Ile zarabia Nauczyciel? Zarabia: 1647 zł (108 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
1 801 zł Mężczyzna 1 606 zł Kobieta
Miejscowość
4 200 zł Krapkowice 1 765 zł Olsztyn
Województwo
2 443 zł kujawsko-pomorskie 1 238 zł zachodniopomorskie
Wykształcenie
2 500 zł średnie 806 zł pomaturalne/policealne
Zadowolenie
1 671 zł bardzo dobrze 1 518 zł bardzo źle
1 647 zł 1 545 zł 108
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Szybki link - skopiuj i wyślij:

Warunki raportu:

Stanowisko
Podobne stanowiska
Nauczyciel
nauczyciel akademicki
pomoc nauczyciela
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel stażysta
nauczyciel dyplomowany
Nauczyciel mianowany
asystent nauczyciela
nauczyciel psychologii
dyrektor / nauczyciel przedszkole prywatne
Nauczyciel
asystentka nauczyciela w przedszkolu
nauczyciel chemii
nauczyciel fizjoterapeuta
nauczyciel angielskiego
nauczyciel akademiski badacz
nauczyciel w przedszkolu
nauczyciel przedszkola
nauczyciel wychowania przedszkolnego
asystent nauczyciela przedszkola
nauczyciel przedszkolanka
nauczyciel wf
nauczyciel gry na fortepianie
asystentka nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego
nauczyciel wychowania przedszkolnego, mianowany
nauczyciel gry na gitarze
Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca
Nauczyciel bibliotekarz
Nauczyciel biologii
Nauczyciel doradca metodyczny
Nauczyciel etyki
Nauczyciel etyki w szkole podstawowej
Nauczyciel fizyki i astronomii
Nauczyciel geografii
Nauczyciel głuchych i niedosłyszących (surdopedagog)
Nauczyciel historii
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Nauczyciel informatyki/technologii informacyjnej
Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej
Nauczyciel instruktor
Nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka francuskiego
Nauczyciel języka francuskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka hiszpańskiego
Nauczyciel języka hiszpańskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka polskiego
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka rosyjskiego
Nauczyciel języka rosyjskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel języka włoskiego
Nauczyciel języka włoskiego w szkole podstawowej
Nauczyciel konsultant
Nauczyciel logopeda
Nauczyciel matematyki
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel muzyki w placówkach pozaszkolnych
Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej
Nauczyciel nauczania początkowego
Nauczyciel na odległość
Nauczyciel niedostosowanych społecznie (socjoterapeuta)
Nauczyciel niewidomych i niedowidzących (tyflopedagog)
Nauczyciel plastyki
Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej
Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
Nauczyciel przedsiębiorczości
Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo
Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej
Nauczyciel przysposobienia obronnego
Nauczyciel psycholog
Nauczyciel religii
Nauczyciel religii w szkole podstawowej
Nauczyciel sztuki w placówkach pozaszkolnych
Nauczyciel techniki
Nauczyciel techniki w szkole podstawowej
Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych
Nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)
Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie
Nauczyciel wiedzy o kulturze
Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
Nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej
Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych
Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
Nauczyciel - specjalista terapii pedagogicznej
Nauczyciel edukacji przedszkolnej
asystent nauczyciel akademicki
nauczyciel p. zawodowe
pomoc nauczyciela przedszkola
nauczyciel wspomagający
nauczyciel świetlicy
nauczyciel kontraktowy w przedszkolu
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka
Asystent nauczyciela w przedszkolu
pomoc nauczyciela w przedszkolu
pomoc nauczyciela przedszkolu
pomo nauczyciela przedszkola
Nauczyciel fortepianu
nauczyciel dyplomopwany
nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu
nauczyciel - stażysta

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
900 999 1 348 1 545 1 818 2 255 2 860
Przeciętnie zarabia się: 1 545
5%ludzi zarabia mniej niż: 900 i więcej niż 2 860
10%ludzi zarabia mniej niż: 999 i więcej niż 2 255
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 348 i więcej niż 1 818
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Nauczyciel średnio wynosi 1 647 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:2 320 zł,umowa zlecenie:2 226 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:1 938 zł,umowa o dzieło:1 830 zł,faktura Vat:2 009 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 348 zł i 1 818

Mediana zarobków wynosi: 1 545 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 900 zł percentyl 10: 999 zł percentyl 25: 1 348 zł percentyl 50: 1 545 zł percentyl 75: 1 818 zł percentyl 90: 2 255 zł percentyl 95: 2 860 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 1 818 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 348 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 2 860
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Kadra zarządzająca: 4 200 zł Najmniej w Staże: 1 235
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w kujawsko-pomorskie: 2 443 zł Najmniej w zachodniopomorskie: 1 238
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Nauczyciel: 1 647 zł Najmniej w Nauczyciel: 1 647
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Krapkowice: 4 200 zł Najmniej w Olsztyn: 1 765
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 2 132 zł Najmniej w do 20 pracowników: 1 502
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w od 15 do 20 lat: 2 600 zł Najmniej w od 6 do 12 msc: 1 350
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto do 20 tys. mieszkańców: 1 757 zł Najmniej w wieś: 1 492
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w umowa o pracę: 1 677 zł Najmniej w umowa o dzieło: 966
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w ponad 20 lat: 1 741 zł Najmniej w od 3 do 5 lat: 1 442
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 8: 2 400 zł Najmniej w 10: 1 401
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 1 671 zł Najmniej w bardzo źle: 1 518

Raport powstał na podstawie 108 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu nauk ekonomicznych na poziomie wyższym na różnych rodzajach studiów, przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania i analizy dotyczące teorii ekonomii, ekonometrii, polityki gospodarczej, analizy funkcjonowania systemu ekonomicznego, ekonomiki pracy, finansów publicznych i podatków czy też usług publicznych i świadczeń społecznych; opracowuje teorie, analizy, metody, kryteria i oceny porównawcze oraz je publikuje; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych

Zadania na stanowisku

­- planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu biologii;
-­ opracowywanie i wprowadzanie nowych, skutecznych metod nauczania;
- ­ projektowanie i wdrażanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- ­ prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- ­ przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- ­ nadzorowanie prac eksperymentalnych prowadzonych przez studentów w ramach studenckich kół naukowych;
- ­ przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- ­ prowadzenie badań naukowych w swojej specjalności, z zakresu biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii;
- opracowywanie teorii, koncepcji i metod działania;
- ­ branie udziału w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występowanie z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych;
- ­ kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi przez podległych pracowników;
- ­ uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych uczelni;
- ­ uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej lub dydaktycznej uczelni, wydziału, instytutu czy katedry;
- ­ udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.
- opracowywanie i doskonalenie programów nauczania z zakresu chemii, biochemii i technologii chemicznej oraz ich przystosowywanie do przyszłych potrzeb absolwentów;
- - opracowywanie i wdrażanie nowych, skutecznych metod i technik dydaktycznych;
- przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów dla studentów i doktorantów;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- prowadzenie badań nad metodami ustalania jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych badanego materiału na potrzeby technologicznych procesów przemysłowych i oceny produktów;
- prowadzenie badań zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji oraz zjawisk towarzyszących procesom chemicznym;
- prowadzenie badań układów i procesów chemicznych za pomocą metod chemii i fizyki teoretycznej, metod matematycznych i modelowania komputerowego;
- prowadzenie badań z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej obejmujących opracowywania zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych;
- prowadzenie badań procesów chemicznych, którym towarzyszy zjawisko naturalnej bądź sztucznej promieniotwórczości;
- prowadzenie innych badań z zakresu nauk chemicznych i publikowanie wyników badań;
- sprawowanie opieki nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej i dydaktycznej - uczelni, wydziału czy katedry.
- planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu nauk ekonomicznych, obejmujących ekonomię, nauki o zarządzaniu i towaroznawstwo;
- opracowywanie i wprowadzanie nowych, efektywnych metod i technik dydaktycznych;
- przygotowywanie podręczników, skryptów oraz środków dydaktycznych;
- prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów dla studentów i doktorantów;
- wyrabianie u słuchaczy zdolności do abstrakcyjnego myślenia, budowania modeli ekonomicznych i doboru testów weryfikacyjnych;
- przeprowadzanie kolokwiów i egzaminów oraz wystawianie ocen;
- sprawowanie opieki nad studentami studiującymi według indywidualnych programów;
- przeprowadzanie analizy teorii i systemów ekonomicznych, układu wartości i założeń, zakresu, sposobów realizacji, funkcjonowania i rozwoju implikacji wdrożeniowych dla polityki gospodarczej i społecznej;
- analizowanie skutków polityki gospodarczej państwa, przewidywanie efektów jej zmian dla kraju, regionu, w odniesieniu do działalności gospodarczej, zatrudnienia czy dochodów;
- wykonywanie kompleksowych analiz funkcjonowania systemu ekonomicznego oraz poszczególnych podmiotów gospodarczych;
- dokonywanie analiz kształtowania zasobów pracy, zatrudnienia i bezrobocia, motywacji do pracy, organizacji i wydajności pracy;
- analizowanie współzależności pomiędzy finansami publicznymi i prywatnymi na różnych poziomach i w różnych przekrojach;
- analizowanie zapotrzebowania na usługi społeczne, zakres, koszt i skuteczność działania instytucji rządowych, samorządowych i społecznych;
- uczestniczenie w organizacji kształcenia i badań naukowych;
- uczestniczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki finansowej, kadrowej, naukowej oraz działalności dydaktycznej zarówno uczelni, jak i wydziału, instytutu czy katedry;
- udzielanie konsultacji naukowych oraz wykonywanie ekspertyz.
- planowanie i przygotowywanie programów kształcenia z zakresu farmacji;
- opracowywanie i wprowadzanie skutecznych i sprawnych metod nauczania;
- projektowanie i wprowadzanie nowych technik i technicznych środków dydaktycznych;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów, zajęć praktycznych i innych form kształcenia;
- ocena wyników kształcenia studentów farmacji;
- prowadzenie badań naukowych w swojej dyscyplinie i udostępnianie wiedzy innym przez publikacje, udział w konferencjach naukowych i w inny sposób;
- kierowanie badaniami prowadzonymi przez studentów, pracowników akademickich i innych podległych pracowników;
- przygotowywanie podręczników akademickich, skryptów i innych pomocy dydaktycznych;
- bezpośrednie lub pośrednie uczestniczenie w opiece zdrowotnej związanej z kształceniem studentów i farmaceutów;
- uczestniczenie w działalności akademickiej i organizacyjnej uczelni medycznej (udział w radzie wydziału, komisjach, innych rodzajach działalności);
- nadzorowanie i kształcenie innych pracowników.

Zadania dodatkowe

Szczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Kadra zarządzająca 4200 zł( 1 )
Human Resources 3000 zł( 1 )
Administracja Państwowa 2284 zł( 2 )
Szkolenia/Edukacja 1627 zł( 87 )
Inne 1615 zł( 8 )
Sport/Rekreacja 1600 zł( 1 )
Administracja biurowa 1300 zł( 2 )
Staże 1235 zł( 5 )
Województwo tabela html wykres flash
kujawsko-pomorskie 2443 zł( 3 )
opolskie 2283 zł( 4 )
pomorskie 2004 zł( 7 )
podkarpackie 1900 zł( 2 )
łódzkie 1893 zł( 8 )
podlaskie 1770 zł( 3 )
mazowieckie 1707 zł( 21 )
warmińsko-mazurskie 1647 zł( 3 )
dolnośląskie 1628 zł( 9 )
małopolskie 1619 zł( 9 )
świętokrzyskie 1616 zł( 2 )
śląskie 1452 zł( 14 )
lubuskie 1362 zł( 4 )
lubelskie 1324 zł( 5 )
wielkopolskie 1250 zł( 10 )
zachodniopomorskie 1238 zł( 4 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 1801 zł( 19 )
Kobieta 1606 zł( 88 )
Wiek tabela html wykres flash
41 4000 zł( 1 )
40 3200 zł( 3 )
57 3000 zł( 1 )
48 2600 zł( 1 )
38 2000 zł( 1 )
36 1914 zł( 1 )
33 1862 zł( 4 )
30 1830 zł( 11 )
35 1825 zł( 4 )
44 1767 zł( 3 )
23 1677 zł( 8 )
45 1600 zł( 1 )
34 1597 zł( 5 )
29 1575 zł( 2 )
32 1573 zł( 3 )
27 1520 zł( 12 )
25 1417 zł( 14 )
28 1378 zł( 10 )
24 1372 zł( 8 )
26 1334 zł( 10 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Nauczyciel 1647 zł( 108 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Krapkowice 4200 zł( 1 )
Chocianów 3000 zł( 1 )
warsawa 3000 zł( 1 )
Bydgoszcz 2990 zł( 2 )
Nysa 2600 zł( 1 )
Gdańsk 2550 zł( 3 )
Pabianice 2303 zł( 1 )
Łowicz 2100 zł( 1 )
Malbork 2100 zł( 2 )
Chorzów 2000 zł( 1 )
Dąbrowa Górnicza 2000 zł( 1 )
Sieradz 2000 zł( 1 )
Piotrków Trybunalski 1919 zł( 1 )
Przemyśl 1900 zł( 2 )
Łódź 1856 zł( 3 )
Nowa Ruda 1800 zł( 1 )
Strzelce Krajeńskie 1800 zł( 1 )
Warszawa 1771 zł( 10 )
Białystok 1770 zł( 3 )
Olsztyn 1765 zł( 2 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 2132 zł( 2 )
od 100 do 250 pracowników 1918 zł( 8 )
od 20 do 50 pracowników 1724 zł( 38 )
od 50 do 100 pracowników 1571 zł( 27 )
od 500 do 1000 pracowników 1535 zł( 1 )
do 20 pracowników 1502 zł( 31 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
średnie 2500 zł( 2 )
niepełne podstawowe/podstawowe 2000 zł( 1 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 1667 zł( 80 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 1529 zł( 24 )
pomaturalne/policealne 806 zł( 1 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
od 15 do 20 lat 2600 zł( 3 )
conajmniej 20 lat 2333 zł( 7 )
od 10 do 15 lat 1917 zł( 6 )
od 3 do 5 lat 1684 zł( 18 )
od 5 do 10 lat 1669 zł( 17 )
do 6 msc 1495 zł( 17 )
od 1 do 3 lat 1471 zł( 34 )
od 6 do 12 msc 1350 zł( 6 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto do 20 tys. mieszkańców 1757 zł( 16 )
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 1722 zł( 32 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 1586 zł( 25 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 1577 zł( 25 )
wieś 1492 zł( 7 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
umowa o pracę 1677 zł( 97 )
umowa zlecenie 1496 zł( 8 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1253 zł( 1 )
umowa o dzieło 966 zł( 2 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
ponad 20 lat 1741 zł( 55 )
od 10 do 20 lat 1638 zł( 19 )
od 5 do 10 lat 1529 zł( 13 )
do 3 lat 1443 zł( 14 )
od 3 do 5 lat 1442 zł( 6 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
8 2400 zł( 1 )
7 1784 zł( 2 )
2 1748 zł( 24 )
4 1743 zł( 3 )
5 1700 zł( 2 )
1 1625 zł( 49 )
3 1554 zł( 22 )
10 1401 zł( 3 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 1671 zł( 14 )
dobrze 1660 zł( 47 )
neutralne 1652 zł( 28 )
źle 1607 zł( 15 )
bardzo źle 1518 zł( 4 )
Ile zarabia Nauczyciel? Zarabia: 1647 zł (108 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia nauczyciel. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 108 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie