Ile zarabia Nauczyciel chemii? Zarabia: 1638 zł (2 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
1 638 zł Kobieta 1 638 zł Kobieta
Miejscowość
2 500 zł Lublin 777 zł Lubartów
Województwo
1 638 zł lubelskie 1 638 zł lubelskie
Wykształcenie
1 638 zł wyższe magisterskie lub równorzędne 1 638 zł wyższe magisterskie lub równorzędne
Zadowolenie
2 500 zł bardzo źle 777 zł dobrze
1 638 zł 1 639 zł 2
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
863 949 1 208 1 639 2 069 2 328 2 414
Przeciętnie zarabia się: 1 639
5%ludzi zarabia mniej niż: 863 i więcej niż 2 414
10%ludzi zarabia mniej niż: 949 i więcej niż 2 328
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 208 i więcej niż 2 069
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku nauczyciel chemii średnio wynosi 1 638 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:2 307 zł,umowa zlecenie:2 214 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:1 927 zł,umowa o dzieło:1 820 zł,faktura Vat:1 998 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 208 zł i 2 069

Mediana zarobków wynosi: 1 639 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 863 zł percentyl 10: 949 zł percentyl 25: 1 208 zł percentyl 50: 1 639 zł percentyl 75: 2 069 zł percentyl 90: 2 328 zł percentyl 95: 2 414 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 2 069 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 208 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 2 414
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Szkolenia/Edukacja: 1 638 zł Najmniej w Szkolenia/Edukacja: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w lubelskie: 1 638 zł Najmniej w lubelskie: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w nauczyciel chemii: 1 638 zł Najmniej w nauczyciel chemii: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Lublin: 2 500 zł Najmniej w Lubartów: 777
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w od 20 do 50 pracowników: 2 500 zł Najmniej w do 20 pracowników: 777
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 10 do 15 lat: 2 500 zł Najmniej w do 6 msc: 777
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 1 638 zł Najmniej w miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 1 638 zł Najmniej w umowa o pracę: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w ponad 20 lat: 2 500 zł Najmniej w od 10 do 20 lat: 777
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 1: 1 638 zł Najmniej w 1: 1 638
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo źle: 2 500 zł Najmniej w dobrze: 777

Raport powstał na podstawie 2 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Zadania na stanowisku

- wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu: podstawowych procesów chemicznych spotykanych w życiu codziennym, roli chemii w przekształcaniu materii, bezpiecznego korzystania z osiągnięć współczesnych technologii, a także złożoności relacji między człowiekiem a materią i wytworami technologicznymi, współczesnej cywilizacji;
- kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym przedmiotu;
- realizowanie programów nauczania chemii wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk przyrodniczych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie umiejętności uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
- wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
- kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- kształcenie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
- reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbanie o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.

Zadania dodatkowe

- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego;
- prowadzenie koła zainteresowań, organizacji szkolnej, organizowanie wycieczek szkolnych, opieka nad młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku;
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Szkolenia/Edukacja 1638 zł( 2 )
Województwo tabela html wykres flash
lubelskie 1638 zł( 2 )
Płeć tabela html wykres flash
Kobieta 1638 zł( 2 )
Wiek tabela html wykres flash
35 2500 zł( 1 )
27 777 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
nauczyciel chemii 1638 zł( 2 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Lublin 2500 zł( 1 )
Lubartów 777 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
od 20 do 50 pracowników 2500 zł( 1 )
do 20 pracowników 777 zł( 1 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
wyższe magisterskie lub równorzędne 1638 zł( 2 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 10 do 15 lat 2500 zł( 1 )
do 6 msc 777 zł( 1 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 1638 zł( 2 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 1638 zł( 2 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
ponad 20 lat 2500 zł( 1 )
od 10 do 20 lat 777 zł( 1 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
1 1638 zł( 2 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo źle 2500 zł( 1 )
dobrze 777 zł( 1 )
Ile zarabia Nauczyciel chemii? Zarabia: 1638 zł (2 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia nauczyciel chemii. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 2 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie