Ile zarabia Nauczyciel przedszkola? Zarabia: 1453 zł (5 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
1 453 zł Kobieta 1 453 zł Kobieta
Miejscowość
1 800 zł Pruszcz Gdański 1 247 zł Wrocław
Województwo
1 650 zł pomorskie 1 247 zł dolnośląskie
Wykształcenie
1 500 zł wyższe licencjackie/inżynierskie 1 442 zł wyższe magisterskie lub równorzędne
Zadowolenie
1 650 zł bardzo dobrze 1 322 zł dobrze
1 453 zł 1 400 zł 5
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 262 1 276 1 320 1 400 1 500 1 680 1 740
Przeciętnie zarabia się: 1 400
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 262 i więcej niż 1 740
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 276 i więcej niż 1 680
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 320 i więcej niż 1 500
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku nauczyciel przedszkola średnio wynosi 1 453 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:2 046 zł,umowa zlecenie:1 964 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:1 709 zł,umowa o dzieło:1 614 zł,faktura Vat:1 773 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 320 zł i 1 500

Mediana zarobków wynosi: 1 400 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 262 zł percentyl 10: 1 276 zł percentyl 25: 1 320 zł percentyl 50: 1 400 zł percentyl 75: 1 500 zł percentyl 90: 1 680 zł percentyl 95: 1 740 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 1 500 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 320 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 1 740
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Szkolenia/Edukacja: 1 453 zł Najmniej w Szkolenia/Edukacja: 1 453
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w pomorskie: 1 650 zł Najmniej w dolnośląskie: 1 247
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w nauczyciel przedszkola: 1 453 zł Najmniej w nauczyciel przedszkola: 1 453
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Pruszcz Gdański: 1 800 zł Najmniej w Wrocław: 1 247
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 50 do 100 pracowników: 1 500 zł Najmniej w od 20 do 50 pracowników: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 1 do 3 lat: 1 800 zł Najmniej w od 3 do 5 lat: 1 247
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w wieś: 1 524 zł Najmniej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 1 400
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 1 505 zł Najmniej w umowa zlecenie: 1 247
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w do 3 lat: 1 456 zł Najmniej w ponad 20 lat: 1 450
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 2: 1 524 zł Najmniej w 1: 1 407
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 1 650 zł Najmniej w dobrze: 1 322

Raport powstał na podstawie 5 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego.

Zadania na stanowisku

- wyposażanie dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą poznawania siebie i najbliższego środowiska (dziecko, rodzina, środowisko) oraz związaną z utrzymywaniem zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie form twórczości dziecięcej, poprzez wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci, z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, doprowadzanie dzieci do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
- kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym;
- realizowanie programów wychowania przedszkolnego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno-pedagogicznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie ich niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie dzieciom (uczniom) odpowiednich warunków do nauki i zabawy;
- wdrażanie dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu wychowania przedszkolnego;
- kształcenie dzieci w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu wychowania przedszkolnego, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci;
- reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.

Zadania dodatkowe

- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
- organizowanie wycieczek, opieka nad dziećmi w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
- pełnienie funkcji wychowawcy grupy;opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Szkolenia/Edukacja 1453 zł( 5 )
Województwo tabela html wykres flash
pomorskie 1650 zł( 2 )
wielkopolskie 1400 zł( 1 )
lubelskie 1320 zł( 1 )
dolnośląskie 1247 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Kobieta 1453 zł( 5 )
Wiek tabela html wykres flash
34 1800 zł( 1 )
22 1500 zł( 1 )
26 1400 zł( 1 )
24 1320 zł( 1 )
25 1247 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
nauczyciel przedszkola 1453 zł( 5 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Pruszcz Gdański 1800 zł( 1 )
Łeba 1500 zł( 1 )
Poznań 1400 zł( 1 )
Biłgoraj 1320 zł( 1 )
Wrocław 1247 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 50 do 100 pracowników 1500 zł( 1 )
do 20 pracowników 1456 zł( 3 )
od 20 do 50 pracowników 1400 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe licencjackie/inżynierskie 1500 zł( 1 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 1442 zł( 4 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 1 do 3 lat 1800 zł( 1 )
do 6 msc 1410 zł( 2 )
od 6 do 12 msc 1400 zł( 1 )
od 3 do 5 lat 1247 zł( 1 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
wieś 1524 zł( 2 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 1410 zł( 2 )
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1400 zł( 1 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 1505 zł( 4 )
umowa zlecenie 1247 zł( 1 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
do 3 lat 1456 zł( 3 )
ponad 20 lat 1450 zł( 2 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
2 1524 zł( 2 )
1 1407 zł( 3 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 1650 zł( 2 )
dobrze 1322 zł( 3 )
Ile zarabia Nauczyciel przedszkola? Zarabia: 1453 zł (5 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia nauczyciel przedszkola. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 5 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie