Ile zarabia Specjalista d s sprzedazy i obslugi klienta? Zarabia: 2522 zł (3825 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 847 zł Mężczyzna 2 289 zł Kobieta
Miejscowość
7 300 zł wraszawa 3 857 zł Ośno Lubuskie
Województwo
2 948 zł mazowieckie 1 832 zł świętokrzyskie
Wykształcenie
2 970 zł niepełne podstawowe/podstawowe 1 745 zł zasadnicze zawodowe
Zadowolenie
3 137 zł bardzo dobrze 1 769 zł bardzo źle
2 522 zł 2 200 zł 3825
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Specjalista
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. handlu
Specjalista ds. sprzedaży
młodszy specjalista
Specjalista ds. finansów i statystyki
specjalista ds kadrowych
specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. handlowych
specjalista ds gospodarki wsadem wielkiego pieca
specjalista. ds. handlu i produkcji
specjalista ds.marketingu
specjalista d/s serwisu
SPECJALISTA DS KADR I PŁAC
specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista d/s rozwoju i szkoleń
Specjalista ds oprogramowania
Starszy Specjalista
specjalista ds usability
specjalista geolog
Specjalista ds. marketingu
doradca Klienta
Specjalista d/s sprzedaży
Główny Specjalista
specjalista ds controllingu
Specjalista ds. serwisu baz danych i wdrożeń
Specjalista SEM/SEO
specjalista ds. ecommerce
specjalista w zawodzie
specjalista d/s księgowych i kadrowych
Asystentka Działu Marketingu i Sprzedaży
Specjalista Wsparcia
konsultant ds. sprzedaży
specjalista ds. public relations
starszy specjalista ds administracji i kadr
specjalista ds. finasowo-księgowych
Koordynator Sprzedaży i Marketingu
Specjalista ds. Kadr
specjalista crm
Specjalista ds ochrony środowiska
Specjalista ds Administracji
specjalista ds. inwestycji
Dyrektor ds. sprzedaży
Starszy specjalista ds.produkcji
spec. ds. sprzedaży
młodszy specjalista ds personalnych
mlodszy specjalista ds. realizacji projektow
młodszy specjalista ds obsługi klienta
Specjalista d/s projektów i wdrożeń
specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. marketingu i reklamy
specjalista ds. inżynierii środowiska
specjalista d/s obsługi klienta
obsługa klienta
Specjalista IT
specjalista ds. kadr i plac
asystentka ds. sprzedaży
Specjalista do spraw kontrolii jakości
specjalista ds. ochrony środowiska
Specjalista ds. zakupów
specjalista d/s marketingu i sprzedaży
Telefoniczna obsługa klienta
specjalista ds. marketingu internetowego i reklamy
młodszy specjalista ds.hr
specjalista d/s sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. administracji
specjalista ds.inwestycji
specjalista ds sprzedaży
specjalista ds marketingu
Specjalista ds Obslugi klienta
specjalista d/s pr
stażysta specjalista
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu
specjalista d/s kadr i płac
Pracownik obsługi klienta
Główny Specjalista ds. inwestycji
Specjalista d/s informatyki
Specjalista d/s zakupów
Specjalista d/s przygotowania produkcji
specjalista ds. reklamy
młodszy specjalista ds administracji
Specjalista d/s zamówień publicznych
Specjalista d/s windykacji
specjalista d/s turystyki
specjalista d/s administracyjno - finansowych
Kierownik Sprzedaży Zewnętrznej
Specjalista jakości
Specjalista ds. PR
specjalista ds. wdrożeń
specjalista ds.kadr i płac
opiekun klienta
specjalista ds gospodarki magazynowej
dyrektor działu sprzedaży
Sp.d/s sprzedaży
Specjalista d/s marketingu
specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy
Asystentka działu sprzedaży
Specjalista ds. jakości
specjalista ds ZSJ
Doradca d/s sprzedaży
specjalista ds marketingu i PR
specjalista ds. zakupów surowców
konsultant ds. utrzymania klienta
specjalista ds wdrożeń
specjalista bhp
konsultant klienta
specjalista IT - freelancer
Specjalista ds zakupów
kierownik biura obsługi klienta
pracownk obsługi klienta stacja paliw
specjalista ds. nieruchomości
Specjalista ds logistyki
specjalista ds/handlowych
specjalista d/s logistyki
Specjalista ds.sprzedazy
hr specjalista
specjalista ds. informacji
specjalista ds. kadrowo-płacowych
specjalista ds.zamówień publicznych
specjalista do spraw zamówień publicznych
Główny Specjalista ds. systemów inf.
specjalista kasjer finansowy
Specjalista ds. Rekrutacji
specjalista d/s kadr iadministracji
specjalista ds obsługi klienta
Asystent ds. sprzedaży
Specjalista ds.Zarządzania Zasobami Ludzkimi
specjalista ds rozliczeń
specjalista ds. mechanicznego utrzymania ruchu
specjalista ds. prawnych
Specjalista ds Handlowych
Specjalista ds. kluczowych klientów
Dyrektor Sprzedaży
specjalista ds. danych stałych
Specjalista ds zamówień publicznych
inżynier ds. sprzedaży
obsługa sprzedaży
specjalis d/s obsługi klienta
specjalista ds ekspozycji
Manager ds. Sprzedaży Usług
Główny Specjalista ds. Pracowniczych i Płac
specjalista ds kadrowo-księgowych
konsultant ds. obsługi klienta
mobilny doradca klienta
PRACOWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY
kierownik zespołu sprzedaży
Specjalista ds telekomunikacji
Specjalista ds. e-marketigu
manager ds sprzedaży
specjalista ds jakości
referent d/s sprzedaży
specjalista informatyk
specjalista ds. planowania
specjalista ds windykacji
Specjalista d/s integracji
specjalista ds. finansowych
Inspektor jakosci obsługi klienta
Specjalista w laboratorium kryminalistycznym
młodszy specjalista d/s planowania jakości
specjalista ds.controllingu
specjalista d/s marketingu
specjalista ds.kadr
specjalista do sprawy ochrony środowiska
specjalista d.s. kadr i płac
specjalista sap sd
Specjalista d/s księgowych
Specjalista d/s eksportu
specjalista ds. sprzętu
specjalista d/s kosztorysowania
specjalista ds organizacji
Specjalista d.s. aplikacji int.
specjalista SEO/SEM
specjalista do spraw kadr i płac
młodszy specjalista ds.finansowych
specjalista d/s rozliczeń
Specjalista d/s inżynierii i uruchomień
młodzy specjalista
Kierownik Sprzedaży i Marketingu
dyrektor marketingu i sprzedaży
Specjalista ds. HR
Kierownik Biura Sprzedaży/Specjalista ds. turystyki (Trójmiasto
Specjalista ds turystyki
specjalista ds. spółek zaleznych
Spec. ds sprzedaży
specjalista d/s obslugi klienta
młodszy specjalista ds kontrolingu
specjalista d/s obrotu towarowego
Specjalista ds personalnych
Refesrent ds. Obsługi Klienta
młodszy specjalista ds rekrutacji
asystent w dz. sprzedaży
specjalista ds płac
Specjalista ds. transportu
specjalista ds. rozliczeń płac i ZUS
specjalista ds przygotowania produkcji
specjalista do spraw logistyki
specjalista ds finansowych
Specjalista ds. administracji i sprzedaży
Specjalista ds. płac
pracownik biura obsługi klienta
Specjalista d/s gospodarki odpadami
Specjalista ds.Zamówień publicznych i rozliczeń kontraktów
Młodszy Specjalista ds. transportu
specjalista ds inwestycji
Specjalista Baz Danych
Młodszy Specjalista ds.logistyki
Specjalista ds reklamy
Specjalista ds. Szkoleń
specjalista ds. kadrowych
starszy specjalista ds personalnych
specjalista ds szkoleń
specjalista ds. inwestycji komunalnych
specjalista d/s gospodarki magazynowej
Specjalista ds. rozwoju i marketingu
Manager ds. Obsługi Klienta
Specjalista ds rekrutacji
specjalista ds. produkcji
kierownik dzialu sprzedaży
specjalista ds windykacji prawnej
specjalista ds. spzredaży io marketingu
specjalista ds. zamówień publicznych
specjalista ds. przyg. produkcji
koordynator ds. obsługi klienta
Starszy Specjalista ds. Analiz
Specjalista d/s handlu i logistyki
młodszy specjalista mikrobiolog
specjalista ds techniczno handlowych
specjalista d/s rekrutacji
specjalista ds. informatyki
Specjalista d/s Jakości
specjalista ds. kontroli wewnętrznej
specjalista do spraw szkoleń klinicznych
Specjalista ds testowania
specjalista do spraw serwisu
młodszy doradca klienta
specjalista d/s kosztów
Specjalista do spraw zakupów
specjalista ds transporu
specjalista utrzymania ruchu
specjalista d/s zaopatrzenia i zakupów
regionalny secjalista d/s sprzedaży
specjalista ds baz danych
specjalista ds. turystyki i rekreacji, fakturzystka
Specjalista ds. IT
specjalista d.s. PR
Specjalista d/s marketingu i PR
Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń
specjalista ds podatków
specjalista do spraw administracji
Koordynator ds obsługi klienta
Specjalista d/s teleinformatyki
Specjalista ds. jakości dostaw
Specjalista ds. administracyjno-prawnych
referent ds.sprzedaży
Specjalista d. rozliczeń
Specjalista ds dystrybucji
Asystent ds sprzedaży
specjalista ds. techniczno-ekonomicznych
specjalista d/s handlowych
Specjalista ds zarządzania ryzykiem
specjalista ds organizacyjnych
specjalista d/s prawnych
Specjalista ds. Funduszy Europejskich
specjalista ds. e-marketingu
specjalista ds. organizacji szkoleń
specjalista d/s sprzedaży i obsługi Klienta
specjalista kadr
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami
Samodzielny specjalista
Sprzedawca-obsługa klienta
specjalista ds.logistyki
Regionalny Menager Sprzedaży
Specjalista ds. regulowania zobowiązań
specjalista ds. księgowości uproszczonej
Regionalny Kierownik Sprzedaży
specjalista ds płac i kadr
Specjalista ds. logistycznych
kierownik działu sprzedaży
specjalista do spraw pracowniczych
młodszy specjalista d/s logistyki
Specjalista ds. organizacji produkcji
Specjalista elektronik
specjalista logistyk
specjalista ds. rachunkowości
Specjalista ds. zakupów i planowania produkcji
specjalista ds transportu
specjalista ds. badań i rozwoju
starszy specjalista ds programowania
specjalista ds. rozwoju
specjalista d/s finansowo-księgowych
Specjalista ds.Planowania
ASYSTENS SPRZEDAZY
obsługa klienta detalicznego
Specjalista ds. trade marketingu
fachowy doradca klienta
inżynier specjalista
specjalista
obsługa klienta/recepcja
starszy specjalista ds obsługi klienta
specjalista d/s księgowości
Specjalista ds. Administracyjnych
Młodszy specjalista ds wsparcia technicznego
młodszy specjalista ds. Zaopatrzenia
Główny Specjalista ds Zarządzania Efektywnością
Menadżer sprzedaży
młodszy specjalista w zespole prawnym
specjalista ds. adminiostracji
asystentka sprzedaży i marketingu
specjalista ds. turystyki
Specjalista ds dokumentacji technicznej
spec. ds obsługi sieci sprzedaży
specjalista ds, szkoleń
koordynator sprzedaży
Główny specjalista ds. analiz
Specjalista ds Aplikacji Biznesowych
Specjalista ds. technicznych
specjalista ds. windykacji
specjalista ds administracji
spec ds.sprzedaży
asystent działu sprzedaży
specjalista ds przetargów
Specjalista ds. administracji kredytowej
Specjalista ds. teleinformatycznych
Specjalista ds.administracji
specjalista ds promocji
specjalista ds. spedycji i transportu
Specjalista Wsparcia technicznego
Specjalista ds. reklamacji
Specjalista ds. Wsparcia Technicznego
specjalista ds. ramówki
specjalista do spraw reklamy internetowej
specjalista ds. ksiegowości
starszy Specjalista ds. szkoleń
Młodszy Specjalista ds Finasów i Administracji
asystent sprzedaży
specjalista do spraw energetyki wiatrowej
Specjalista do spraw sprzedaży
analityk sprzedaży
Specjalista ds. Reklamy i PR
Główny Specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds.handlu
SPECJALISTA DS. KORESPONDENCJI KOMORNICZO-SĄDOWEJ
Specjalista ds kontroli jakości
specjalista ds. organizacyjnych
specjalista ds. zaopatrzenia
specjalista ds. ubezpieczeń
doradca klienta/ call center
Specjalista ds. Eksportu
specjalista ds. rozliczeń
Specjalista ds. korespondencji
specjalista biolog
Doradca klienta indywidualnego
Specjalista SEM
referent ds. obsługi klienta
Koordynator Sprzedaży Agencyjnej
Specjalista Sprzedaży ds. Bibliotek
specjalista kontroler
obsługa klienta anglojęzycznego
specjalista ds. kontroli jakości produkcji
specjalista ds. finansowych i organizacyjnych
specjalista ds obsługi klienta i auditów
pracownik działu obsługi klienta
specjalista ds. administracyjno prawnych
specjalista ds. ochrony środowiska, Pełnomocnik ds. ISO
Specjalista ds. utrzymania ruchu
Specjalista ds. administracji ruchu
specjalista ds reklamacji
specjalista ds analiz
specjalista ds rozliczeń magazynu
specjalista ds, spedycji
Specjalista ds. personalnych
Specjalista Wealth Management
młodszy specjalista do spraw administracji
Młodszy Specjalista ds. Zakupów i Logistyki
Specjalista ds. baz danych
specjalista w ARiMR
konsultant ds.sprzedaży
Punkt Obsługi Klienta
SPECJALISTA DS UBEZPIECZEŃ
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
Młodszy specjalista ds kontroli Jakości
młodszy specjalista ds. marketingu
Specjalista ds. Zarządzania Kategorią
regionalny koordynator sprzedaży
specjalista ds.jakości
Specjalista ds. techniczno-handlowych
specjalista ds projektów
starszy specjalista ds. personalnych
specjalista ds. gospodarki magazynowej
Młodszy konsultant ds. obsługi klienta.
Automatyk Specjalista Maszyn Drukarskich.
konsultant-specjalista
specjalista ds rozliczeń i windykacji
monter specjalista
specjalista do spraw wsparcia użytkowników
Specjalista ds. wsparcia operacji
doradca klienta / telemarketer
specjalista ds księgowości
Specjalista ds. Procesów Chemicznych
specjalista ds obslugi klienta (jezyk angielski)
młodszy specjalista ds.planowania kampanii
Specjalista ds osób niepełnosprawnych
specjalista ds. controlingu
specjalista ds handlu
aplikant ds. obsl. klienta
specjalista ds.windykacji
specjalista ds plac
doradca d/s sprzedazy produktów bankowych
specjalista ds sprzedaży nieruchomości
główny Specjalista ds promocji
młodszy specjalista ds. rekrutacji
specjalista ds. promocji
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
Specjalista ds kluczowych klientow
spacjalista ds obsługi klienta
Doradca Klienta Mikro
młodszy specjalista IT
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju
młodszy specjalista ds rozliczeń
specjalista ds administracji windykacji prawnej
kierownik sprzedaży
Specjalista ds. przygotowania produkcji
specjalista diagnostyki medycznej
specjalista ds funduszy
młodszy specjalista ds.marketingu
St. Specjalista ds Technicznych
specjalista ds sprzedaży szkoleń
Inzynier ds. Obsługi Klienta
młodszy specjalista ds.marketingu
koordynator działu sprzedaży
specjalista ds importu
specjalista ds. funduszy unijnych
specjalista ds eksporty
Administarator sprzedazy
specjalista d/s zatrudnienia i płac
specjalista od spraw reklamy
Specjalista ds. aplikacji
Specjalista w dziale strategii
Asystent do spraw wsparcia sprzedaży
Specjalista ds rozwoju
doradca klienta w dziale kredytowo-leasingowym
specjalista ds.funduszy unijnych
specjalista ds. projektów
Specjalista ds telefonicznej obsługi klienta
kierownik obsługi klienta
specjalista technolog
Specjalista ds. ZSZ
specjalista do spraw księgowości
Doradca Klienta Call Center
Doradca junior ds obsługi klienta detalicznego
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klientów
doradca klienta biznesowego
Młodszy specjalista HR
Specjalista ds marketingu internetowego
specjalista do spraw obsługi klienta
Specjalista ds sprzedaży telefonicznej
Specjalista ds. Windykacji Telefonicznej
sp. do spraw sprzedaży
Specjalista GIS
spacjalista ds sprzedaży
młodszy specjalista ds.zakupów
specjalista ds maszyn i urządzeń
Specjalista ds. odszkodowań
mł. specjalista ds. analiz rynku nieruchomości
młodszy specjalista ds płąc
specjalista serwisu
inżynier ds sprzedaży
specjalista ds wycen
specjalista ds utrzymania ruchu
specjalista ds. emarketingu
specjalista ds. importu
Specjalista Administracji i Marketingu
młodszy specjalista do spraw analiz rynku nieruchomości
Specjalista ds. Wsparcia Aplikacji i Baz Danych
SPECJALISTA DS KADR
Doradca Klienta w banku
specjalista ds funduszy unijnych
specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Specjalista ds. obsługi
asystent ds. obsługi klienta
młodszy specjalista ds naliczania płac
mł. specjalista w dziale sprzedazy ub. grupowych
specjalist ds. sprzedaży produktów hipotecznych
Specjalista HR
Specjalista ds. optymalizacji kosztów
Opiekun Kluczowego Klienta
specjalista kontraktu drogowego
starszy specjalista ds zamówień publicznych
starszy specjalista w ARiMR
dyrektor ds sprzedaży
specjalista ds operacji
Specjalista ds farb
starszy specjalista ds administracyjnych
specjalista obsługi klienta międzynrodowego
specjalista ds. oprogramowania
Specjalista ds. rekrutacjii
specjalista ds. zkupów
operator sprzedaży cc
Starszy specjalista ds. ubezpieczeń
specjalista ds sprzedaży horeca
opiekun klienta bank
specjalista ds.finansowych i kadrowych
Specjalista ds. planowania eksportu
Specjalist ds. Sprzedaży
Starczy specjalista technolog
Specjalista ds. Produktu
Specjalista ds Eksportu
menager sprzedazy
Specjalista ds. Administracji Biurowej
specjalista ds. planowania dytrybucji
sprzedawca-doradca klienta
Specjalista Administracji Spedycyjnej
specjalista ds. kontroli jakości
kierownki sprzedaży
ASYSTENT KLIENTA
specjalista ds.rekrutacji
kierownik działu obsługi klienta
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
Lekarz specjalista II stopnia
specjalista ds REACH
Specjalista ds. wytłaczania
mlodszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds.zakupów
asystent w dziale obsługi klienta
młodszy specjalista ds. logistyki
specjalista ds energetycznych
specjalista botanik
Specjalista ds zaopatrzenia
specjalista agronom
Młodszy specjalista ds, pozyskania i utrzymania klienta
Specjalista ds. administracji magazynowej
St. Specjalista ds Szkoleń
specjalista ds obsługi zamówień eksportowych
specjalista ds. turystyki-kasjer lotniczy
Specjalista ds.obsługi klienta systemowo
Specjalista ds. zabezpieczenia przychodów
młodszy specjalista ds niszczenia
Specjalista ds. rozwiązań logistycznych
specjalista ochrony
Starszy Konsultant ds. sprzedaży
Specjalista do spraw ofertowania
specjalista ds technicznych
starszy specjalista ds.sprzedaży
specjalista ds. rozliczeń z ZUS
telefoniczna obsługa klienta z językiem angielskim
trener sprzedaży
specjalista d/szkoleń
specjalista ds. BHP
specjalista ds. analizy finansowej
Specjalista ds. administracji
Specjalista ds planowania produkcji
Specjalista d/s logistyki
Mlodszy specjalista ds niszczenia
specjalista ds obmiarów
młodszy specjalista ds sprzedaży
Specjalista ds. organizacji szkoleń i obsługi biura
specjalista ds rozliczeń z zus
specjalista ds badań i analiz
Specjalista MSP
Młodszy specjalista ds. sprzedaży
koordynator ds. sprzedazy
Specjalista ds.techniczno handlowych
konsultant ds. obsługi klienta IT
Bankier Klienta Biznesowego
starszy doradca klienta
Specjalista ds. obsługi inwestora
Specjalista ds. infrastruktury
Specjalista Zastosowań Informatyki
Specjalista ds. marketingu i zaopatrzenia
specjalista ds rozliczeń i wprowadzania danych
specjalista do sp. kalkulacji i ofertowania
specjalista mikrobiolog
inżynier sprzedaży
Specjalista w PMO
referent do spraw sprzedaży i zakupu
specjalista energetyczny
doradca klienta w salonie jubilerskim
specjalista ds umów
specialista obsługi klienta
młodszy specjalista do spraw wsparcia sprzedaży ubezpieczeń grupowych
Kierownik Sprzedaży i Marketingu Europa Wsdchodnia
Specjalista ds. projektowania
specjalista ds. logistyki i gospodarki magazynowej
specjalista ds. rozwiązań internetowych
specjalista ds kadr i ekonomicznych
Specjalista IT
os ds. obsługi klienta, promotor produktór
specjalista d.s. ochrony środowiska
specjalista ds wsparcia sprzedaży
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
Specjalista
młodszy specjalista w dziale zamówień publicznych
młodszy specjalista ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds współpracy z zagranicą
specjalista analityk
Specjalista techniczny
Specjalista ds. rozwoju rynku
Doradca ds. Sprzedaży
Specjalista ds. należności
specjalista ds szkoleń
specjalista ds hr
specjalista ds obsługi biurowej
specjalista ds. umów
Młodszy Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
młodszy specjalista ds. Social Media
specjalista ds.rezerwacji
Młodszy specjalista ds gospodarki magazynowej
specjalista ds. dystrybucji w kinie
Asystent Doradcy Klienta
regionalny koordynator sprzedaży ds. hurtu
Specjalista ds. integracji ofert
Specjalista ds.kredytu i leasingu
specjalista ds zakupów i arketingu
Specjalista ds Elektrycznych
Regionalny Dyrektor Sprzedaży
specjalista ds.technicznych
Specjalista ds. planowania produkcji
specjalista do spraw jakości
specjalista ds.księgowości
Starszy specjalista ds. kontroli eksploatacji
starszy specjalista pracy socjalnej
specjalista do spraw kadr
Specjalista ds. uruchamiania usług
Specjalista ds. administracyjno-personalnych
Prognostyk Sprzedaży
specjalista ds. konferencji i kongresów
Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
koordynator centrum obsługi klienta
Specjalista ds. współpracy z zagranicą
kierownik działu sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. obsługi sprzedaży
specjalista ds administracyjno technicznych
specjalista ds napraw serwisowych
specjalista ds r&d
specjalista ds. sprzedaży internetowej
manager ds. sprzedaży
Specjalista ds IT
specjalista dtp
Specjalista ds. sprzedaży i zakupów
Specjalista ds leasingu i kredytu
specjalista w back office
Starszy Specjalista back office
koordynator ds sprzedazy
Główny Specjalista IT
Głowny specjalista ds zakupów
Główny Specjalista ds. Operacji Logistycznych
specjalista ds. marketingu internetowego
Specjalista ds e-commerce
KOORDYNATOR WSPARCIA SPRZEDAŻY
Specjalista ds. sprzedaży reklamy internetowej
specjalista ds. obsługi kontraktów flotowych
Specjalista ds. sprzedaży regionalnej
młodszy specjalista ds handlu
specjalista ecommerce
specjalista ds.analiz laboratoryjnych
Konsultant sprzedaży
Starszy specjalista ds. reklamy
Regionalny Menedżer Sprzedaży
doradca klienta ds e-commerce
spercjalista ds. obsługi klienta
specjalista pracy socjalnej
specjalista ds haccp
Doradca działu obsługi klienta
Asystentka Dyrektora Sprzedaży
Specjalista ds kadr i plac
specjalista ds. administrowania serwisami www
Mł. specjalista ds. marketingu i pr
Doradca klienta indywidualnego private banking
opiekun klienta indywidualnego
Starszy Specjalista ds. obsługi klienta
Specjalista ds.podatków
specjalista ds. weryfikacji wniosków kredytowych
specjalista ds rachunkowości zarządczej
Specjalista ds. zasobów ludźkich
asystent ds, sprzedaży
specjalista ds cctv
specjalista od spraw nadzwyczajnych
specjalista ds raportow
Asystent w Dziale Sprzedaży
młodszy konsultant obsługi klienta
specjalista ds. gospodarki odpadami
Specjalista ds Serwisu i Wdrożeń
konsultant sprzedaży/kasjer
specjalista do spraw wdrożeń
specjalista ds. zaopatrzenia i logistyki
specjalista ds. obsługi projeków
specjalista ds sprzedaży i marketingu
Specjalista ds. IT - Właściciel
referent ds obsługi klienta
specjalista ds. sprzedaży i organizacji szkoleń
Specjalista ds. archiwizacji
referent ds. sprzedaży
Specjalista ds. Ofert i Umów
manager sprzedaży maszyn budowlanych
specjalista ds.promocji
specjalista do spraw obslugi klienta
specjalista ds. kredytów i depozytów
specjalista do spraw planowania
Asystentka ds. administracji i sprzedaży
specjalista ds automatyki
specjalista ds kredytów
Specjalista SEO
Specjalista ds. Serwisu i Budowy Sieci
Specjalista Kontroli Jakości
specjalista ds kontroli wewnętrznej
Specjalista ds. Realizacji i Obsługi Zamówień
Młodszy specjalista ds.IT
Specjalista obsługi
Kierownik do spraw logistyki i obsługi klienta
konsultant ds. obsługi klienta w salonie sprzedaży orange
manager sprzedaży
specjalista ds. kredytów i administracji
specjalista ds. usability
specjalista d/s kadr
Dyrektor Wsparcia Sprzedaży
Specjalista ds. Analiz
specjalista ds. systemów jakości
Specjalista ds. controllingu personalnego
Młodszy Specjalista ds. Zakupów
Specjalista ds. dystrybucji
Specjalista back office
kierownik ds. obsługi klienta
specjalista ds.helpdesk
specjalista ds.wniosków unijnych
Młodszy Konsultant ds. sprzedaży
dział obsługii klienta
specjalista ds ubezpieczeń komunikacyjnych
młodszy specjalista ds. PR
specjalista ds.utrzymania ruchu
specjalista do spraw ubezpieczeń
młodszy specjalista ds marketingu
Starszy specjalista ds. handlowych
specjalista ds. automatyzacji testów
operator maszyn specjalista
młodszy specjalista ds. planowania produkcji
Kieownik Obsługi Klienta
Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta
Specjalista ds Informatyki
Specjalista do spraw IT
Specjalista ds. badań konsumenckich
Specjalista ds. projektów UE
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży
starszy specjalista e-commerce
specjalista planowania kampanii
Główny specjalista ds. bhp
doradca sprzedaży
bankier klienta indywidualnego
Specjalista ds. ekonomicznych
młodszy specjalista ds. prawnych
młodszy specjalista ds ubezpieczen
Specjalista ds. zakładowej kontroli produkcji
specjalista ds kontrolingu
Specjalista ds. administracyjno-finanosowych
Specjalista ds. dokumentacji
Specjalista do spraw dokumentacji
specjalista ds. koordynacji projektów
Specjalista ds. technicznych i sprzedaży
gł. specjalista ds. zamówień publicznych
wsparcie sprzedaży / pracownik call center
Specjalista Systemów Komputerowych
sprzedawca-opiekun klienta
starszy specjalista ds. sprzedaży
specjalista ds. ewaluacji
Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu
Starszy Specjalista IT
specjalista ds. bhp inspektor ocgrony ppoż
Specjalista dss przedaży
specjalista ds informtycznych
starszy specjalista informatyk
koordynator działu obsługi klienta
Specjalista - technolog
specjalista ds. sprzedaży bezpośredniej
Młodszy specjalista ds wsparcia
młodszy specjalista ds. księgowości finansowej
specjalista ds. obslugi administracyjno ksiegowej biura
Kierownik ds Sprzedaży
Starszy Specjalista ds, Sprzedazy
specjalista ds bhp
Specjalista do spraw finansów
Młodszy specjalista ds administarcyjno-biurowych
specjalista ds. trchnicznych
starszy konsultant ds obsługi klienta
specjalista ds standaryzacji usług medycznych
Specjalista ds promocji i rekrutacji
specjalista ds obslugi klient
młodszy specjalista ds. spedycji samochodowej
doradza klienta z funkcją kasjera
obsługa klienta fińskojęzycznego
Specjalista administracji
specjalista ds analiz i marketingu
Specjlista ds. Obsługi Klienta
specjalista personalny
specjalista do spraw windykacji
specjalista ds. operacyjnych
specjalista ds. organizacj usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich
Młodszy specjalista ds. walidacji
Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych
młodszy specjalista ds. handlowych
Specjalista ds. zakupów strategicznych
specjalista ds rozliczeń gwarancyjnych
doradce klienta SME
specjalista ds badań i rozwoju
Specjalista ds Wdrażania Procesów Biznesowych
specjalista ds. farb
specjalista ds.administracyjnych
(junior) Specjalista ds. baz danych
Specjalista ds.operacji i kontroli ryzyka
Starszy doradca klienta biznesowego
Specjalista ds. Raportowania
specjalista dc. jakości
Specjalista ds. Rozwoju Bazy
specjalista ds. promocji i marketingu
Doradca Klienta w banku
starszy specjalista obsługi klienta
młodszy specjalista ds. likwidacji szkód
Specjalista ds administracyjnych
asystentka sprzedaży
Doradca klienta/sprzedawca
specjalista ds. relacji z klientami
specjalista ds architektury i budownictwa
osbługa klienta
główny specjalista ds. informatyzacji
specjalista ds. wspólnot mieszkaniowych
doradca Klienta banku
Specjalista ds rozliczenia produkcji
Specjalista ds. Standardów i Jakości Obsługi
Specjalista ds. Aparatury medycznej
Doradca klienta zagranicznego
Młodszy specjalista ds kadr
specjalista ds zakupów i logistyki
specjalista ds kontrolingu- stażysta
specjalista ds. zaopatrzenia i zatowarowania
Specjalista ds kontroli jakości i serwisu
Specjalista ds. usług IP i Transmisji
pracownik obluga klienta
specjalista ds.organizacji produkcji
Specjalista ds. Digitalizacji Danych
Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/ internetowej
Inżynier sprzedaży technologii i usług teleinformatycznych
Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi z zakresu marketingu i sprzedaży
Kierownik sali sprzedaży
Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej
Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
Organizator obsługi sprzedaży internetowaej
Pielęgniarka specjalista organizacji i zarządzania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
Pielęgniarka specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Położna specjalista organizacji i zarządzania
Położna specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
Położna specjalista pielęgniarstwa położniczego
Położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Położna specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta
Ratownik medyczny specjalista
Specjalista administracji publicznej
Specjalista analizy i rozwoju rynku
Specjalista bankowości
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
Specjalista dietetyk
Specjalista do spraw animacji multimedialnej
Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia
Specjalista do spraw badań społeczno -ekonomicznych
Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
Specjalista do spraw ergonomii i projektowania form użytkowych
Specjalista do spraw factoringu
Specjalista do spraw integracji europejskiej
Specjalista do spraw kluczowych klientów (key account manager)
Specjalista do spraw konsultingu
Specjalista do spraw kontrolingu
Specjalista do spraw kultury firmy
Specjalista do spraw marketingu i handlu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu
Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
Specjalista do spraw pakowania i opakowań
Specjalista do spraw planowania strategicznego
Specjalista do spraw pozyskiwania funduszy
Specjalista do spraw public relations
Specjalista do spraw rachunkowości
Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej
Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej
Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej
Specjalista do spraw reklamy
Specjalista do spraw rekrutacji pracowników
Specjalista do spraw rodziny (familolog)
Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych
Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych, Internetu i Intranetu
Specjalista do spraw rozwoju zawodowego
Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych
Specjalista do spraw szkoleń
Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych
Specjalista do spraw ubezpieczeń społecznych
Specjalista do spraw ubezpieczeń zdrowotnych
Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych
Specjalista do spraw wynagrodzeń
Specjalista do spraw zarządzania talentami
Specjalista do spraw zarządzania w oświacie
Specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej
Specjalista komunikacji społecznej
Specjalista marketingu społecznego
Specjalista monitoringu systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia
Specjalista ochrony informacji niejawnych
Specjalista ochrony środowiska
Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia
Specjalista polityki społecznej
Specjalista psychoterapii uzależnień
Specjalista resocjalizacji
Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
Specjalista terapii uzależnień
Specjalista wielokulturowości
Specjalista zaopatrzenia medycznego
Specjalista zarządzania informacją
Specjalista zarządzania kryzysowego
Specjalista zarządzania ryzykiem (underwriter)
Specjalista zdrowia publicznego
Specjalista żywienia człowieka
Specjalista ds. sterowania
st.rzemieślnik specjalista
obsluga klienta
Specjalista ds.rozwoju sieci IT
Specjalista ds. GIS
Specjalista ds. kontrolingu
doradca klienta zamożnego
Specjalista ds. Planowania Materiałów
specjalista ds.termoformingu
sprzedawca - doradca klienta
specjalista ds ochrony przyrody
analityk ds wsparcia sprzedaży
Konsultant ds. Sprzedaży PLAY
specjalista ds. wspólnot
Specjalista sem seo
młodszy specjalista do spraw pomiarów i badań
Specjalista ds prawnych
mANAGER DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY
specjalista ds produkcji zwierzęcej
Specjalista w biurze zarządu
młodszy specjalista ds. umów i audytów
specjalista ds. obsługi finansowej
specjalista ds obsługi finansowej
specjalista ds. rynku kapitałowego/makler
młodszy specjalista ds. dokumentacji kredytowej
specjalista ds. administracyjno-finansowych
specjalista w biurze leasingu
Specjalista ds. wspolnot mieszkaniowych
doradca klienta w call center banku
Młodszy specjalista ds. korespondencji
specjalista ds. roszczeń
specjalista automatyk
specjalista ds księgowo- kadrowych
Opiekun Klienta Biznesowego
Doradca Klienta ds. Obsługi Kasowej
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
obługa klienta
specjalista ds administracji sprzedaży
młodszy specjalista ds. turystyki
Starszy specjalista ds. administracji
specjalista ds. obsługi biura
Starszy specjalista R&D
Doradca klienta - kasjer
Starszy specjalista ds. płac i kadr
Specjalista do spraw technicznych
specjalista ds kadr i pl
Starszy specjalista ds zakupów
specjalista ds. seo
specjalista ds.zamówień
doradca klienta z funkcją kasjera
młodszy specjalista ds. rozliczeń prowizji
specjalista ds fakturowania
młodszy specjalista ds. analiz
Konsultant ds. obslugi klienta w salonie sprzedazy orange
specjalista ds. elektroniki
asystent biuro ubsługi klienta
specjalista ds. wynagrodzeń
Specjalista ds audytów 5S
specjalista ds klienta MSP
Specjalista bms
Specjalista ds. ochrony informacji niejawnych
specjalista ds. serwisu
specjalista ds. kontaktów z zagranicą
Specjalista ds. programów
specjalista ds. magazynowych
Doświadczony specjalista ds. logistyki
Młodszy specjalista ds. księgowości
spacjalista ds obslugi klienta
Specjalista ds wsparcia technicznego
specjalista ds analizy dna
specjalista ds skarbca
Asystentka wsparcia sprzedaży
Młodszy Specjalista Seo
specjalista ds. wprowadzania danych
specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego
specjalista ds.bhp
specjalista ds kosztów
specjalista ds LEAN
Doradca klienta w POK
starszy specjalista ds. technicznych
Główny Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży
Starszy specjalista do spraw wdrożeń systemów medycznych
specjalista ds. obsługi Klienta biznesowego
Magazynier specjalista ds. zaopatrzenia pół etatu
Mlodszy specjalista ds kontrolingu
Specjalista ds. obsługi rynku niemieckiego
Starszy Specjalista ds.BHP
Doradca ds. sprzedaży produktów bankowych
Biuro obsługi klienta
Specjalista ds. marketingi i PR
specjalista d/s zakupów w dziale medycznym
specjalista ds. rozliczeń sprzedaży
Starszy specjalista ds planowania produkcji
specjalista BI
asysten obsługi sprzedaży
młodszy specjalista ds aktuarialnych
specjalista ds. controllingu
Specjalista ds. administracji magazynowej.
Specjalista ds. sieci
specjalista ds. księgowań
Konsultant ds. sprzedaży contact center
Specjalista d.s zakupów
specjalista ds produktów finansowych
młodszy specjalista ds likwidacji szkóid
Asystent ds sprzedaży, telesprzedaży
Asystent ds. sprzedaży pojazdów i logistyki
Specjalista ds. jakosci dostawców
Specjalista ds. rozliczeń produkcji
Specjalista ds. operacji finansowych
specjalista ds. pozostałych / taxi dyspozytor
Specjalista ds. Allegro
Specjalista ds. systemu zarządzania jakością
Młodszy specjalista ds. martketingu
Młodszy specjalista ds. administracji
starszy specjalista ds magazynowych
specjalista ds. egzekucji
Mlodszy specjalista ds handlowych
Dostawca sprzedaży internetowej
specjalista ds. sprzedaży, handlowiec
specj. d/s realizacji sprzedazy
Mlodszy specjalista ds regulacji zobowiazan
Specjalista ds. systemów billingowych
Specjalista Help Desk IT
specjalista ds budownictwa i admistarcji
Specjalista ds. Analityki
bezpośrednia obsługa klienta
specjalista ds. realizacji usług w sieci
specjalista ds. automatyki
Specjalista ds. projektów unijnych
Administrator w dziela sprzedaży
specjalista ds. wsparcia zakupów
Specjalista ds. badań klinicznych
specjalista hydrolog
specjalista ds wsparcia oddziału
specjalsita ds.obsługi klienta
specjalista ds sanitarnych
specjalista ds dokumentacji
pracownik punktu obsługi klienta
Specjalista ds. automatyki budynków
Specjalista SAP BW
Specjalista ds. wsparcia IT
specjalista ds. relrutacji
Specjalista ds Kluczowego Klienta
Specjalista w Dziale Inwestycji
specjalista ds. logistyki sprzedaży
Młodszy specjalista automatyk
specjalista ds. obsługi klienta i windykcji
specjalista ds funduszy ue
manager wsparcia sprzedaży i analiz
młodszy specjalista ds. obsługi frachtu
starszy specjalista ds assistance
Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
Specjalista ds. Rozwoju Biznesu
Specjalista ds. franczyzy
specjalista do spraw wsparcia sprzedazy
Specjalista ds inwestycji deweloperskich
Kieronik Salonu Sprzedaży
Specjalista ds. szkoleń i promocji
pracownik ds sprzedaży
Specjalista ds. sprzedaż
specjalista ds. osobowych
rzemieślnik specjalista
specjalista ds. rozwoju oprogramowania
specjalista ds. kontaktów z mediami
specjalista ds. wysyłek
Specjalista - Projektant instalacji elektrycznych
starszy specjalista ds. zarządzania ryzykiem rynkowym
specjalista ds. dokumentacji projektowej
młodszy specjalista ds. przygotowania produkcji
Młodszy Specjalista ds. Kadr
specjalista ds. produkcji i kooperacji
specjalista energetyk
Główny Specjalista/Manager Kultury/Grafik
Specjalista ds. procesów miedzynarodowych
Specjalista IT ds. Administracji Sieci
specjalista ds. inwestycji zagranicznych
specjalista zamowień publicznych
specjalista zakupów
indywidualny doradca klienta
Starszy specjalista ds controllingu
Specjalista ds. usług porządkowych
magister pielegniarstwa specjalista epidemiologii
specjalista epidemiologii mgr
kierownik punkt sprzedaży
specjalista help desk
specjalista ds. logistyki i bezpieczeństwa chem.
specjalista zarządzania ryzykiem niefinansowym
specjalista ds. szkoleń i logistyki
specjalista ds logistyki produkcji
Specjalista tech. ds CAD/CAM
Specjalista ds. Planowania sprzedaży
Administrator sprzedaży
Specjalista ds laboratorium
starszy specjalista ds kadr
specjalista ds. rekrutacji i administracji kadr
Doradca d/s sprzedaży produktów finansowych
specjalista ds. rozwoju zawodowego
specjalista ds. kontroli
Specjalista ds. SolidWorks Cad 3D
Specjalista do spraw turystyki
specjalista ds kadrowo-płacowych
specjalista ds.reklamacji
Bankier Klienta
Specjalista ds administarcji magazynowej
Kierownik sprzedaży flotowej
Specjalista ds zakupu
specjalista ds. layoutów
Call Center Capgemini obsługa klienta telefonicznie, mailowo oraz przez połączenie zdalne internetowe
specjalista ds administracyjno biurowych
młodszy specjalista ds dokumentacji i aministracji kredytowej
Specjalista ds rozwoju i planowania transportu
Specjalista Mechanicznego Utrzymania Ruchu
Specjalista administracyjny
Specjalista ds. Zarządznia Zasobami Ludzkimi
specjalista do spraw czynszu
paracownik obslugi
Kierownik ds. sprzedaży
Specjalista ds. e-commerce
Starszy Specjalista ds. HR
Doradca klienta hipotecznego
specjalista ds. zegarkow
specjalista do spraw przygotowania produkcji
Specjalista ds kadr i księgowości
St. Specjalista ds. Analiz
Specjalista ds. Analiz Rynkowych
starszy specjalista ds,finansowo-księgowych
handlowiec ds. sprzedaży
specjalista sprzedaży i obsługi klienta
specjalista sprzedaży internetowej
specjalista ds zamowien publicznych
specjalista ds. ofertowania
Specjalista II ds umów i rozliczeń
Starszy Specjalista Helpdesk
Specjalista ds sprzedaży i obsługi
Młodszy specjalista SEM
pracownik ds obslugi naziemniej
specjalista do sp. windykacji
specjalista do spraw marketingu
specjalista ds. handlowo-magazynowych
Specjalista IT Help Desk
Specjalista ds. Jakości projektów obiektowych
Specjalista do spraw rozliczeń
referent do spr.sprzedazy i zakupow
specjalista ds. planowania i kontroli produkcji
Mlodszy specjalista ds wdrożeń
Specjalista ds. bezpieczenstwa
Specjalista ds. wyceny funduszy
specjalista ds e-marketingu
Wewnętrzny kierownik sprzedaży
specjalista pedagog
Specjalista ds. wynajmu
Specjalista ds. wsparcia i obsługi sprzedaży
Specjalista - Analityk
Specjalista techniczno handlowy
Specjalista ds adminisracjisprzedazy
Agent ds obslugi pasazerskiej
sprzedawca specjalista
Asysten ds. sprzedaży
specjalista ds. alokacji
ddoradca klienta
Koordynator sali sprzedaży
specjalista ds. optymalizacji
Specjalista ds.rozliczeń
ekspedytor sprzedaży
Młodszy Specjalista ds. Technicznych
asystent do sp sprzedazy internetowej
specjalista górniczy
specjalista ds R&D
Asystent ds obslugi klienta
Ds.obslugi zaplecza
specjalista ds. administracyjno-rozliczeniowych
Specjalista ds. planowania transportu
Specjalista wsparcia systemów
starszydoradca Klienta
Biuro Obsługi Klienta w wypożyczalni samochodów
Specjalista programista
Młodszy specjalista ds. controllingu
Menedżer Sprzedaży
Specjalista ds. Walidacji
specjalista marketing
Specialista ds. rekrutacji i sprzedaży
specjalista ds. mechanicznych/serwisu
specjalista ds. badań ndt
specjalista ds regulowania zobowiązań
Specjalista pielęgniarka
Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i administracji
Główny Specjalista ARiMR
Specjalista Serwisu Technicznego
Specjalista ds. budowania kampanii digitalowych
Specjalista ds zabezpieczeń ppoż
Specjalista controlingu i planowania produkcji
Specjalista do spraw Zbrojeniowych
specjalista spawalnik
specjalista ds. reklamacji i jakości
Młodszy specjalista ds produkcji
specjalista ds szkolen i audytow
Specjalista ds. B+R
Specjalista ds. zamowien
Specjalista ds windykacja
specjalista ds. statystyki
Specjalista kontraktow
komsultant obslugi klienta
specjlista ds. sprzedaży
Specjalista do spraw obsugi klienta
Przedstawiciel handlowy / specjalista ds. sprzedaży
Główny Specjalista Informayk
specjalista do zarządzania i organizacji
konsultant ds sprzedaży
Specjalista ds. eksportu i logistyki
Kierownik Dział€ Obsługi Klienta
St. Specjalista
Specjalista ds. rozwoju produktu
doradca Klienta-kasjer
Starszy Specjalista ds Korespondencji Przychodzącej
Specjalista ds. sprzedaży ibezpi
Starszy specjalista ds. rekrutacji
Specjalista ds. Systemów Zarządzania Jakością
Koordynator obsługi klienta
Punkt Obsługi Klienta kasjer
specjalista/handlu
specjalista ds. badań laboratoryjnych
specjalista wsparcia IT
doradaca klienta
Młodszy Specjalista ds inwestycji
Asystent ds. Księgowości i sprzedaży
Specjalista ds.transportu
Specjalista ds. Transportu i spraw celnych
specjalista ds obsługi patentowej
specjalista ds. infolinii
SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY I LOGISTYKI
Specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji
Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Specjalista da automatyki
Mładszy specjalista
prac.obsługi klienta
Młodszy Specjalista w Dziale Logistyki
specjalista ds. ochrony danych osobowych
specjalista ds wprowadzania danych
asystent sprzedaży internetowej
Specjalista ds. baz danych i aplikacji
Specjalista ds. zobowiazan
specjalista ds. teledetekcji
Specjalista Wzornictwa
specjalista ds.realizacji zamówień
Młodszy specjalista back office
Kierownik Biura Obslugi Klienta
starszy specjalista ds. jakości

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 136 1 300 1 671 2 200 2 999 4 000 5 000
Przeciętnie zarabia się: 2 200
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 136 i więcej niż 5 000
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 300 i więcej niż 4 000
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 671 i więcej niż 2 999
Ile zarabia Specjalista

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Specjalista średnio wynosi 2 522 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 552 zł,umowa zlecenie:3 408 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:2 967 zł,umowa o dzieło:2 802 zł,faktura Vat:3 077 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 671 zł i 2 999

Mediana zarobków wynosi: 2 200 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 136 zł percentyl 10: 1 300 zł percentyl 25: 1 671 zł percentyl 50: 2 200 zł percentyl 75: 2 999 zł percentyl 90: 4 000 zł percentyl 95: 5 000 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 2 999 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 671 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 5 000
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Kadra zarządzająca: 4 321 zł Najmniej w Produkcja: 2 629
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w mazowieckie: 2 948 zł Najmniej w świętokrzyskie: 1 832
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Dyrektor Wsparcia Sprzedaży: 15 000 zł Najmniej w Specjalista d/s inżynierii i uruchomień: 6 000
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w wraszawa: 7 300 zł Najmniej w Ośno Lubuskie: 3 857
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 2 842 zł Najmniej w do 20 pracowników: 2 090
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 15 do 20 lat: 3 346 zł Najmniej w do 6 msc: 1 759
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 780 zł Najmniej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 2 057
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 4 171 zł Najmniej w umowa zlecenie - student do 26 lat: 1 532
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w ponad 20 lat: 2 614 zł Najmniej w : 2 247
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 6: 2 959 zł Najmniej w 1: 2 336
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 3 137 zł Najmniej w bardzo źle: 1 769

Raport powstał na podstawie 3825 ankiet

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Kadra zarządzająca 4321 zł( 21 )
Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz 3767 zł( 3 )
Projektowanie/Wdrażanie 3322 zł( 18 )
Informatyka/Programowanie 3307 zł( 56 )
Informatyka/Administracja 3128 zł( 92 )
Analiza 3102 zł( 16 )
Farmaceutyka/Biotechnologia 3093 zł( 46 )
Prawo 2929 zł( 21 )
Telekomunikacja 2834 zł( 132 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 2810 zł( 104 )
Media/Sztuka/Rozrywka 2804 zł( 34 )
Budownictwo/Geodezja 2799 zł( 145 )
Geologia/Hydrologia/Tektonika 2786 zł( 3 )
Finanse/Ekonomia 2772 zł( 373 )
Zakupy 2767 zł( 77 )
Praca fizyczna 2748 zł( 4 )
Instalacja/Utrzymanie/Serwis 2681 zł( 38 )
Księgowość/Audyt/Podatki 2661 zł( 56 )
Pracownik ochrony 2643 zł( 4 )
Produkcja 2629 zł( 233 )
Województwo tabela html wykres flash
mazowieckie 2948 zł( 1227 )
wielkopolskie 2512 zł( 350 )
pomorskie 2455 zł( 244 )
śląskie 2356 zł( 393 )
dolnośląskie 2349 zł( 395 )
małopolskie 2342 zł( 288 )
lubuskie 2340 zł( 43 )
łódzkie 2320 zł( 220 )
zachodniopomorskie 2284 zł( 119 )
podlaskie 2201 zł( 53 )
kujawsko-pomorskie 2113 zł( 165 )
warmińsko-mazurskie 2106 zł( 61 )
opolskie 2106 zł( 72 )
lubelskie 2018 zł( 76 )
podkarpackie 2004 zł( 67 )
świętokrzyskie 1832 zł( 36 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2847 zł( 1598 )
Kobieta 2289 zł( 2223 )
Wiek tabela html wykres flash
65 5400 zł( 1 )
43 4386 zł( 20 )
49 4233 zł( 7 )
42 4019 zł( 17 )
50 3571 zł( 15 )
40 3536 zł( 49 )
34 3312 zł( 92 )
36 3303 zł( 62 )
45 3298 zł( 11 )
41 3297 zł( 16 )
58 3267 zł( 3 )
38 3231 zł( 53 )
39 3230 zł( 37 )
47 3229 zł( 8 )
35 3206 zł( 90 )
46 3176 zł( 7 )
48 3140 zł( 5 )
33 2936 zł( 119 )
31 2890 zł( 164 )
16 2887 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Dyrektor Wsparcia Sprzedaży 15000 zł( 1 )
Specjalista ds. rozwoju oprogramowania 10000 zł( 1 )
konsultant-specjalista 9000 zł( 1 )
specjalista d/s marketingu i sprzedaży oraz mistrz budowy 9000 zł( 1 )
specjalista sap sd 8500 zł( 1 )
główny specjalista ds. informatyzacji 8427 zł( 1 )
Główny specjalista ds. bhp 7892 zł( 1 )
manager ds. sprzedaży 7500 zł( 1 )
Dyrektor Sprzedaży 7471 zł( 23 )
Głowny specjalista ds zakupów 7300 zł( 1 )
kierownik ds. obsługi klienta 6800 zł( 1 )
Kierownik ds Sprzedaży 6750 zł( 2 )
Specjalista ds. Raportowania 6670 zł( 1 )
Specjalista ds. płac 6625 zł( 2 )
Regionalny Dyrektor Sprzedaży 6500 zł( 1 )
Specjalista ds Wdrażania Procesów Biznesowych 6360 zł( 1 )
Prognostyk Sprzedaży 6300 zł( 1 )
Specjalista ds. projektów UE 6300 zł( 1 )
Specjalista ds. zakupów strategicznych 6100 zł( 1 )
Specjalista d/s inżynierii i uruchomień 6000 zł( 1 )
Miejscowość tabela html wykres flash
wraszawa 7300 zł( 1 )
Wilczyn 7200 zł( 1 )
warsawa 6550 zł( 2 )
Mysłowice 6000 zł( 2 )
Sosnowi8ec 6000 zł( 1 )
plock 6000 zł( 1 )
Legionowo 5930 zł( 5 )
duża 5200 zł( 1 )
Lodz/Wroclaw 5100 zł( 1 )
częstochowai 5000 zł( 1 )
Polska 5000 zł( 1 )
Teresin 5000 zł( 1 )
Cigacice 4900 zł( 1 )
Pułtusk 4650 zł( 2 )
Chorula 4615 zł( 2 )
piława 4444 zł( 1 )
bielski 4200 zł( 1 )
Pruszcz Gdański 3888 zł( 3 )
Nadarzyn 3882 zł( 3 )
Ośno Lubuskie 3857 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 2842 zł( 887 )
od 500 do 1000 pracowników 2576 zł( 336 )
od 100 do 250 pracowników 2573 zł( 632 )
od 250 do 500 pracowników 2552 zł( 401 )
od 20 do 50 pracowników 2491 zł( 441 )
od 50 do 100 pracowników 2452 zł( 432 )
do 20 pracowników 2090 zł( 667 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
niepełne podstawowe/podstawowe 2970 zł( 5 )
gimnazjalne 2720 zł( 6 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2685 zł( 2148 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2426 zł( 939 )
średnie 2195 zł( 456 )
pomaturalne/policealne 2102 zł( 247 )
zasadnicze zawodowe 1745 zł( 17 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat 3346 zł( 79 )
od 10 do 15 lat 3268 zł( 303 )
od 5 do 10 lat 2926 zł( 792 )
conajmniej 20 lat 2667 zł( 82 )
od 3 do 5 lat 2553 zł( 899 )
od 1 do 3 lat 2241 zł( 1158 )
od 6 do 12 msc 2003 zł( 249 )
do 6 msc 1759 zł( 249 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2780 zł( 2018 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2335 zł( 841 )
wieś 2173 zł( 82 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 2157 zł( 580 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 2057 zł( 241 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 4171 zł( 41 )
umowa o pracę 2552 zł( 3574 )
umowa o dzieło 1904 zł( 23 )
umowa zlecenie 1784 zł( 94 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1532 zł( 93 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
ponad 20 lat 2614 zł( 1037 )
od 10 do 20 lat 2565 zł( 1363 )
od 3 do 5 lat 2464 zł( 390 )
od 5 do 10 lat 2429 zł( 746 )
do 3 lat 2318 zł( 260 )
2247 zł( 27 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
6 2959 zł( 109 )
10 2793 zł( 93 )
8 2750 zł( 68 )
5 2717 zł( 273 )
7 2598 zł( 100 )
4 2589 zł( 349 )
3 2585 zł( 758 )
2 2551 zł( 705 )
9 2389 zł( 26 )
1 2336 zł( 1236 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 3137 zł( 376 )
dobrze 2766 zł( 1395 )
neutralne 2389 zł( 1365 )
źle 1987 zł( 515 )
bardzo źle 1769 zł( 155 )
Ile zarabia Specjalista d s sprzedazy i obslugi klienta? Zarabia: 2522 zł (3825 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia specjalista d s sprzedazy i obslugi klienta. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 3825 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie