obsługi klienta
młodszy specjalista do spraw wsparcia sprzedaży ubezpieczeń grupowych
Specjalista ds. projektowania
specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowej
specjalista ds. rozwiązań internetowych
specjalista ds kadr i ekonomicznych
Specjalista IT
os ds. obsługi klienta, promotor produktór
specjalista d.s. ochrony środowiska
specjalista ds wsparcia sprzedaży
Specjalista
młodszy specjalista w dziale zamówień publicznych
młodszy specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds współpracy z zagranicą
specjalista analityk
Specjalista techniczny
Specjalista ds. rozwoju rynku
Specjalista ds. należności
specjalista ds szkoleń
specjalista ds hr
specjalista ds obsługi biurowej
specjalista ds. umów
Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
młodszy specjalista ds. Social Media
specjalista ds.rezerwacji
Młodszy specjalista ds gospodarki magazynowej
specjalista ds. dystrybucji w kinie
Asystent Doradcy Klienta
Specjalista ds. integracji ofert
Starszy Admonistrator IT
Specjalista ds.kredytu i leasingu
specjalista ds zakupów i arketingu
Specjalista ds Elektrycznych
starszy radca
specjalista ds.technicznych
Specjalista ds. planowania produkcji
specjalista do spraw jakości
specjalista ds.księgowości
Starszy specjalista ds. kontroli eksploatacji
starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista do spraw kadr
Specjalista ds. uruchamiania usług
Specjalista ds. administracyjno-personalnych
specjalista ds. konferencji i kongresów
Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
koordynator centrum obsługi klienta
Specjalista ds. współpracy z zagranicą
Specjalista ds. obsługi sprzedaży
specjalista ds administracyjno technicznych
specjalista ds napraw serwisowych
specjalista ds r&d
specjalista ds. sprzedaży internetowej
starszy pracownik usług bankowych
Specjalista ds IT
starszy referent ds administracyjnych
specjalista dtp
Specjalista ds. sprzedaży i zakupów
Specjalista ds leasingu i kredytu
specjalista w back office
Starszy Specjalista back office
Główny Specjalista IT
Głowny specjalista ds zakupów
starszy referent d/s kasowych
Główny Specjalista ds. Operacji Logistycznych
specjalista ds. marketingu internetowego
Specjalista ds e-commerce
Specjalista ds. sprzedaży reklamy internetowej
specjalista ds. obsługi kontraktów flotowych
Specjalista ds. sprzedaży regionalnej
młodszy specjalista ds handlu
specjalista ecommerce
starszy asystent w laboratorium
specjalista ds.analiz laboratoryjnych
Starszy specjalista ds. reklamy
doradca klienta ds e-commerce
spercjalista ds. obsługi klienta
specjalista pracy socjalnej
specjalista ds haccp
Doradca działu obsługi klienta
Starszy Analityk Biznesowy
Specjalista ds kadr i plac
specjalista ds. administrowania serwisami www
Mł. specjalista ds. marketingu i pr
Doradca klienta indywidualnego private banking
starszy operator produkcji
opiekun klienta indywidualnego
Starszy Specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista ds.podatków
specjalista ds. weryfikacji wniosków kredytowych
specjalista ds rachunkowości zarządczej
Specjalista ds. zasobów ludźkich
specjalista ds cctv
specjalista od spraw nadzwyczajnych
specjalista ds raportow
młodszy konsultant obsługi klienta
starszy asystent fizjoterapii
specjalista ds. gospodarki odpadami
Specjalista ds Serwisu i Wdrożeń
specjalista do spraw wdrożeń
specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki
specjalista ds. obsługi projeków
specjalista ds sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. IT - Właściciel
referent ds obsługi klienta
Starszy Inspektor bhp
specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń
Specjalista ds. archiwizacji
Specjalista ds. Ofert i Umów
starszy mistrz
specjalista ds.promocji
specjalista do spraw obslugi klienta
specjalista ds. kredytów i depozytów
specjalista do spraw planowania
starszy asystent windykator call center
specjalista ds automatyki
specjalista ds kredytów
Specjalista SEO
Specjalista ds. Serwisu i Budowy Sieci
Specjalista Kontroli Jakości
specjalista ds kontroli wewnętrznej
starszy inspektor ds. wynagrodzeń
Specjalista ds. Realizacji i Obsługi Zamówień
Młodszy specjalista ds.IT
Specjalista obsługi
Kierownik do spraw logistyki i obsługi klienta
konsultant ds. obsługi klienta w salonie sprzedaży orange
starszy doradca bankowości detalicznej
starszy programista PHP
specjalista ds. kredytów i administracji
specjalista ds. usability
specjalista d/s kadr
Specjalista ds. Analiz
specjalista ds. systemów jakości
Starszy operator
Specjalista ds. controllingu personalnego
Młodszy Specjalista ds. Zakupów
Specjalista ds. dystrybucji
Specjalista back office
kierownik ds. obsługi klienta
specjalista ds.helpdesk
specjalista ds.wniosków unijnych
dział obsługii klienta
specjalista ds ubezpieczeń komunikacyjnych
młodszy specjalista ds. PR
specjalista ds.utrzymania ruchu
specjalista do spraw ubezpieczeń
młodszy specjalista ds marketingu
Starszy specjalista ds. handlowych
specjalista ds. automatyzacji testów
Starszy informatyk
operator maszyn specjalista
starszy asystent informatyczny
młodszy specjalista ds. planowania produkcji
Kieownik Obsługi Klienta
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Specjalista ds Informatyki
Specjalista do spraw IT
Specjalista ds. badań konsumenckich
Specjalista ds. projektów UE
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
starszy specjalista e-commerce
specjalista planowania kampanii
Starszy referent ds. Zakupów
Główny specjalista ds. bhp
bankier klienta indywidualnego
Specjalista ds. ekonomicznych
młodszy specjalista ds. prawnych
młodszy specjalista ds ubezpieczen
Specjalista ds. zakładowej kontroli produkcji
specjalista ds kontrolingu
Specjalista ds. administracyjno-finanosowych
Specjalista ds. dokumentacji
Specjalista do spraw dokumentacji
specjalista ds. koordynacji projektów
Specjalista ds. technicznych i sprzedaży
gł. specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista Systemów Komputerowych
sprzedawca-opiekun klienta
starszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds. ewaluacji
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu
Starszy Specjalista IT
specjalista ds. bhp inspektor ocgrony ppoż
Specjalista dss przedaży
specjalista ds informtycznych
starszy specjalista informatyk
starszy recepcjonista
koordynator działu obsługi klienta
Specjalista - technolog
specjalista ds. sprzedaży bezpośredniej
starszy technik amalityki medycznej
Młodszy specjalista ds wsparcia
młodszy specjalista ds. księgowości finansowej
specjalista ds. obslugi administracyjno ksiegowej biura
Starszy Specjalista ds, Sprzedazy
Starszy Doradca Finansowy
starszy chemik
specjalista ds bhp
Specjalista do spraw finansów
Młodszy specjalista ds administarcyjno-biurowych
specjalista ds. trchnicznych
starszy konsultant ds obsługi klienta
specjalista ds standaryzacji usług medycznych
Specjalista ds promocji i rekrutacji
specjalista ds obslugi klient
młodszy specjalista ds. spedycji samochodowej
doradza klienta z funkcją kasjera
obsługa klienta fińskojęzycznego
Specjalista administracji
specjalista ds analiz i marketingu
Specjlista ds. Obsługi Klienta
specjalista personalny
specjalista do spraw windykacji
specjalista ds. operacyjnych
starszy lider kontroli jakości
specjalista ds. organizacj usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
Młodszy specjalista ds. walidacji
Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych
młodszy specjalista ds. handlowych
Specjalista ds. zakupów strategicznych
specjalista ds rozliczeń gwarancyjnych
doradce klienta SME
specjalista ds badań i rozwoju
Specjalista ds Wdrażania Procesów Biznesowych
specjalista ds. farb
specjalista ds.administracyjnych
Starszy kontroler weterynryjny
(junior) Specjalista ds. baz danych
Specjalista ds.operacji i kontroli ryzyka
Starszy doradca klienta biznesowego
Specjalista ds. Raportowania
specjalista dc. jakości
Specjalista ds. Rozwoju Bazy
Starszy analityk finansowy
specjalista ds. promocji i marketingu
Doradca Klienta w banku
starszy specjalista obsługi klienta
młodszy specjalista ds. likwidacji szkód
Specjalista ds administracyjnych
Doradca klienta/sprzedawca
starszy wychowawca
specjalista ds. relacji z klientami
specjalista ds architektury i budownictwa
osbługa klienta
starszy monter gazociągów, spawacz
główny specjalista ds. informatyzacji
specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych
doradca Klienta banku
Specjalista ds rozliczenia produkcji
Specjalista ds. Standardów i Jakości Obsługi
Specjalista ds. Aparatury medycznej
Doradca klienta zagranicznego
Młodszy specjalista ds kadr
specjalista ds zakupów i logistyki
specjalista ds kontrolingu- stażysta
specjalista ds. zaopatrzenia i zatowarowania
Specjalista ds kontroli jakości i serwisu
Specjalista ds. usług IP i Transmisji
pracownik obluga klienta
specjalista ds.organizacji produkcji
Starszy konsultant ds. Erp
Specjalista ds. Digitalizacji Danych
Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Położna specjalista organizacji i zarządzania
Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
Ratownik medyczny specjalista
Specjalista administracji publicznej
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista bankowości
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Specjalista dietetyk
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
Specjalista do spraw badań społeczno -ekonomicznych
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw integracji europejskiej
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw kontrolingu
Specjalista do spraw kultury firmy
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista do spraw planowania strategicznego
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
Specjalista do spraw public relations
Specjalista do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
Specjalista do spraw reklamy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw rodziny (familolog)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
Specjalista do spraw szkoleń
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Specjalista ochrony informacji niejawnych
Specjalista ochrony środowiska
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Specjalista polityki społecznej
Specjalista psychoterapii uzależnień
Specjalista resocjalizacji
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
Specjalista terapii uzależnień
Specjalista wielokulturowości
Specjalista zaopatrzenia medycznego
Specjalista zarządzania informacją
Specjalista zarządzania kryzysowego
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista żywienia człowieka
Specjalista ds. sterowania
st.rzemieślnik specjalista
obsluga klienta
Specjalista ds.rozwoju sieci IT
Specjalista ds. GIS
Specjalista ds. kontrolingu
starszy referent d/s skupu i marketingu
starszy pracownik socjalny
doradca klienta zamożnego
Specjalista ds. Planowania Materiałów
specjalista ds.termoformingu
sprzedawca - doradca klienta
specjalista ds ochrony przyrody
specjalista ds. wspólnot
Specjalista sem seo
młodszy specjalista do spraw pomiarów i badań
Specjalista ds prawnych
starszy programista java
starszy analityk Badania Rynkowe
specjalista ds produkcji zwierzęcej
Specjalista w biurze zarządu
młodszy specjalista ds. umów i audytów
specjalista ds. obsługi finansowej
specjalista ds obsługi finansowej
specjalista ds. rynku kapitałowego/makler
Starszy projektant mechanik
młodszy specjalista ds. dokumentacji kredytowej
specjalista ds. administracyjno-finansowych
specjalista w biurze leasingu
Specjalista ds. wspolnot mieszkaniowych
doradca klienta w call center banku
Młodszy specjalista ds. korespondencji
specjalista ds. roszczeń
specjalista automatyk
specjalista ds księgowo- kadrowych
Opiekun Klienta Biznesowego
Doradca Klienta ds. Obsługi Kasowej
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
obługa klienta
specjalista ds administracji sprzedaży
młodszy specjalista ds. turystyki
Starszy specjalista ds. administracji
specjalista ds. obsługi biura
Starszy specjalista R&D
Doradca klienta - kasjer
Starszy specjalista ds. płac i kadr
Specjalista do spraw technicznych
specjalista ds kadr i pl
Starszy specjalista ds zakupów
specjalista ds. seo
specjalista ds.zamówień
doradca klienta z funkcją kasjera
młodszy specjalista ds. rozliczeń prowizji
specjalista ds fakturowania
starszy instruktor higieny
młodszy specjalista ds. analiz
Konsultant ds. obslugi klienta w salonie sprzedazy orange
specjalista ds. elektroniki
asystent biuro ubsługi klienta
specjalista ds. wynagrodzeń
Specjalista ds audytów 5S
specjalista ds klienta MSP
Specjalista bms
Specjalista ds. ochrony informacji niejawnych
specjalista ds. serwisu
specjalista ds. kontaktów z zagranicą
Specjalista ds. programów
specjalista ds. magazynowych
starszy monter remontu turbin
Doświadczony specjalista ds. logistyki
Młodszy specjalista ds. księgowości
spacjalista ds obslugi klienta
Specjalista ds wsparcia technicznego
specjalista ds analizy dna
specjalista ds skarbca
Młodszy Specjalista Seo
specjalista ds. wprowadzania danych
Starszy Przedstawiciel Farmaceutyczny
specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
specjalista ds.bhp
specjalista ds kosztów
specjalista ds LEAN
Doradca klienta w POK
starszy specjalista ds. technicznych
starszy negocjator telefoniczny
Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Starszy specjalista do spraw wdrożeń systemów medycznych
specjalista ds. obsługi Klienta biznesowego
Magazynier specjalista ds. zaopatrzenia pół etatu
Mlodszy specjalista ds kontrolingu
starszy fizjoterapeuta
Specjalista ds. obsługi rynku niemieckiego
Starszy Specjalista ds.BHP
Biuro obsługi klienta
Specjalista ds. marketingi i PR
specjalista d/s zakupów w dziale medycznym
specjalista ds. rozliczeń sprzedaży
Starszy specjalista ds planowania produkcji
specjalista BI
młodszy specjalista ds aktuarialnych
specjalista ds. controllingu
Specjalista ds. administracji magazynowej.
Specjalista ds. sieci
specjalista ds. księgowań
Specjalista d.s zakupów
specjalista ds produktów finansowych
młodszy specjalista ds likwidacji szkóid
Specjalista ds. jakosci dostawców
Specjalista ds. rozliczeń produkcji
Specjalista ds. operacji finansowych
starszy inspektor kontroli
specjalista ds. pozostałych / taxi dyspozytor
Specjalista ds. Allegro
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością
Młodszy specjalista ds. martketingu
Młodszy specjalista ds. administracji
starszy specjalista ds magazynowych
starszy technik ds. instalacji elektrycznych
specjalista ds. egzekucji
Mlodszy specjalista ds handlowych
specjalista ds. sprzedaży, handlowiec
starszy nastawiacz
Mlodszy specjalista ds regulacji zobowiazan
Specjalista ds. systemów billingowych
Specjalista Help Desk IT
specjalista ds budownictwa i admistarcji
Specjalista ds. Analityki
bezpośrednia obsługa klienta
specjalista ds. realizacji usług w sieci
specjalista ds. automatyki
Specjalista ds. projektów unijnych
specjalista ds. wsparcia zakupów
starszy inspektor wojewódzki
Specjalista ds. badań klinicznych
specjalista hydrolog
specjalista ds wsparcia oddziału
specjalsita ds.obsługi klienta
specjalista ds sanitarnych
specjalista ds dokumentacji
pracownik punktu obsługi klienta
Specjalista ds. automatyki budynków
Specjalista SAP BW
Specjalista ds. wsparcia IT
specjalista ds. relrutacji
Specjalista ds Kluczowego Klienta
starszy opiekun finansowy
Specjalista w Dziale Inwestycji
specjalista ds. logistyki sprzedaży
Młodszy specjalista automatyk
specjalista ds. obsługi klienta i windykcji
starszy archiwista
specjalista ds funduszy ue
młodszy specjalista ds. obsługi frachtu
starszy specjalista ds assistance
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
Specjalista ds. Rozwoju Biznesu
Specjalista ds. franczyzy
starszy technik budowy matryc
specjalista do spraw wsparcia sprzedazy
Specjalista ds inwestycji deweloperskich
starszy referent techniczny
Specjalista ds. szkoleń i promocji
Specjalista ds. sprzedaż
specjalista ds. osobowych
rzemieślnik specjalista
Starszy kontroler rozliczeń
specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds. kontaktów z mediami
specjalista ds. wysyłek
starszy opiekun
Specjalista - Projektant instalacji elektrycznych
starszy specjalista ds. zarządzania ryzykiem rynkowym
specjalista ds. dokumentacji projektowej
młodszy specjalista ds. przygotowania produkcji
starszy księgowy - Shell sp z oo
Młodszy Specjalista ds. Kadr
specjalista ds. produkcji i kooperacji
specjalista energetyk
starszy referent zus
Główny Specjalista/Manager Kultury/Grafik
Specjalista ds. procesów miedzynarodowych
Specjalista IT ds. Administracji Sieci
Starszy kierownik ds. zakupów
specjalista ds. inwestycji zagranicznych
specjalista zamowień publicznych
specjalista zakupów
indywidualny doradca klienta
Starszy specjalista ds controllingu
Specjalista ds. usług porządkowych
magister pielegniarstwa specjalista epidemiologii
specjalista epidemiologii mgr
specjalista help desk
specjalista ds. logistyki i bezpieczeństwa chem.
specjalista zarządzania ryzykiem niefinansowym
specjalista ds. szkoleń i logistyki
specjalista ds logistyki produkcji
starszy pracownik
Specjalista tech. ds CAD/CAM
Specjalista ds. Planowania sprzedaży
Starszy inżynier konstruktor programista
starszy rekruter IT
Specjalista ds laboratorium
starszy specjalista ds kadr
specjalista ds. rekrutacji i administracji kadr
specjalista ds. rozwoju zawodowego
specjalista ds. kontroli
Specjalista ds. SolidWorks Cad 3D
Specjalista do spraw turystyki
specjalista ds kadrowo-płacowych
starszy laborant
specjalista ds.reklamacji
Bankier Klienta
Specjalista ds administarcji magazynowej
Starszy elektryk konserwator
Specjalista ds zakupu
starszy inspektor ds. bhp
specjalista ds. layoutów
starszy asystent lekarz
Call Center Capgemini obsługa klienta telefonicznie, mailowo oraz przez połączenie zdalne internetowe
specjalista ds administracyjno biurowych
młodszy specjalista ds dokumentacji i aministracji kredytowej
Specjalista ds rozwoju i planowania transportu
Specjalista Mechanicznego Utrzymania Ruchu
Starszy drukarz sitodrukowy
Specjalista administracyjny
Specjalista ds. Zarządznia Zasobami Ludzkimi
specjalista do spraw czynszu
starszy analityk danych
Starszy serwisant IT
paracownik obslugi
Specjalista ds. e-commerce
starszy aprobant
Starszy Specjalista ds. HR
Doradca klienta hipotecznego
specjalista ds. zegarkow
specjalista do spraw przygotowania produkcji
Specjalista ds kadr i księgowości
St. Specjalista ds. Analiz
Specjalista ds. Analiz Rynkowych
starszy specjalista ds,finansowo-księgowych
specjalista sprzedaży i obsługi klienta
specjalista sprzedaży internetowej
specjalista ds zamowien publicznych
specjalista ds. ofertowania
Starszy audytor wewnętrzny
Specjalista II ds umów i rozliczeń
Starszy Specjalista Helpdesk
Specjalista ds sprzedaży i obsługi
Młodszy specjalista SEM
pracownik ds obslugi naziemniej
specjalista do sp. windykacji
specjalista do spraw marketingu
specjalista ds. handlowo-magazynowych
Specjalista IT Help Desk
Specjalista ds. Jakości projektów obiektowych
Specjalista do spraw rozliczeń
specjalista ds. planowania i kontroli produkcji
Mlodszy specjalista ds wdrożeń
Specjalista ds. bezpieczenstwa
Specjalista ds. wyceny funduszy
specjalista ds e-marketingu
specjalista pedagog
Specjalista ds. wynajmu
Specjalista ds. wsparcia i obsługi sprzedaży
Specjalista - Analityk
Specjalista techniczno handlowy
Specjalista ds adminisracjisprzedazy
Agent ds obslugi pasazerskiej
sprzedawca specjalista
Starszy spec. ds PR
specjalista ds. alokacji
ddoradca klienta
specjalista ds. optymalizacji
Specjalista ds.rozliczeń
starszy kasjer walutowy
Młodszy Specjalista ds. Technicznych
specjalista górniczy
specjalista ds R&D
Asystent ds obslugi klienta
Ds.obslugi zaplecza
specjalista ds. administracyjno-rozliczeniowych
Specjalista ds. planowania transportu
Specjalista wsparcia systemów
starszydoradca Klienta
Biuro Obsługi Klienta w wypożyczalni samochodów
Specjalista programista
Młodszy specjalista ds. controllingu
Specjalista ds. Walidacji
specjalista marketing
starszy komisarz skarbowy
specjalista ds. mechanicznych/serwisu
specjalista ds. badań ndt
specjalista ds regulowania zobowiązań
Specjalista pielęgniarka
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i administracji
Serwisant starszy sprzedawca
Lekarz starszy asystent
Główny Specjalista ARiMR
Specjalista Serwisu Technicznego
Specjalista ds. budowania kampanii digitalowych
Specjalista ds zabezpieczeń ppoż
Specjalista controlingu i planowania produkcji
Specjalista do spraw Zbrojeniowych
Starszy kasjer
specjalista spawalnik
specjalista ds. reklamacji i jakości
Młodszy specjalista ds produkcji
specjalista ds szkolen i audytow
Specjalista ds. B+R
Specjalista ds. zamowien
starszy pakowacz
Specjalista ds windykacja
specjalista ds. statystyki
Specjalista kontraktow
komsultant obslugi klienta
Starszy prezenter handlowy
Starszy technik sterylizacji
starszy tech analityki med
Specjalista do spraw obsugi klienta
Przedstawiciel handlowy / specjalista ds. sprzedaży
Główny Specjalista Informayk
specjalista do zarządzania i organizacji
Starszy Administrator Sieci i Usług
Specjalista ds. eksportu i logistyki
Kierownik Dział€ Obsługi Klienta
St. Specjalista
Specjalista ds. rozwoju produktu
doradca Klienta-kasjer
Starszy Specjalista ds Korespondencji Przychodzącej
Specjalista ds. sprzedaży ibezpi
Starszy specjalista ds. rekrutacji
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością
Koordynator obsługi klienta
Punkt Obsługi Klienta kasjer
specjalista/handlu
specjalista ds. badań laboratoryjnych
specjalista wsparcia IT
doradaca klienta
Młodszy Specjalista ds inwestycji
Specjalista ds.transportu
Specjalista ds. Transportu i spraw celnych
specjalista ds obsługi patentowej
specjalista ds. infolinii
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY I LOGISTYKI
Specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji
starszy odprawiacz pociągów
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Specjalista da automatyki
Mładszy specjalista
Starszy technik utrzymania ruchu
prac.obsługi klienta
Młodszy Specjalista w Dziale Logistyki
specjalista ds. ochrony danych osobowych
specjalista ds wprowadzania danych
Specjalista ds. baz danych i aplikacji
Starszy Specjalistads Planowania Produkcji
Specjalista ds. zobowiazan
Starszy elektromonter
specjalista ds. teledetekcji
Specjalista Wzornictwa
specjalista ds.realizacji zamówień
Starszy technik elektroradiolog
Młodszy specjalista back office
Kierownik Biura Obslugi Klienta
starszy specjalista ds. jakości

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 149 1 300 1 640 2 200 2 900 3 900 4 800
Przeciętnie zarabia się: 2 200
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 149 i więcej niż 4 800
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 300 i więcej niż 3 900
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 640 i więcej niż 2 900
Ile zarabia Specjalista

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Specjalista średnio wynosi 2 474 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 485 zł,umowa zlecenie:3 343 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:2 911 zł,umowa o dzieło:2 749 zł,faktura Vat:3 018 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 640 zł i 2 900

Mediana zarobków wynosi: 2 200 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 149 zł percentyl 10: 1 300 zł percentyl 25: 1 640 zł percentyl 50: 2 200 zł percentyl 75: 2 900 zł percentyl 90: 3 900 zł percentyl 95: 4 800 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 2 900 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 640 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 4 800
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Informatyka/Programowanie: 3 716 zł Najmniej w Produkcja: 2 582
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w mazowieckie: 2 906 zł Najmniej w świętokrzyskie: 1 830
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Specjalista ds. rozwoju oprogramowania: 10 000 zł Najmniej w Specjalista d/s inżynierii i uruchomień: 6 000
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w zagranica/Norwegia: 12 000 zł Najmniej w Siemianowice Śląskie: 3 729
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 2 795 zł Najmniej w do 20 pracowników: 2 069
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 10 do 15 lat: 3 046 zł Najmniej w do 6 msc: 1 830
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 758 zł Najmniej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 2 045
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 3 685 zł Najmniej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 1 505
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w od 10 do 20 lat: 2 539 zł Najmniej w : 2 176
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 6: 2 891 zł Najmniej w 9: 2 266
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 3 189 zł Najmniej w bardzo źle: 1 578

Raport powstał na podstawie 3877 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Informatyka/Programowanie 3716 zł( 87 )
Projektowanie/Wdrażanie 3529 zł( 23 )
Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz 3500 zł( 4 )
Kadra zarządzająca 3286 zł( 12 )
Informatyka/Administracja 3237 zł( 101 )
Farmaceutyka/Biotechnologia 3124 zł( 48 )
Analiza 2912 zł( 13 )
Prawo 2796 zł( 24 )
Zakupy 2787 zł( 76 )
Geologia/Hydrologia/Tektonika 2786 zł( 3 )
Telekomunikacja 2785 zł( 115 )
Media/Sztuka/Rozrywka 2732 zł( 36 )
Finanse/Ekonomia 2723 zł( 361 )
Badania i rozwój 2698 zł( 29 )
Budownictwo/Geodezja 2688 zł( 148 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 2682 zł( 101 )
Księgowość/Audyt/Podatki 2681 zł( 64 )
Ubezpieczenia 2681 zł( 91 )
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 2638 zł( 42 )
Produkcja 2582 zł( 229 )
Województwo tabela html wykres flash
mazowieckie 2906 zł( 1223 )
pomorskie 2418 zł( 257 )
małopolskie 2414 zł( 294 )
wielkopolskie 2361 zł( 339 )
dolnośląskie 2352 zł( 400 )
łódzkie 2327 zł( 225 )
śląskie 2309 zł( 398 )
lubuskie 2238 zł( 49 )
zachodniopomorskie 2238 zł( 115 )
podlaskie 2083 zł( 54 )
kujawsko-pomorskie 2063 zł( 172 )
opolskie 2056 zł( 77 )
warmińsko-mazurskie 1924 zł( 64 )
lubelskie 1883 zł( 84 )
podkarpackie 1873 zł( 73 )
świętokrzyskie 1830 zł( 36 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2784 zł( 1629 )
Kobieta 2250 zł( 2245 )
Wiek tabela html wykres flash
65 5400 zł( 1 )
49 3743 zł( 10 )
42 3443 zł( 19 )
58 3267 zł( 3 )
45 3247 zł( 11 )
60 3228 zł( 2 )
40 3209 zł( 49 )
34 3177 zł( 97 )
48 3140 zł( 5 )
41 3128 zł( 15 )
50 3073 zł( 14 )
38 3041 zł( 52 )
36 3033 zł( 64 )
33 3023 zł( 116 )
47 2988 zł( 12 )
16 2887 zł( 1 )
31 2869 zł( 167 )
35 2819 zł( 86 )
43 2810 zł( 19 )
46 2776 zł( 7 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania 10000 zł( 1 )
Starszy Analityk Biznesowy 9150 zł( 2 )
konsultant-specjalista 9000 zł( 1 )
specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy 9000 zł( 1 )
specjalista sap sd 8500 zł( 1 )
główny specjalista ds. informatyzacji 8427 zł( 1 )
Główny specjalista ds. bhp 7892 zł( 1 )
Starszy analityk finansowy 7800 zł( 1 )
Głowny specjalista ds zakupów 7300 zł( 1 )
Starszy doradca ds nieruchomości komercyjnych 7000 zł( 1 )
kierownik ds. obsługi klienta 6800 zł( 1 )
Specjalista ds. Raportowania 6670 zł( 1 )
Specjalista ds. płac 6625 zł( 2 )
starszy programista .net 6432 zł( 3 )
Specjalista ds Wdrażania Procesów Biznesowych 6360 zł( 1 )
Specjalista ds. projektów UE 6300 zł( 1 )
Starszy Admonistrator IT 6300 zł( 1 )
Specjalista ds. zakupów strategicznych 6100 zł( 1 )
starszy inżynier oprogramowania 6014 zł( 4 )
Specjalista d/s inżynierii i uruchomień 6000 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
zagranica/Norwegia 12000 zł( 1 )
wraszawa 7300 zł( 1 )
Wilczyn 7200 zł( 1 )
warsawa 6550 zł( 2 )
plock 6000 zł( 1 )
Mysłowice 6000 zł( 2 )
Legionowo 5930 zł( 5 )
duża 5200 zł( 1 )
Lodz/Wroclaw 5100 zł( 1 )
częstochowai 5000 zł( 1 )
Teresin 5000 zł( 1 )
Cigacice 4900 zł( 1 )
Chorula 4615 zł( 2 )
piława 4444 zł( 1 )
bielski 4200 zł( 1 )
Bydgoszcz 3950 zł( 1 )
Nadarzyn 3882 zł( 3 )
Ośno Lubuskie 3857 zł( 1 )
Brusy 3800 zł( 1 )
Siemianowice Śląskie 3729 zł( 3 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 2795 zł( 913 )
od 500 do 1000 pracowników 2561 zł( 338 )
od 100 do 250 pracowników 2536 zł( 656 )
od 250 do 500 pracowników 2510 zł( 410 )
od 50 do 100 pracowników 2366 zł( 447 )
od 20 do 50 pracowników 2356 zł( 443 )
do 20 pracowników 2069 zł( 635 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
niepełne podstawowe/podstawowe 2970 zł( 5 )
gimnazjalne 2720 zł( 6 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2617 zł( 2219 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2397 zł( 925 )
średnie 2190 zł( 456 )
pomaturalne/policealne 2058 zł( 240 )
zasadnicze zawodowe 1742 zł( 19 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 10 do 15 lat 3046 zł( 297 )
od 15 do 20 lat 3020 zł( 83 )
od 5 do 10 lat 2817 zł( 802 )
od 3 do 5 lat 2530 zł( 944 )
conajmniej 20 lat 2492 zł( 102 )
od 1 do 3 lat 2236 zł( 1154 )
od 6 do 12 msc 2014 zł( 245 )
do 6 msc 1830 zł( 239 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2758 zł( 2014 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2254 zł( 874 )
wieś 2148 zł( 84 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2095 zł( 584 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 2045 zł( 253 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 3685 zł( 37 )
umowa o pracę 2505 zł( 3643 )
umowa o dzieło 1844 zł( 24 )
umowa zlecenie 1833 zł( 85 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1505 zł( 88 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
od 10 do 20 lat 2539 zł( 1324 )
ponad 20 lat 2508 zł( 1139 )
od 5 do 10 lat 2407 zł( 728 )
od 3 do 5 lat 2390 zł( 386 )
do 3 lat 2373 zł( 265 )
2176 zł( 29 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
6 2891 zł( 107 )
10 2770 zł( 94 )
8 2705 zł( 72 )
5 2594 zł( 277 )
3 2562 zł( 770 )
4 2553 zł( 337 )
2 2528 zł( 718 )
7 2504 zł( 96 )
1 2287 zł( 1267 )
9 2266 zł( 25 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 3189 zł( 388 )
dobrze 2706 zł( 1385 )
neutralne 2353 zł( 1392 )
źle 1944 zł( 535 )
bardzo źle 1578 zł( 159 )
Ile zarabia Starszy specjalista obslugi klienta? Zarabia: 2474 zł (3877 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia starszy specjalista obslugi klienta. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 3877 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie