Ile zarabia Geodeta? Zarabia: 2193 zł (113 ankiet) :: Pensje.net

Szybkie podsumowanie

Płeć
2 414 zł Mężczyzna 1 740 zł Kobieta
Miejscowość
6 500 zł Kamień Pomorski 2 200 zł Radom
Województwo
3 056 zł wielkopolskie 1 111 zł świętokrzyskie
Wykształcenie
3 003 zł pomaturalne/policealne 1 732 zł średnie
Zadowolenie
3 191 zł bardzo dobrze 1 161 zł bardzo źle
2 193 zł 1 800 zł 113
średnia pensja netto
zobacz ile to brutto
jak obliczam pensje?
mediana
wynagrodzenie
przeciętne/środkowe
liczba ankiet
Jak obliczam pensje?
Każdą wpisaną kwotę przeliczam do kwoty brutto. Następnie obliczam ile to jest netto podczas zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przelinicznikiem:

netto brutto netto umowa o prace
umowa o pracę 2000 2805 2000
umowa zlecenie 2000 2700 1925,13
umowa zlecenie – student do 26 2000 2360 1682,71
umowa o dzieło 2000 2210 1575,76
faktura Vat 2000 2440 1739,75
[schowaj]

Percentyle

5 10 25 50 75 90 95
             
1 000 1 100 1 253 1 800 2 520 3 500 4 606
Przeciętnie zarabia się: 1 800
5%ludzi zarabia mniej niż: 1 000 i więcej niż 4 606
10%ludzi zarabia mniej niż: 1 100 i więcej niż 3 500
25%ludzi zarabia mniej niż: 1 253 i więcej niż 2 520
Ile zarabia

Opis raportu

Wynagrodzenie na stanowisku Geodeta średnio wynosi 2 193 zł zł na rękę (netto) Wynagrodzenie brutto wynosi: umowa o pracę:3 089 zł,umowa zlecenie:2 964 zł,umowa zlecenie - student do 26 lat:2 580 zł,umowa o dzieło:2 437 zł,faktura Vat:2 675 zł. Najczęściej wynagrodzenie jest z przedziału 1 253 zł i 2 520

Mediana zarobków wynosi: 1 800 zł W zależności od percentuly wynagrodzenie wynosi: percentyl 5: 1 000 zł percentyl 10: 1 100 zł percentyl 25: 1 253 zł percentyl 50: 1 800 zł percentyl 75: 2 520 zł percentyl 90: 3 500 zł percentyl 95: 4 606 zł Oznacza to że 25% pracowników zarabia więcej niż 2 520 zł oraz 25% pracowników zarabia mniej niż 1 253 zł Tylko 5% osób zarabia więcej niż 4 606
Wynagrodzenie w podziale na Branża wynosi: Nawięcej w Administracja Państwowa: 4 450 zł Najmniej w Projektowanie/Wdrażanie: 1 420
Wynagrodzenie w podziale na Województwo wynosi: Nawięcej w wielkopolskie: 3 056 zł Najmniej w świętokrzyskie: 1 111
Wynagrodzenie w podziale na Stanowisko wynosi: Nawięcej w Geodeta: 2 193 zł Najmniej w Geodeta: 2 193
Wynagrodzenie w podziale na Miejscowość wynosi: Nawięcej w Kamień Pomorski: 6 500 zł Najmniej w Radom: 2 200
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość firmy wynosi: Nawięcej w 1000 i więcej pracowników: 3 225 zł Najmniej w od 100 do 250 pracowników: 1 764
Wynagrodzenie w podziale na Doświadczenie wynosi: Nawięcej w conajmniej 20 lat: 3 700 zł Najmniej w od 10 do 15 lat: 1 760
Wynagrodzenie w podziale na Wielkość miejscowości wynosi: Nawięcej w miasto powyżej 500 tys. mieszkańców: 2 458 zł Najmniej w wieś: 1 111
Wynagrodzenie w podziale na Rodzaj umowy wynosi: Nawięcej w faktura Vat: 4 764 zł Najmniej w umowa zlecenie: 1 108
Wynagrodzenie w podziale na Wiek firmy wynosi: Nawięcej w do 3 lat: 2 740 zł Najmniej w od 5 do 10 lat: 1 954
Wynagrodzenie w podziale na Miejsce pracy wynosi: Nawięcej w 7: 3 850 zł Najmniej w 5: 1 321
Wynagrodzenie w podziale na Zadowolenie wynosi: Nawięcej w bardzo dobrze: 3 191 zł Najmniej w bardzo źle: 1 161

Raport powstał na podstawie 113 ankiet

Opis stanowiska

Opis ogólny

Prowadzi prace naukowe i aplikacyjne polegające na opracowywaniu fotogrametrycznym zdjęć naziemnych, lotniczych i satelitarnych.
Wykonuje prace mierniczo-geologiczne związane z budową i eksploatacją kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki złożami oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych.
Wykonuje prace geodezyjne na potrzeby obsługi inwestycji inżynierskich oraz prowadzi monitorowanie przemieszczeń i odkształceń obiektów inżynieryjnych.
Kieruje zespołami specjalistów i samodzielnie prowadzi prace związane z kompleksowym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, scaleniem i wymianą gruntów oraz bonitacją gleb.
Prowadzi prace polegające na projektowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów geofizycznych i pomiarów osnów podstawowych.
Wykonuje prace topograficzne oraz opracowuje informatyczne bazy danych topograficznych i kartograficznych zobrazowań terenu.

Zadania na stanowisku

- prowadzenie prac teoretycznych dotyczących podstaw fotointerpretacji i teledetekcji;
- wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych;projektowanie i numeryczne opracowywanie osnów fotogrametrycznych;
- organizacja i nadzorowanie prac fotolotniczych;
- opracowywanie numerycznych modeli terenu;
- opracowywanie zdjęć fotogrametrycznych i satelitarnych;
- wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez załogowe obiekty kosmiczne i sondy międzyplanetarne;
- projektowanie, wykonywanie i opracowywanie pomiarów fotogrametrycznych dla celów specjalnych;
- opracowania teledetekcyjne.
- sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej dla obszarów górniczych;wykonywanie prac geodezyjnych przy budowie kopalń;
- kierowanie pracami geodezyjnymi przy drążeniu szybów górniczych i wyrobisk podziemnych;
- inwentaryzacja wyrobisk podziemnych;określanie wielkości wydobytego złoża;
- kontrola warunków geometrycznych funkcjonowania urządzeń szybowych;
- zakładanie i pomiar osnowy geodezyjnej w kopalni i nawiązanie jej do osnowy naziemnej;
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych służących określaniu wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię (prowadzenie badań deformacji górotworu, powierzchni terenu i budowli);
- inwentaryzacja szkód górniczych poczynionych na powierzchni;
- prowadzenie prac związanych z rekultywacją terenów przekształconych działalnością górniczą.
- wykonywanie pomiarów geodezyjnych do celów projektowych;
- wyznaczanie w przestrzeni położenia projektowanych budowli i konstrukcji inżynierskich;
- geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych w zakładach przemysłowych, budowy tuneli, budowy i eksploatacji tras komunikacyjnych, budownictwa wodnego itp.;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i nadziemnego;
- pomiary i opracowywanie wyników pomiarów przemieszczeń i odkształceń budowli i konstrukcji inżynierskich;
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- stosowanie metod fotogrametrycznych w pomiarach kontrolnych konstrukcji budowlanych i w pracach inżynierskich.
- wykonywanie pomiarów uzupełniających i dostosowujących mapy do potrzeb urządzeń rolnych, leśnych oraz wodno-melioracyjnych;
- prowadzenie ewidencji klasyfikacji gruntów rolnych i leśnych;
- prowadzenie prac mających na celu scalanie i wymianę gruntów;
- ewidencjonowanie gospodarstw rolnych;wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-rolnych;
- wykonywanie zadań z zakresu opracowania planów urządzeniowo-leśnych;
- wykonywanie szacowania gruntów na potrzeby obrotu nieruchomościami;
- prowadzenie czynności formalno-prawnych z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.
- prowadzenie obserwacji satelitarnych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
- prowadzenie pomiarów astronomicznych na potrzeby opracowań geodezyjnych;
- opracowywanie i analizowanie sieci satelitarno-astronomiczno-geodezyjnych oraz wyrównywanie obserwacji satelitarnych;
- pomiary i tworzenie baz danych podstawowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych;
- prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów grawimetrycznych;
- prowadzenie pomiarów i tworzenie banku danych osnów magnetycznych.
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
- opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
- komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
- wykonywanie pomiarów i wywiadów polowych;
- tworzenie baz danych o terenie;
- numeryczne opracowywanie relacji między terenem a jego odwzorowaniem;
- tworzenie i prowadzenie kartograficznie ukierunkowanych systemów informacji przestrzennej;
- redakcyjne opracowywanie map ogólnogeograficznych, topograficznych, tematycznych, turystycznych, globusów itp.;
- organizowanie prac poligraficznych.

Zadania dodatkoweSzczegółowe statystyki:

Branża tabela html wykres flash
Administracja Państwowa 4450 zł( 2 )
Lekarz/Farmaceuta/Weterynarz 3500 zł( 1 )
Inżynieria/Konstrukcje/Technologia 3045 zł( 5 )
Administracja biurowa 2737 zł( 3 )
Nieruchomości/Budownictwo 2500 zł( 1 )
Architektura 2500 zł( 1 )
Budownictwo/Geodezja 2054 zł( 96 )
Inne 1800 zł( 2 )
Projektowanie/Wdrażanie 1420 zł( 1 )
Województwo tabela html wykres flash
wielkopolskie 3056 zł( 2 )
zachodniopomorskie 2902 zł( 7 )
kujawsko-pomorskie 2900 zł( 4 )
dolnośląskie 2766 zł( 8 )
lubuskie 2550 zł( 4 )
łódzkie 2506 zł( 11 )
opolskie 2500 zł( 1 )
podlaskie 2150 zł( 2 )
śląskie 2124 zł( 18 )
małopolskie 2029 zł( 10 )
warmińsko-mazurskie 2000 zł( 1 )
mazowieckie 1981 zł( 23 )
lubelskie 1767 zł( 3 )
pomorskie 1536 zł( 10 )
podkarpackie 1498 zł( 7 )
świętokrzyskie 1111 zł( 1 )
Płeć tabela html wykres flash
Mężczyzna 2414 zł( 76 )
Kobieta 1740 zł( 37 )
Wiek tabela html wykres flash
48 3700 zł( 1 )
31 3132 zł( 2 )
29 3044 zł( 7 )
33 2967 zł( 3 )
37 2700 zł( 1 )
40 2500 zł( 1 )
34 2450 zł( 2 )
25 2381 zł( 12 )
27 2360 zł( 12 )
28 2358 zł( 13 )
20 2230 zł( 2 )
21 2120 zł( 6 )
26 2083 zł( 20 )
19 2050 zł( 2 )
36 2000 zł( 1 )
30 1923 zł( 6 )
24 1803 zł( 5 )
23 1556 zł( 7 )
22 1549 zł( 7 )
44 1400 zł( 1 )
Stanowisko tabela html wykres flash
Geodeta 2193 zł( 113 )
Miejscowość tabela html wykres flash
Kamień Pomorski 6500 zł( 1 )
Łódź 5267 zł( 3 )
Poznań 5000 zł( 1 )
gorzów 3900 zł( 1 )
Toruń 3533 zł( 3 )
gggg 3500 zł( 1 )
Gliwice 3500 zł( 1 )
Tarnowskie Góry 3440 zł( 1 )
Wrocław 3306 zł( 4 )
Będzin 3000 zł( 1 )
Mieszkowice 3000 zł( 1 )
Skierniewice 2750 zł( 1 )
Gorzów Wielkopolski 2656 zł( 2 )
Częstochowa 2598 zł( 3 )
Katowice 2585 zł( 5 )
Kłodzko 2500 zł( 1 )
Opole 2500 zł( 1 )
Lubliniec 2400 zł( 1 )
Szczecin 2253 zł( 4 )
Radom 2200 zł( 1 )
Wielkość firmy tabela html wykres flash
1000 i więcej pracowników 3225 zł( 2 )
od 50 do 100 pracowników 2566 zł( 10 )
od 20 do 50 pracowników 2260 zł( 21 )
do 20 pracowników 2124 zł( 65 )
od 500 do 1000 pracowników 1973 zł( 3 )
od 250 do 500 pracowników 1838 zł( 1 )
od 100 do 250 pracowników 1764 zł( 10 )
Wykształcenie tabela html wykres flash
pomaturalne/policealne 3003 zł( 7 )
wyższe magisterskie lub równorzędne 2336 zł( 53 )
wyższe licencjackie/inżynierskie 2052 zł( 35 )
średnie 1732 zł( 18 )
Doświadczenie tabela html wykres flash
conajmniej 20 lat 3700 zł( 1 )
od 6 do 12 msc 2451 zł( 11 )
od 5 do 10 lat 2447 zł( 9 )
od 3 do 5 lat 2433 zł( 25 )
do 6 msc 2064 zł( 16 )
od 1 do 3 lat 2013 zł( 44 )
od 15 do 20 lat 1950 zł( 2 )
od 10 do 15 lat 1760 zł( 5 )
Wielkość miejscowości tabela html wykres flash
miasto powyżej 500 tys. mieszkańców 2458 zł( 38 )
miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców 2274 zł( 33 )
miasto do 20 tys. mieszkańców 1974 zł( 9 )
miasto od 20 do 100 tys. mieszkańców 1871 zł( 31 )
wieś 1111 zł( 1 )
Rodzaj umowy tabela html wykres flash
faktura Vat 4764 zł( 1 )
umowa o pracę 2293 zł( 96 )
umowa zlecenie - student do 26 lat 1585 zł( 11 )
umowa zlecenie 1108 zł( 5 )
Wiek firmy tabela html wykres flash
do 3 lat 2740 zł( 17 )
od 3 do 5 lat 2575 zł( 14 )
ponad 20 lat 2190 zł( 21 )
od 10 do 20 lat 1955 zł( 30 )
od 5 do 10 lat 1954 zł( 31 )
Miejsce pracy tabela html wykres flash
7 3850 zł( 2 )
2 2598 zł( 24 )
10 2500 zł( 2 )
1 2205 zł( 36 )
8 2030 zł( 3 )
3 1990 zł( 24 )
4 1957 zł( 10 )
6 1417 zł( 3 )
9 1336 zł( 1 )
5 1321 zł( 3 )
Zadowolenie tabela html wykres flash
bardzo dobrze 3191 zł( 19 )
dobrze 2696 zł( 30 )
neutralne 1870 zł( 35 )
źle 1568 zł( 18 )
bardzo źle 1161 zł( 10 )
Ile zarabia Geodeta? Zarabia: 2193 zł (113 ankiet) :: Pensje.netZobacz ile zarabia geodeta. Jest to jedyna darmowa baza w Polskim internecie. Dane o tym stanowisku wypełniły: 113 osób. Zobacz i sie przekonaj!

Formularz dodawania wynagrodzenia

Proszę - wypełnij formularz - tylko dzięki temu serwis może istnieć!

Dane wpisane przez Ciebie są w 100% anonimowe, nie zbieramy żadnych adresów IP ani e-mail. W tym formularzu podajesz tylko dane statystyczne :).

O Twojej firmie...

O Tobie